Home

Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000

Kommagetal delen door 10, 100 of 1

 1. In deze video wordt uitgelegd hoe je een kommagetal deelt door 10, 100 of 1.000. Dat wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeldsom waarin het kommagetal wordt gedeeld door 10. Als je een kommagetal door 10 deelt, schuift de komma een plek op naar links. Als op die plek geen getal voor de komma staat, zet je er een 0 neer
 2. Op dit werkblad oefen je met het delen van een kommagetal. Dit getal deel je door 10, 100 of 1.000. Dit zijn ronde getallen, die eindigen op een nul. Dit maakt het uitrekenen van de som makkelijker. Deel je een getal door 10, dan verplaatst de komma een plek naar links
 3. Kommagetallen delen 1 - Kommagetallen delen door 10, 100, 1000, enz. Geef een reactie Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Kommagetallen voor groep 7 en 8
 4. Op dit werkblad oefen je met het delen van kommagetallen. Je deelt de kommagetallen door 10, 100 of 1.000. De komma verplaatst bij het delen dan een plaats naar links. Oefen veel om vertrouwd te raken met het begrip kommagetallen. Download ook de andere werkbladen en oefen online
 5. Met dit werkblad oefen je het delen van kommagetallen. De kommagetallen op dit werkblad moet je delen door 10, 100 of 1.000. Dit zijn hele getallen, waardoor de komma een aantal plaatsen naar links schuift. Door veel te oefenen met het rekenen met kommagetallen ontwikkel je jouw getalbegrip. Tip: download ook de andere werkbladen en maak de online oefeningen
 6. De techniek van vermenigvuldigen met 10, 100, of 1000 heeft je kind nodig wanneer de deler een kommagetal is en daar een heel getal van gemaakt moet worden. Dat gaat als volgt: Kommagetal delen door 10. Voorbeeld: 12 : 0,2 = Je maakt van 0,2 (de deler) een heel getal door het getal keer 10 te doen
 7. Online oefenen | Leer- en oefenboeken | Werkbladen | Educatief materiaal Kommagetal delen door 10, 100 of 1.000 | ANTWOORDE

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Kommagetallen vermenigvuldigen Het vermenigvuldigen met kommagetallen kan vrijwel op dezelfde manier worden aangepakt als het cijferen met gehele getallen. Eerst reken je de som uit op de bekende manier en vervolgens tel je hoeveel getallen er achter de komma moeten komen in het antwoord Werkblad waarmee leerlingen gehele getallen en kommagetallen vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 of 1000

In dit filmpje leggen we je uit hoe je natuurlijke getallen en kommagetallen kan vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 en 1000 Maar als je gaat delen door een kommagetal, gebeurt er iets anders: 24 : 0,2 = 120 er komt een extra 0 achter de 12 ; Voor elk cijfer dat de deler (0,2) achter de komma heeft, schuift de komma in de uitkomst een plaats naar naar rechts.. In het getal 12 staat geen komma, maar 12 is hetzelfde als 12,0 en daarin staat wel een komma Kommagetallen delen, hoe doe je dat? Hieronder links naar 8 pagina's met video uitleg, online oefeningen en werkbladen. Ook is het mogelijk zelf een huiswerksom in te typen en stap voor stap de berekening met uitleg te volgen Kommagetallen delen Het delen met kommagetallen kan vrijwel op dezelfde manier worden aangepakt als het cijferen met gehele getallen. Het kommagetal kan gewoon als een staartdeling worden ingevuld en in plaats van honderdtallen en tientallen verdeel je nu tienden, hondersten en duizendsten Delen 1 - Kommagetallen delen door 10, 100, 1000, enz. Delen 2 - Kommagetallen delen door een heel getal zonder tussenresten Delen3 - Kommagetallen delen door een heel getal met tussenreste

Kommagetallen vermenigvuldigen 1 - Kommagetal vermenigvuldigen met 10, 100, 1000, enz. Geef een reactie Uitleg video over kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, enz Decimale getallen vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 en 1000 Onze missie is om gratis onderwijs van wereldklasse te bieden aan iedereen, overal. Khan Academy is organisatie zonder winstoogmerk met 10, 100 en 1000). Verplaatsing komma 1, 2 of 3 plaatsen naar links (geldbedragen delen door 10, 100 en 1000). Wanneer je een geldbedrag deelt door 10, 100 of 1000, gaat de komma naar links. delen door 10 De komma gaat één plaats naar links. delen door 100 De komma gaat twee plaatsen naar links 11 decimale getal delen door decimaal, m.b.v. staartdeling Als je deeltal en deler allebei 10x, 100x, 1000 x enz. doet, blijft de uitkomst (quotiënt) hetzelfde. 0,9/11,25\ (x 10) 9/112,5\ 12,5 0,13/6,50\ (x 100) 13/650\ 50 0,043/4,859\ (x 1000) 43/ 4859 \ 113 Stap 18: doordelen achter de komma Principe eindig en oneindig aantal decimalen Stap 19: decimaal getal afronden op tienden en. Op deze fiches vinden leerlingen tips die hen kunnen helpen bij het hoofdrekenen. Op de fiches wordt o.a. uitgelegd hoe je handig kan vermenigvuldigen met en delen door, 5, 50, 10, 100 en 1000

Leer rekenen met kommagetallen (decimalen) met deze leuke app

Uitleg breuken en kommagetallen. Een kommagetal geeft net als een breuk het deel van een geheel aan. Breuken en kommagetallen zijn naar elkaar om te rekenen. Van breuk naar kommagetal Breuken met als noemer een macht van 10, dus: 10, 100, 1000, kun je eenvoudig direct als kommagetal schrijven: 9/10 = 0,9 82/100 = 0,82 462/1000 = 0,46 Delen met kommagetallen. Je kunt met de staartdeling heel eenvoudig delen met kommagetallen. Zorg er in elk geval eerst voor, dat de deler geen kommagetal is. Daar kun je voor zorgen door zowel deelgetal als deler met 10 of 100 of 1000, enz. te vermenigvuldigen. De uitkomst van de deelsom blijft dan hetzelfde

Werkblad: Kommagetal delen door 10, 100 of 1

Kommagetallen delen door 10, 100, 1000, enz

 1. Delen door 10, 1000, 1000 (M.Put) Vul in. Je kan ook een punt gebruiken voor de komma. Je kan de tabtoets gebruiken om van de ene naar de andere oefening te gaan
 2. Uitleg breuken en kommagetallen. Een kommagetal geeft net als een breuk het deel van een geheel aan. Breuken en kommagetallen zijn naar elkaar om te rekenen. Van breuk naar kommagetal Breuken met als noemer een macht van 10, dus: 10, 100, 1000, kun je eenvoudig direct als kommagetal schrijven: 9/10 = 0,9 82/100 = 0,82 462/1000 = 0,46
 3. Kommagetallen vermenigvuldigen met 10 - 100 - 1000. Vermenigvuldigen kommagetallen. Vermenigvuldigen kommagetallen (2) Vermenigvuldigen met en delen door 10 -100 - 1000. Vermenigvuldigen en delen van kommagetallen. Delen door 0,1 - 0,01 - 0,001. Delen door 10 - 100 en 1000. Delen door 10 - 100 en 1000(2) Quotiënt schatte
 4. en miljard kommagetallen en het afronden hiervan. In de rekenmethodes is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen van een decimaal getal met 10 en 100 en 1000. Leerlingen leren hierbij hoe Zde komma verschuift teruggerekend naar euros door het resultaat te delen door 100. Delen door decimale getalle
 5. Kommagetallen delen door 10,100,1000: Oefening 1 - Oefening 2. Delen door 5,10,50,100,25: Oefening 1 - Oefening 2 - Oefening 3 - Oefening 4. Filmpjes. Hoe tel je kommagetallen op? Hoe trek je kommagetallen af? Hoe vermenigvuldig je met kommagetallen? Hoe deel je een kommagetal? Metend rekenen Oppervlakt
 6. j Ik kan cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen. Delen van getallen boven 1000 a ⚲ Ik kan een getal boven 1000 delen door een getal onder 10 zonder rest. b ⚲ Ik kan een getal boven 1000 delen door 10, 100 of 1000. c Ik kan een getal boven 1000 delen met de nulregel. d ⚲ Ik kan een duizendvoud delen. e ⚲ Ik kan een honderd- en.
 7. Hoofdrekenen tot 10.000. Hoofdrekenen tot 10 000, 100 000 of zelfs hoger gaat niet veel anders dan uitgelegd bij 'Hoofdrekenen tot 1000' en 'Hoofdrekenen tot 1000 met brug'. Het verschil is dat het getal meer cijfers heeft

• Ik voer bewerkingen uit met kommagetallen keer en gedeeld door 10 en 100 door kommaverplaatsting (1F). Ik kan dit ook met complexere getallen, zoals 1,8 : 1000 (1S). • Ik kan in toepassingssituaties eenvoudige kommagetallen (tienden en hondersten) optellen en aftrekken Tafels van vermenigvuldiging Vermenigvuldigen met en delen door 2, 4, 5, 10, 50, 100,1000. Vermenigvuldigen met 11 of 9. Optellen en aftrekken van kommagetallen ( tot op 0,01). Kommagetallen vermenigvuldigen met 10,100,1000. Kommagetallen delen door 10,100,1000. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken met noemer kleiner dan 20

Delen met kommagetallen Als je kommagetallen moet delen, moet je ervoor zorgen dat de komma's eruit gehaald worden. Dat doe je door te vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 enz. Als je een kommagetal met 10 vermenigvuldigt, schuift de komma een plaats naar rechts. Denk er wel aan dat je beide getallen met 10 vermenigvuldigt. 36 : 0,6 = wordt da Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000 . Kommagetallen delen door 5, 25 en 50. Kommagetallen cijferend vermenigvuldigen. Meten en Metend Rekenen. Lengtematen. Gewichten Inhoudsmaten. Gepast betalen. De omtrek berekenen. Een vierhoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen Oefeningen vermenigvuldigen en delen met 10, 100, 1000, 5, 50, 0,1; 0,01; 0,001. Oefening delen door 10, 100 en 1000 (1) Oefeningen vermenigvuldigen en delen van een natuurlijk getal met of door een kommagetal. Oefening vermenigvuldigen natuurlijk getal met kommagetal (1

Kommagetallen delen: de enige uitleg met veel voorbeelde

 1. kommagetal delen door kommagetal Volg het stappenplan om de les onder de knie te krijgen. 1. deler door deeltal en deler 10 deler door deeltal en deler 100 deler door deeltal en deler 1000 keer groter te maken. Heb je het gezien? 2,7 : 0,003 = 2700 : 3 = 900.
 2. Laat de leerlingen de kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000. Vervolgens door hoeveel ze moeten delen of vermenigvuldigen en de inhoudsmaat proberen om te rekenen. Oefen ook het vermeningvuldigen en delen met kommagetallen los van de inhoudsmaten
 3. b Delen door 0,1 — 0.1 10 = 40 0,01 - 0,001 Werk in stapjes. Zo weet je beter wat je doet. Hoeveel keer gaat in I? 10 keer Hoeveel keer gaat O, I dan in 4? want It kan 40 keer in 4 want lh kan 400 keer in 4 want Id kan 4 000 keer in 4 0,34 x 10 = = 4x 100 = 400 0,34 : x 100=34 = 4 x 1000=4000 x I
 4. x 10 x 10 Ik vermenigvuldig de deler als het deeltal met 10 om de komma weg te werken. * Bij delen door 10, 100 en 1000 met kommagetallen, verschuif je de komma 1, 2 of drie rangen naar links. vb. 1,2 : 100 = 001,2 : 100 = 0,012 * Bij vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 met kommagetallen, verschuif je de komma 1, 2 of drie rangen naar rechts.
 5. Kommagetal delen door 10, 100, 1000, enz. Oefeningen maken. 4. Kommagetal delen door een heel getal met en nul in het antwoord. Oefeningen maken. 7. Hele getallen delen met een kommagetal als antwoord. Oefeningen maken. 2. Kommagetal delen door een heel getal zonder tussenresten. Oefeningen maken. 5
 6. stap 1: delen door 10, 100, 1000, stap 2: delen door (zuivere) t, H, stap 3: happen van 10, 100, delen door willekeurig getal; 9.7. bijzondere vermenigvuldigingen en delingen - hanig rekenen - rekenvoordelen 1. Vermenigvuldigen met en delen door 4 en 8; 2.Vermenigvuldigen met en delen door 5, 50, 500, 3.Vermenigvuldigen met en.
 7. Telt door en terug vanaf een willekeurig getal in de telrij t/m 20. Telt heen en terug t/m 20 met sprongen van 1 en 2. Telt handig t/m 20 door gebruik te maken van 5- en 10-structuur. Telt door vanaf een willekeurig getal t/m 100. Telt door en terug vanaf een willekeurig getal t/m 100. Hangt kaartjes aan een 100-kralensnoer op de juiste ple

kommagetallen en de betekenis en waarde van cijfers en hun plaats in kommagetallen kennen • Uit het hoofd vlot kunnen optellen en aftrekken met eenvoudige kommagetallen • Uit het hoofd kunnen vermenigvuldigen met en kunnen delen door 10, 100 en 1000 met eenvoudige kommagetallen • Globaal kunnen rekenen als controle voor gebruik van de R a ⚲ Ik kan een getal boven 1000 delen door een getal onder 10 zonder rest. b ⚲ Ik kan een getal boven 1000 delen door 10, 100 of 1000. c Ik kan een getal boven 1000 delen met de nulregel. d ⚲ Ik kan een duizendvoud delen. e ⚲ Ik kan een honderd- en duizendvoud delen. f ⚲ Ik kan een tien-, honderd- en duizendvoud delen. Schattend delen. Delen door 0,1 - 0,01 - 0,001 . Delen door 10 - 10 en 1000 . Hoofdrekenen . Hoofdrekenen (2) Kommagetallen afronden . Kommagetallen vermenigvuldigen met 10 - 100 - 1000 . Quotiënt schatten . Snel aftrekken van negatieve getallen - kies het aantal vragen en de tijd . Uitleg deelbaarheid . Vermenigvuldigen kommagetallen.

Kommagetallen delen door 10, 100, 1000 ppt met uitleg

Reken zeker: leerlijn kommagetallen. De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de. leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde laten toepassen (context). Bij kommagetallen hebben we ervoor gekozen om de leerlingen vanaf groep 5 te laten wennen. aan kommagetallen op een manier die ze in het dagelijks leven tegenkomen Kijk snel Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000. Zoals ik al schreef is de vaardigheid om te kunnen vermenigvuldigen en delen met getallen als 10, 100 of 1000 onmisbaar Wie aan het getal het woord en wil toevoegen, schrijft het aaneen na honderd en als apart woord na duizend, miljoen en dergelijke: 108: honderdenacht . H2

Zelf rekenwerkbladen maken voor cijferend rekenen met

Omzetten%van%breuken%in%een%kommagetal.% Kijk%nu%eens%naar%de%volgende%som(let%op%de%speciale%getallen).% 1/5+1/2=%% 1/5%kan%gemakkelijk%naar%'tiende'%worden. De Super Kommagetallen KampioenKenmerken: - Het vervolg op de Kommagetallen Kampioen, met uitbreiding tot duizendsten.- Bijna 50 verschillende taken.- Er wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, tiende of honderdste.- Eenvoudige breuken, decimale breuken, kommagetallen en procenten naar elkaar omzetten. - Kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, 1 000 en met 5, 25, 50. En delen door. De lessen beginnen eenvoudig met de getallenlijn, maar eindigen wederom met het aftrekken van decimalen door middel van de verticale somnotatie. Vermenigvuldigen en delen van decimalen. In dit hoofdstuk richten we ons op de vraag hoe je decimalen kan vermenigvuldigen en delen met 10, 100 of 1000 - kommagetallen maal machten en veelvouden van 10 - kommagetallen delen en vermenigvuldigen - kommagetallen delen door machten van 10 - kommagetallen delen door 5, 25, 50 - volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes - deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000 - handig rekenen cijferen: - cijferen met kommagetallen kommagetallen. - vermenigvuldigen en delen - vermenigvuldigen met 5, 50 en 25 - getallenas - delingen met rest - veelvouden van 2, 5 en 10 - deelbaarheid door 3 en 9 - deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000 - veelvouden en delers - volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes - kgv en ggd negatieve getalle

Vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 en 1000

Rekenen 1F en 2F en 3F : sector Techniek niveau 4 Samengevat Rekenen 3F mbo sector Techniek niveau 2 en 3 Samengevat Rekenen 2F mbo Op dit gedeelte van de website staat veel materiaal om je voor te bereiden op de 1F- en 2F- en 3F-rekenexamens Optellen en aftrekken tot 20 gebruik van hulpkaart; Aftrekkingen tot 10 : gebruik van vingers; Aftrekkingen tot 100 bepalen van de stappers; Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 zonder kommagetallen; Maaltafels: gebruik van een tafelkaart; Deeltafels: gebruik van een deeltafelkaart; Delen buiten de tafels; Procent nemen van een getal; Cijferen. Delen door 10, 100, 1000 Delen door 10, dan gaat er één nul af of de komma schuift één plaats naar links Delen door 100, dan gaan er twee nullen af Hulpkaart KOMMAGETALLEN Optellen en aftrekken : lopende komma's zorg dat de komma's recht onder elkaar staan Ik kan een breuk delen door een natuurlijk getal (teller : getal). Ik kan een natuurlijk getal delen door een breuk (getal x de omgekeerde breuk). Ik kan een kommagetal omzetten naar een breuk. Ik kan een breuk omzetten naar een kommagetal (noemer 10, 100, 1000 ). Ik kan een percent omzetten naar een kommagetal en een breuk 3/30 kun je vereenvoudigen tot 1/10, door zowel teller als noemer te delen door 3. 1/10 = 10/100 dus 0,10 1/12 is zo uit het hoofd niet te doen. Computoon 28 oktober 2014 12:44

Vermenigvuldigen en delen met 10, 100 of 1000. Vermenigvuldigen. Delen Vermenigvuldigen. Met één kommagetal. Met 2 kommagetallen Delen Door een heel getal. Met kommagetallen. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen Kommagetallen en breuken hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze beide een gedeelte van een getal vertegenwoordigen. De helft kun je zowel uitdrukken in een kommagetal (0,5) en als een breuk (1/2). In dit laatste deel leer je hoe je een breuk kan omzetten in een kommagetal

9-mei-2018 - Werkblad waarop leerlingen kommagetallen vermenigvuldigen met 5 of 50. In het onthoudkader boven de oefeningen wordt uitgelegd hoe de leerlingen best te werk gaan Getalrelaties kennen zoals delers van 100 en 1000 ( 20,24,125,250) en deel-geheelrelaties zoals driekwart kilometer is 750 meter, 1 achtste slagroom is 125 milliliter. Gewone tiendelige breuken herkennen. Kommanotatie en het rekenen met kommagetallen. Rekenen op de rekenmachine. Hoofdstuk 7: differentiatie Deze download bevat twee spelletjes: vermenigvuldigen/delen met/door 5 en 50 vermenigvuldigen/delen met/door 10, 100 en 1000 Kommagetal delen door: 2, 4, 5, 10, 100, 1000 Kommagetal delen door: 0,1 0,01 0,001 0,5 Quotiënt kan > dan deeltal Hoe < de deler, hoe > het quotiënt Deler en quotiënt OER Deler en deeltal vermenigv. met idem getal Aanbreng Concrete context: via metend rekenen * Concreet Schematisch Abstract MAB-materiaal Kubus wordt de eenheid! Plakken. Kommagetallen delen. Als je kommagetallen moet delen, let dan goed op waar je de komma plaatst in het antwoord. Een paar voorbeelden, om te laten zien wat je in de. Serie over kommagetallen delen door natuurlijke getallen. Bij elke stap een uitleg video, oefenen en werkblad ; Cijferend delen, hoe doe je dat

Do 30/4 en vrij 1/5: kommagetallen vermenigvuldigen met of delen door 10, 100, 1000 (wiskanjers blz 137 tem 139)!!! Opgelet !!! Dit is eigenlijk 'nieuwe' noodzakelijke leerstof. Bij elke les of oefening uit wiskanjers staat er een grijze kader waarin alles klaar en duidelijk wordt uitgelegd Breuken zijn gelijkwaardig als je de teller en de noemer vermenigvuldigt of deelt door hetzelfde getal. Zo hebben we in het volgende voorbeeld de teller en de noemer vermenigvuldigt met 10. 1/10 = 10/100 We hebben gezien dat we /100 mogen vervangen door % m.a.w. 1/10 = 10 Er zijn 3 manieren om de rest te bepalen wanneer een getal niet deelbaar is door 3 of 9 1) zoals in het filmpje: via de som van de cijfers in het deeltal 2) we splitsen het getal in deelbare getallen, wat overblijft is de res

Natuurlijke getallen en kommagetallen delen door 10, 100, 1 000, 5, 25 en 50 1 Vul in. 10 25 50 10 25 2 Maak van elke rekenzin een bewerking. Los op. Het quotiënt van 48 000 en 25 is Deel 382,5 door 100. Dat is Een vijfde van 25,15 is Een tiende van 735 is 16 200 gedeeld door 50 is naam datum die Keure . Title getallen met maximaal drie cijfers delen door een getal met maximaal 2 een vijfde deel van alle Nederlanders korter schrijven als 1/5 deel van‟ 3,5 is 3 en 5/10 van‟ geheel is 100% Functioneel gebruik: notatie van breuken (horizontale breukstreep), decimale getallen (kommagetal) en procenten (%) herkennen. Maar als je gaat delen door een kommagetal, gebeurt er iets In het getal 12 staat geen komma, maar 12 is hetzelfde als 12,0 en daarin staat wel een komma. Als je die een plaats naar rechts schuift, staat er 120. Makkelijker: vermenigvuldig beide getallen met 10, 100 of 1000. Veel mensen vinden het makkelijker om eerst de komma te. Makkelijker: vermenigvuldig beide getallen met 10, 100 of 1000 Veel mensen vinden het makkelijker om eerst de komma te verschuiven, maar dan wel in beide getallen dezelfde kant op: 24 : 0,2 = (vermenigvuldig beide getallen met 10) 240 : 2 = 120 Nog enkele voorbeelden van delen door een kommagetal: 1,212 : 0,12 =.? (beide getallen x 1000

Rekenvoordelen - vermenigvuldigen met en delen door 10

 1. 9 Kommagetallen: delen door 10, 100, 1000 Als je een kommagetal deelt door 10 è schuift de komma 1 plaats naar links 100 è schuift de komma 2 plaatsen naar links è schuift de komma 3 plaatsen naar links Voor elke plaats die de komma niet kan opschuiven, schrijf je een 0 bij
 2. *Bij het delen van twee kommagetallen werk je de komma weg door beide getallen x 10, x 100 of x 1000 te doen. Vb. 4,8 : 0,8 = 48 : 8 = 6 x 10 x 10 Ik vermenigvuldig de deler als het deeltal met 10 om de komma weg te werken. * Bij delen door 10, 100 en 1000 met kommagetallen, verschuif je de komma 1, 2 of drie rangen naar links. vb. 1,2 : 100 = 001,2 : 100 = 0,01
 3. Allereerst moet je een manier vinden om de noemer van de breuk te vermenigvuldigen om 10, 100, 1000, enz. te krijgen. Je kunt dit getal vinden door te proberen om de noemer eerst door 10 te delen en als dat niet lukt door 100, 1000, enz. tot je uitkomt op een geheel getal. Hier volgen enkele voorbeelden: 3/5. 10/5 = 2, een geheel getal
 4. Delen. 6,3 : 0,7 = hetzelfde als 63 : 7. Hier heb ik beide getallen met 10 vermenigvuldigd. Je moet de komma's uit de getallen halen. Dat doe je door beide getallen te vermenigvuldigen met 10, 100, 1.000 of misschien nog wel groter. Wanneer je twee kommagetallen hebt vermenigvuldig je beide getallen met 10, 100, 1000 etc. om de komma's kwijt te.
kommagetallen delen, uitleg, oefenen, werkbladen

Beter rekenen - Kommagetallen delen

Exponent 10 x Als je bijvoorbeeld 1.000.000 wilt intoetsen op de online rekenmachine dan kun je ook de exponent toets gebruiken. Typ het volgende in: 1, EE, 6. Geheugen functies De geheugen plus functie wordt gebruikt door te klikken op de knop M+. Dit voegt een waarde aan wat wordt opgeslagen in het geheugen (in eerste instantie is deze waarde. relatie tussen breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten De koppeling met breuken helpt kinderen de structuur van kommagetallen te doorzien. Belangrijk is dat kinderen kommagetallen en breuken kunnen vergelijken. Afhankelijk van het aantal cijfers achter de komma is een kommagetal om te zetten in een breuk met 10, 100, 1000 etc In het voorbeeld wordt 135 (het deeltal) gedeeld door 11 (de deler). Er wordt gebruikgemaakt van de eigenschappen van de decimale voorstelling. Eerst wordt geprobeerd het eerste getal 1 (van één 100-tal) door 11 te delen. Omdat 1 kleiner is dan 11, gaat dat niet. Vervolgens wordt gekeken naar de volgende twee cijfers: 13 (van de tientallen) Delen door 10, 100, 5 en 50 terug Kleinste gemeenschappelijk veelvoud en ggd Zo gezegd Zo gerekend 5 les 83 Kleinste gemeenschappelijk veelvoud Kommagetal delen door 10, 100, 1000, enz. 1 Kommagetal delen door een heel getal zonder tussenresten 2

Kommagetal delen door: 2, 4, 5, 10, 100, 1000 Kommagetal delen door: 0,1 0,01 0,001 0,5 Quotiënt kan > dan deeltal Hoe < de deler, hoe > het quotiënt Deler en quotiënt OER Deler en deeltal vermenigv. met idem getal Aanbreng Concrete context: via metend rekenen * Concreet Schematisch Abstract MAB-materiaal Kubus wordt de eenheid! Plakken. Hoe er moet worden afgerond wordt aangegeven in de opdracht. Bijvoorbeeld: rond af op twee decimalen. In dit geval schrijven we 1/3 dan als 0,33. Dit kommagetal bestaat uit 0 helen, 3 tienden (3/10) en 3 honderdsten (3/100). Ook als de teller van een breuk groter is dan 1, deel je de teller door de noemer als je van een breuk een kommagetal. Op Sommenmaker.nl kun je rekenwerkbladen en online opdrachten samenstellen voor groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ook werkbladen en online sommen met stipsommen, tafels en. Oefenen met het vermenigvuldigen en delen van decimale getallen met/door 10, 100 en 1000. Voorbeeld: deel 31,4 door 100 om 0,314 te krijgen

1 Instructie voor Docenten Hoofdstuk9 KOMMAGETALLEN - BASIS. 2 Instructie voor docenten H9: KOMMAGETALLEN DE BASIS DOELEN VAN DE LES: Leerlingen weten dat getallen in de plaatswaarde kaart een bepaalde waarde hebben, ook achter de komma. Leerlingen kunnen een kommagetal ordenen aan de hand van getallenlijn of omzetten naar een breuk Leerlingen zien de relatie tussen een kommagetal en een breuk. Kommagetal delen door 10, 100, 1000, Kommagetal delen door een heel getal met en nul in het antwoord. Oefeningen snel afdrukken. 7. Hele getallen delen met een kommagetal als antwoord. Oefeningen snel afdrukken. 2. Kommagetal delen door een heel getal zonder tussenresten Paasdobbel - kommagetallen tot 0,1 en 0,01 Blad steen schaar - vermenigvuldigen/delen met/door 5, 50, 10, 100 en 1000 1 Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan Les 3: De structuur van natuurlijke getallen kleiner dan Les 4: Natuurlijke getallen: het miljoen 21 Les 5: Kennismaking met tien miljoen Delers en veelvouden 28 Les 1: Delers en grootste gemeenschappelijke deler 28 Les. Cijferend optellen: oefenen. Het oefenen van cijferend optellen kan heel goed met de oefenboeken rekenen van Aandacht voor Rekenen. Vanaf groep 5 worden er optelsommen met grotere getallen aangeboden aan de kinderen. Dat is dus ook het moment om het cijferend optellen te leren

Video: kommagetallen delen, uitleg, oefenen, werkblade

- 100 gram kost € 2,- (door 10 delen). 25 gram kost € 0,50 (nog eens delen door 4). 125 gram kost dus € 2,- + € 0,50 = € 2,50. U kunt leerlingen hun berekeningen zelf op het bord laten schrijven, in de no-tatie die ze hebben gebruikt op hun kladblaadjes. U kunt ook zelf hun redene-ring op het bord schrijven en daarbij de. De lessen beginnen eenvoudig met de getallenlijn, maar eindigen wederom met het aftrekken van decimalen door middel van de verticale somnotatie. Vermenigvuldigen en delen van decimalen. In dit hoofdstuk richten we ons op de vraag hoe je decimalen kan vermenigvuldigen en delen met 10, 100 of 1000 Kommagetallen en breuken. We gebruiken k ommagetallen om gedeelten van een geheel te beschrijven. Immers: € 1,50 = 1 euro en 50 cent 1,75 meter = 1 meter en 75 centimeter De kommagetallen hierboven zou je ook kunnen schrijven als breuken met een teller boven de streep en een noemer onder de streep Bewerkingen met kommagetallen en natuurlijke getallen. Kommagetallen ( 4 ). Quotiënten schatten. Kommagetallen vermenigvuldigen (delen) met (door) 10, 100 of 1000..

reken materiaal Stichting Goed Rekenonderwij

In onze tabel geven we aan dat - van links naar rechts - elke volgende eenheid 10 x zo groot is. Het gevolg is dat je het aantal dan door 10 deelt. Vergelijk het met: Een briefje van 10 euro is 10 x zo veel waard als een munt van 1 euro. Het briefje is 10 x zo veel waard. Maar 10 munten van 1 euro zijn evenveel waard als 1 briefje van 10 euro Cijferend delen met kommagetallen Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er inmiddels bijna 1000 instructielessen voor rekenen beschikbaar die aansluiten bij onze leerdoelen. Deze kant-en-klare instructielessen helpen je om les te geven en hiermee wordt de digibordsoftware van de methode overbodig Rekenen groep 6. Welkom op de groep 6 pagina. Start met een 5-stappenplan, leer in stappen en haal medailles en diploma's. Of kies een van de spelletjes of oefeningen om bijvoorbeeld keersommen en deelsommen te oefenen

Kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, enz

 1. Er zijn 52 kaarten. Als iedereen evenveel kaarten krijgt, blijven er kaarten over, want 52 kun je niet precies door 5 delen. Iedereen krijgt 10 kaarten. Er blijven er 2 over. Het sommetje dat daarbij hoort is: 52 : 5 = 10 rest 2 . Wat is het verschil tussen '2 rest 3' en '2,3'? We laten hier zien wat het verschil is tussen 'rest' en een kommagetal
 2. Gehele getallen vermenigvuldigen met en delen door 10, 100
 3. Reken zeker: leerlijn kommagetallen - PDF Gratis downloa
 4. rekenvoordelen - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen
 5. Breuken en kommagetallen - BreukenRekenmachine
 6. delen-kommagetallen - rekenen voor het V
uitleg rekenen met eenheden | DooviNaamloos documentKommagetallen werkblad, uitleg, oefenen - Sommenfabriek
 • Inactiviteitskalender 2021 provincie oost vlaanderen.
 • Catawiki niet betalen.
 • 2 weken Patagonië.
 • Zelfverdediging stok.
 • 1 dl en cl.
 • Hit 'Em Up lyrics.
 • Terrazzo vloer buiten.
 • KNIPEX Tangenset 00 20 12.
 • Chocolade workshop Den Bosch.
 • Hoeveel bieden onder vraagprijs huis 2019.
 • Leukste restaurants Carvoeiro.
 • Crankstel maten.
 • Doodgeboren kind gedicht.
 • Rectus diastase.
 • Healthy tortilla chips.
 • Tapas schaaltjes.
 • Maxvandam.
 • Odi et amo betekenis.
 • Someren winkels.
 • Dasty Super Cleaner.
 • Huis in verbouwing verkopen.
 • Foligain hair lotion ervaringen.
 • Mangohout lichter maken.
 • Bouvier pups te koop west vlaanderen.
 • Gyno Daktarin reviews.
 • 38 weken zwanger steken in kruis.
 • BBQ recepten rund.
 • Match supermarkt.
 • David Tomlinson.
 • Sponsors military boekelo.
 • Te koop Molenpolder.
 • Canada Frans gedeelte.
 • Spelregels handboogschieten.
 • Klantenportaal Ministry of Beauty.
 • IMDb Beyond.
 • Hydrangea Little Lime kopen.
 • Rugtas Haai.
 • Witgoud trouwring.
 • Mode tekenen boek.
 • Install npm latest version.
 • Luizenshampoo Kruidvat.