Home

Opofferingskosten budgetlijn

Opgave 3 - Budgetlijn ★ - Economielokaal prin Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget Opofferingskosten (alternatieve kosten) zijn de gederfde netto baten van het beste, niet gekozen, alternatief Elke keuze die je maakt, gaat gepaard met opofferingskosten. Als een keuze uit twee bestedingsmogelijkheden bestaat, zijn de opofferingskosten of alternatieve kosten gelijk aan de opbrengst van het alternatief waar je niet voor kiest. Inkomensveranderingen en prijsveranderingen hebben gevolg voor het verloop van de budgetlijn

Opgave 3 - Budgetlijn ★ - Economielokaa

De budgetlijn - Economielokaa

Budgetlijn - Economielokaal prin Opgave 1 - Opofferingskosten ★ - Economielokaal prin

Budgetlijn- Een lijn die alle combinaties aangeeft die je met je budget kunt doen wanneer je je hele budget uitgeeft. Opofferingskosten- Wanneer je iets niet kiest offer je iets op. Wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om naar de bioscoop te gaan offer je 15 euro op van je inkomste https://www.osacademie.nl - economie uitlegIn dit filmpje leren we je over een handig hulpmiddel om goede keuzes te kunnen maken, de zogenaamde kosten-baten.

Opofferingskosten - Economielokaa

In dit filmpje leg ik je uit wat een budgetlijn is en wat je ermee kunt. Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:Wat is een budgetlijn?Wat is de budgetset?Hoe teken je een budgetlijn?Hoe maak je een formule voor een budgetlijn? (Dit noem je ook wel de 'vergelijking van de budgetlijn').Hoe kun je uitzoeken welke bestedingsmogelijkheden je hebt met een bepaald budget als je kunt kiezen uit. Extra oefenen: http://economiepagina.com/files/budgetlijn.htm Uitleg over de budgetlijn. Voor meer uitleg abonneer je op dit kanaal en bezoek http://www.econ.. Budgetlijn. Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget. In onderstaande grafiek wordt dit toegepast op inkomen en vrije tijd. Om drie uur minder per dag te werken moet je € 60 opofferen. De opofferingskosten van 1 uur meer vrije tijd zijn dus € 20 De opofferingskosten van het concertbezoek zijn € 40 ~de opbrengst van een avondje bardienst . De totale kosten van het concertbezoek zijn dus € 30 ~entreekaartje + € 40 = € 70. De kosten overtreffen hiermee de baten. Ilse zal niet naar het concert gaan van VanVelzen Opofferingskosten of alternative kosten, in het engels opportunity cost, value cost of alternative cost, bereken je als volgt: het gaat er altijd om dat je de hoogste netto baten van de andere alternatieven neemt. bv je kunt a) in een supermarkt gaan werken op zaterdag, opbrengst 30 euro, kosten 8 euro b) in een kledingzaak werken, opbrengst 42 euro, kosten 15 euro of c) patatkraampje op de markt 25 euro opbrengst, maar erg leuk en bovendien 0 euro kosten

Opofferingskosten: De gederfde opbrengsten van het beste, niet gekozen, alternatief. Budgetvergelijking: (vb: 10=0,25b+0,08s) De formule die de mogelijke combinaties laat zien die je met een budget hebt. Budgetlijn: Geeft alle verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden aan bij een bepaald budget De budgetlijn moet altijd beide assen snijden. (Zo niet, dan zou van één van beide goederen een oneindig aantal kunnen b De opofferingskosten van één extra eenheid Y bestaan uit 6 - 4 = 2 eenheden X. Dit is overeenkomstig de prijsverhouding tussen beide goederen;. De opofferingskosten van een keuze zijn gelijk aan de opbrengst van het beste alternatief dat je hebt laten schieten. Colofon Het arrangement Budgetteren is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet

Opgave 4 - Wiskundige budgetlijn ☆ - Economielokaal

Bekijk de video Budgetlijn en beantwoord de volgende vragen: Zoek in de theorie informatie over de budgetlijn en geef een eigen beschrijving. Maak een budgetlijn aan de hand van de volgende gegevens: Je hebt een budget van € 100,- en dit is voor komende herfstvakantie ( 7 dagen weg). Uit eten in je vakantie kost € 20,- bij het lokale restauran Dit zijn de opofferingskosten. 2 Een budgetlijn geeft alle verschillende combinaties weer van twee bestedingsmogelijkheden bij een gegeven budget. Stel dat je een budget hebt van 200 Euro voor vakantie. Kamperen aan de Spaanse Costa Brava kost 20 Euro per dag

Opofferingskosten - Economielokaal hav

 1. De budgetlijn illustreert wat het gevolg is van veranderingen in het budget. Als het budget toeneemt, stugt q 1 = B : p 1 als q 2 = B : 9 2 de snijpunten van de budgetlijn met het assenstelsel krijgen hogere waarden. Hierdoor verschuift de budgetlijn evenwijdig van de oorsprong af
 2. Uitleg havo 4 boekje Crisis LWEO methode, onderwerpen budgetlijn en comparatieve voordelen.00:00 - Budgetlijn02:53 - Comparatieve voordelen opdr. 2.12 voorbe..
 3. Stel dat het volledige inkomen of budget (€180,-) wordt besteed aan cd's (€15,-) en boeken(€11,25). Op basis van deze gegevens kan een budgetlijn worden afgeleid. boeken= 180 ÷ 11,25=16 boeken cd' s= 180 ÷ 15=12 cd' s Elke keuzen die je maakt, gaat gepaard met opofferingskosten
 4. Wat zijn de opofferingskosten als Natesh kiest voor uitgaan met zijn vrienden? Teken in onderstaande grafiek de budgetlijn die de mogelijke verdeling tussen scooterkilometers en blikjes cola weergeeft. Stel dat Hassan maandelijks 260 kilometer op zijn scooter rijdt

Budgetlijn - 1. De budgetlijn laat zien welke combinaties je van twee producten kunt kopen gegeven een bepaald budget. Alle combinaties die op de budgetlijn liggen, kun je - in theorie - kopen. Voorbeeld. Lianne heeft een budget van € 100. Ze geeft haar budget alleen uit aan. Kleding: kost gemiddeld € 20 per kledingstu Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget. In onderstaande grafiek wordt dit toegepast op inkomen en vrije tijd. Om drie uur minder per dag te werken moet je € 60 opofferen. De opofferingskosten van 1 uur meer vrije tijd zijn dus € 20. Er ontstaat hierbij een keuzeprobleem

Opofferingskosten. De misgelopen netto baten van het beste niet gekozen alternatief. Misgelopen baten: gederfde baten. Opofferingskosten/ opportunity costs/ alternatieve kosten . Budgetlijn . Een lijn die het verband aangeeft tussen twee keuzemogelijkheden van de consument (en) en alle combinaties van de. opofferingskosten: de waarde van datgene dat opgeofferd wordt om iets te verkrijgen, de (netto-)kosten van het beste, niet gekozen, alternatief. De grafische voorstelling van zo'n vergelijking wordt budgetlijn genoemd. = budget, = prijs product, = aantal product De vergelijking van de budgetlijn heeft de volgende vorm: B = p1q1 + p2 q2 De budgetlijn geeft aan hoeveel eenheden van het ene product je moet opofferen om een eenheid van het andere product te krijgen. Je spreekt dan van opofferingskosten. Bij een toename van hert budget verschuift de budgetlijn weg van de oorsprong

Budgetlijn - 1. De budgetlijn laat zien welke combinaties je van twee producten kunt kopen gegeven een bepaald budget. Alle combinaties die op de budgetlijn liggen, kun je - in theorie - kopen. Voorbeeld. Lianne heeft een budget van € 100. Ze geeft haar budget alleen uit aan. Kleding: kost gemiddeld € 20 per kledingstu Opofferingskosten (hv) Budgetlijnen (hv) Indifferentiecurve versus budgetlijn (v) Indexcijfers (hv) Nominaal versus reëel inkomen (hv) Internationale handel (v) Arbeidsverdeling en ruilverhoudingen (v) Comparatieve kosten (v) Sparen en beleggen (hv) Kredietverlening en geldschepping (hv) Handouts DE Economie Handout Economie, behoeften en. Opofferingskosten: de waarde van datgene wat we opofferen om iets anders te krijgen, de waarde van het op een na beste alternatief; Budgetvergelijking: alle combinaties van twee producten die je maximaal met een gegeven budget en gegeven prijs kunt maken. Grafische voorstelling: budgetlijn Opofferingskosten Definitie Door schaarste moet je kiezen: als je het ene kiest, kun je het andere niet doen. De opbrengsten van het alternatief waar je niet voor kiest, noemen we de opofferingskosten Wat zijn nu de opofferingskosten van één week naar Salou gaan? Die zijn: € 350 (zoveel kost een weekje vakantievieren) PLUS € 250 (want dat geld mist hij door niet te gaan werken). Totale opofferingskosten dus € 600. Budget en budgetlijn. Het budget is het totaal aan middelen dat je tot je beschikking hebt

De vergelijking van de budgetlijn heeft de volgende vorm: B = p 1 q 1 + p 2 q 2 De budgetlijn geeft aan hoeveel eenheden van het ene product je moet opofferen om een eenheid van het andere product te krijgen. Je spreekt dan van opofferingskosten. Bij een toename van het budget verschuift de budgetlijn weg van de oorsprong Opofferingskosten kunnen per persoon verschillen en zijn dus subjectief. Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de manier hoe mensen met schaarse middelen hun behoeftes voorzien. De budgetlijn is een model dat de samenhang tussen iemands inkomen en uitgaven weergeeft

Budgetlijn. Als je wilt weten welke productcombinaties je met je besteedbare inkomen kunt kopen, kun je een . budgetlijn . opstellen. Een . budgetlijn. is een lijn met alle denkbeeldige productcombinaties die je bij de gegeven prijzen en een gegeven budget kunt kopen. Een budgetlijn is een rechte lijn. Je hebt maar twee punten nodig om deze te. Gecorrigeerde Waardering / baten Kosten / lasten Netto Baten Opofferingskosten Baten Concert 110 65 45 20 +25 Disco 0 20 -20 45 -65 Oppassen 20 0 20 45 -25 Budgetlijn = lijn van alle mogelijke productcombinaties die maximaal kunnen worden gekocht met het gegeven budget Inhoud bundel Concepten: Schaarste en Ruil Nr Naam A lgemeen Behoeften Schaarste Productiefactoren Opofferingskosten/budgetlijn Transactiekosten Comparatieve kosten.

Budgetlijn en opofferingskosten Economie, stroom 2 Ec: consumeren Primaire en secundaire behoeften Budgetlijn en opofferingskosten We werken op wit Vrijdag 20-3-2020 Alles in 1 word document inleveren via SOM. Inlevermap: economie 1hgl week 12. Vragen kan je mailen naar: fschreuder@lentiz.n De 2011 module 1 De keus is aan ons heeft de volgende inhoudsopgave: Economie is kiezen 1.1. In het gezin 1.2 In de samenleving 1.3 En in bedrijve Budgetlijn en opofferingskosten (geen CE-stof) Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets: Het opstellen van een budgetlijn; Rekenen met een budget; Opofferingskosten en netto baten; Domein B: concept schaarste « Terug Download. Comparatief kostenvoordeel (geen CE-stof Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget. De budgetlijn Paul Bloemers (H) 2016 Opofferingskosten. Wanneer je van een bepaald product één extra wilt kopen, kun je minder andere producten kopen. De producten die je dan niet kunt kopen noeme Als de budgetlijn naar rechtsboven verschuift, is er dan een toename of afname van het budget? TOENAME. Noem de vier technische eisen van geld NIET MAKKELIJK NA TE MAKEN / DEELBAAR / HANDZAAM / DUURZAAM Wat zijn opofferingskosten? NETTO OPBRENGST VAN HET BEST DENKBARE ALTERNATIEF Welke grafiek laat zien wat wel en niet binnen een budget valt.

Economie 'Levensloop' VWO / Economie en Maatschappij - Knoowy

Budgetlijn - opgave 2 - Economielokaal hav

Inleiding. De lesbrief Jong en Oud gaat over de levensloop van mensen in de verschillende fasen van het leven. We onderscheiden de kinderfase, de ouderfase en de grootouderfase (drie generaties) NOTITIES MET EXTRA INFORMATIE pdf01 pdf01 Meelifter of freerider pdf02 Samenvatting elasticiteiten pdf03 Volkomen concurrentie: break-evenanalyse pdf04 Consumenten- en producentensurplus pdf05 Gemeenschappelijk landbouwbeleid pdf06 Belastingen en subsidies pdf07 Bedrijfstakevenwicht + Individuele aanbodlijn pdf08 Speltheori Budgetlijn Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget. In onderstaande grafiek wordt dit toegepast op inkomen en vrije tijd. Om drie uur minder per dag te werken moet je € 60 opofferen. De opofferingskosten van 1 uur meer vrije tijd zijn dus € 20. Er ontstaat hierbij een. Opofferingskosten. Prijzen en budgetlijn. Schaarste: EC Domein C: Concept ruil. De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en een optimale benutting van comparatieve voordelen. Voorts

Economie alle examenstof voor VWO en andere samenvattingen voor Economie, Economie en Maatschappij. Dit is een uitgebreide samenvatting van al mijn aantekeningen en samenvattingen van de afgelopen drie jaar bovenbouw economie VWO. Je kunt aan de hand.. Teken de budgetlijn in de bijlage. 4. Hoeveel bedragen de opofferingskosten van 1 kilo van product X voor 1 kilo van product Y? Toon aan met een berekening. 5. Leg uit waarom er sprake is van schaarste in de keuze tussen product X en Y. Bijlage: Budgetlijn voor de BBQ Budgetlijn en opofferingskosten (vernieuwd) Vraag en consumentensurplus (vernieuwd) Aanbod en producentensurplus (vernieuwd) Markt en welvaartswinst (vernieuwd) Speltheorie (vernieuwd) Marktvorm en marktimperfecties (vernieuwd) Kostenfuncties (vernieuwd) Resultaat bij hoeveelheidsaanpassing; Resultaat bij prijszettin Opofferingskosten Budgettaire problemen Prijzen en budgetlijn B. Je stelt met behulp van prijzen en inkomen een budgetlijn op en geeft daarin aan welke combinaties aan goederen mogelijk en niet mogelijk zijn. Ruil C. Hoe door ruil het mogelijk wordt om middelen optimaal in te zetten en daarmee te benutten;. opofferingskosten: de waarde van datgene wat we opofferen om iets te verkrijgen. budgetvergelijking: de vergelijking die alle combinaties van twee producten weergeeft en die je maximaal met een gegeven budget en prijzen kunt kopen, daarbij kan je een budgetlijn tekenen

budgetlijn. opofferingskosten of alternatieve kosten. intertemporele ruil. tijdsvoorkeur pdf20. opofferingskosten of alternatieve kosten pdf21. eindwaarde beginwaarde of contante waarde pdf22. principaal-agentrelatie asymmetrische informatie berovingsprobleem specifieke investering verzonken kosten pdf2 Budgetlijn Opofferingskosten . 3 Werk hoofdstuk 2 Pensioen AOW Vergrijzing Zorgkosten Inactieven Actieven i/a ratio Netto inkomen Nationaal product Nationaal inkomen Arbeidsproductiviteit Technische ontwikkeling Specialisatie Arbeidsverdeling . 4 Werk hoofdstuk 3 Arbeidsmark

Een budgetlijn interpreteren Aantonen wanneer er sprake is van meeliftersgedrag Situaties herkennen waarin zich een gevangenendilemma voordoet Verklaren waarom de spelers in een gevangenendilemma niet kiezen voor Voor € 20 inkomen zijn de opofferingskosten één uur vrije tijd. Als je 24 uur werkt kan je. Werkboek Werk. Week Opgaven Bijzonderheden 17 1.1 t/m 1.20 19. 2.1 t/m 2.14 20 Hemelvaartsdagen Geen les 21. 3.1 t/m 3.10 . 4.1 t/m 4.9 22 4.10 t/m 4.1 De economie site voor: oefenen, samenvatting, leren, oefentoetsen, economie examens, staatsexamen, studeren, toetsen voor vmbo mavo havo vwo: Economiepagina voor LWEO praktische economie, Pincode en Inde

Je opofferingskosten zijn in dit geval 45,- euro. Maar je kan ook bij een benzinepomp werken dan verdiende je 65,-. Dan waren je opofferingskosten 65,- euro. Om de opofferingskosten van je vrije zaterdag te kunnen bepalen, kijk je naar de niet-gekozen tijdsbesteding die het meest opbrengt budgetlijn. Een budgetlijn geeft verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden aan bij een bepaald budget. consumentenvertrouwen. Het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkeling van de economie. opofferingskosten. De opbrengst van het op één na beste alternatief

inkomen een budgetlijn op en geeft daarin aan welke combinaties van goederen mogelijk en niet mogelijk zijn. Tevens kan je vanuit deze figuur de opofferingskosten bepalen. Prijzen en budgetlijn Prijzen en budgetlijn SE SE De kandidaat kan analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuze Elke keuze die je maakt, gaat gepaard met opofferingskosten. Als je kiest voor meer werken, heb je minder vrije tijd en offer je de waarde die je hecht aan vrije tijd op. Als je kiest voor meer vrije tijd kun je minder werken en offer je de waarde die je hecht aan werken op. Bij een goede keuze zijn de opofferingskosten (de opbrengsten van het alternatief waar je niet voor kiest) altijd lager. verschuift de budgetlijn juist naar links. Schaarste en ruil Vraag: Leo koopt een concertkaartje via Marktplaats van Mark voor € 150 omdat hij geen zin had om voor € 100 in de rij te staan. Zijn de opofferingskosten van in de rij staan voor Leo hoger dan die van Mark? Antwoord: Ja, Mark heeft wel in de rij gestaan en Leo niet. Schaarste en rui

Een budgetlijn is een lijn die weergeeft hoeveel een persoon met een gegeven inkomen en gegeven prijzen kan kopen van twee goederen of goederen pakketten. De opofferingskosten bestaan uit de prijs van een goed plus de 'prijs' van het niet kunnen kopen van het beste alternatief. 4.1 De monopolist is de baas Opofferingskosten/ opportunity costs/ alternatieve kosten budgetlijn Een lijn die het verband aangeeft tussen twee keuzemogelijkheden van de consument(en) en alle combinaties van de keuzes binnen een bepaalde tijd Dit betekent elke keer weer keuzestress, waar geef jij je ´zuurverdiende´ euro aan uit. Maak jij altijd de verstandigste keuze en leer je ervan. In deze les gaan we jouw financiële plaatje in beeld brengen. Begrippen Alternatieve aanwendbaarheid Budgetlijn Opofferingskosten Vaste lasten Incidentele grote uitgaven Dagelijks alternatieve aanwendbaarheid, prijzen, budget en budgetlijn, middelen en behoeften en keuze's maken en daarnaast opofferingskosten. Economie bestudeert het keuzegedrag van mensen, wat de gevolgen zijn van deze keuzes en op welke manier deze keuzes beïnvloed worden. Het idee dat economie alleen over geld gaat is dus nie

Economie Academy : les Opofferingskosten - YouTub

3. Teken de nieuwe budgetlijn in de bijlage na de prijsverandering. Maak deze budgetlijn herkenbaar met de letter B. Zie budgetlijn De as wijn verandert nu naar €25/5,29 = 4,73 fles wijn 4. Bereken de opofferingskosten aan flessen wijn voor het kopen van 1 portie brie. Voor 1 stuk brie kan Jos 3,84/5,29 = 0,73 fles wijn niet kopen Bijlage 1 §2 De budgetlijn. Opofferingskosten - Opofferingskosten worden ook wel alternatieve kosten genoemd. §3 Arbeidsverdeling - Zonder scheiding tussen consumptie en productie is er vrijwel geen ruimte voor arbeidsdeling of specialisatie. Bij arbeidsdeling leg je je toe op een klein deel van het totale productieproces. §4 Ruil, eigendom en. Opofferingskosten = De waarde van het op een na beste alternatief Budgetvergelijking = geeft alle combinaties van twee producten weer die je maximaal met een gegeven budget en gegeven prijzen van de producten kunt kopen, grafische voorstelling hiervan heet de budgetlijn

hoofdstuk 1 - LWE

3. Teken de budgetlijn in de bijlage. Zie bijlage 4. Hoeveel bedragen de opofferingskosten van 1 kilo van product X voor 1 kilo van product Y? Toon aan met een berekening. Als de budgethouder 1 kilo Y koopt kan hij 1/1,5 = 0,67 kilo X niet kopen 5. Leg uit waarom er sprake is van schaarste in de keuze tussen product X en Y Alle combinaties rechts van de budgetlijn zijn onbereikbaar. Opofferingskosten. In de volgende maand wil Petra 3 kledingstukken kopen in plaats van 2. In een huishouden zijn natuurlijk ook opofferingskosten. En voor 1 uur dat een man onbetaald in het huishouden werkt, kost hem 1 uur betaald werk. Voor de vrouw geldt dat ook,.

Budgetlijn - Economielokaa

UIT de budgetlijn. De budgetlijn De budgetlijn wordt gebruikt om de opofferingskosten bij economische keuzes tussen twee producten duidelijk te maken. Mensen hebben behoeften, maar de middelen zijn beperkt. Er is dus sprake . Nadere informati 2 2 inhoudsopgave blz inleiding 3 hoofdstuk 1: economie is kiezen in het gezin in de samenleving en in bedrijven 7 hoofdstuk 2: schaarste behoeften en middelen schaarse goederen schaarste 10 hoofdstuk 3: afruilen 3.1 opofferingskosten budget en budgetlijn 12 hoofdstuk 4: oefenopgaven (contexten) 17 register 2 Start studying Economie Havo 4 hoofdstuk 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools opofferingskosten: nettobaten van de beste denkbare alternatieve aanwending. De vraag die een econoom steeds stelt, het budget verandert: door een stijging van het budget verschuift de budgetlijn van de oorsprong af, terwijl de helling van de budgetlijn gelijk blijft 5 Opgave 8: Budgetlijn 2 Jantina heeft per maand een budget van 30. Zij kan dit besteden aan snoep (s) of belminuten (b). Snoep (zij eet alleen lolly s) kost 1,5 per stuk en een belminuut kost 0,10 er minuut. 27 Stel de budgetlijn op die alle combinaties weergeeft die Jantina kan kopen. 28 Teken de budgetlijn. 29 Bereken hoeveel minuten Jantina kan bellen als ze 16 snoepjes koopt

Opgave 1 - Opofferingskosten ★ - Economielokaa

Opofferingskosten = de waarde van de alternatieven die worden opgeofferd. Budgetlijn. Resultatenmatrix: Dominante strategie. Nash-evenwicht . Prisonersdilemma. Tit-for-tat. Bindende afspraken. Meeliftersgedra Budgetlijn en opofferingskosten (vernieuwd) Resultaat bij hoeveelheidsaanpassing (vernieuwd) Resultaat bij prijszetting (vernieuwd) Kringloopmodel en Nationale Rekeningen (vernieuwd) De arbeidsmarkt (vernieuwd) Inkomens(her)verdeling (vernieuwd) Comparatief kostenvoordeel (vernieuwd) Betalingsbalans en wisselkoers; Conjunctuur en beleid (vernieuwd

5. Budgetlijn en opofferingskosten 6. Comparatief kostenvoordeel 7. Vraag en consumentensurplus 8. Aanbod en producentensurplus 9. Markt en welvaartswinst 10. Speltheorie 11. Marktvormen en marktimperfecties 12. Kostenfuncties 13. Resultaat bij hoeveelheidsaanpassing 14. Resultaat bij prijszetting 15. Geld 16. Kringloopmodel en Nationale. Kernbegrippen hoofdstuk 1 Welvaart - deeltijdwerk - arbeidsvolume - arbeidsjaar - p/a-ratio - potentiële beroepsbevolking - beroepsbevolking - participatiegraad - deelnemingspercentage - niet-beroepsbevolking - werkzame beroepsbevolking - werkloze beroepsbevolking - zelfstandigen - werknemers - budgetlijn - opofferingskosten werkloosheidspercentage werkloosheidspercentage zelfst.naamw Je tekent een budgetlijn door te kijken naar wat de maximale hoeveelheid is van wat je kunt kopen op de y-as, en wat dat is op de x-as, en een rechte lijn tussen deze twee punten te tekenen. Je lost een keuzeprobleem op door te kijken wat je opofferingskosten zijn (geld, tijd, energie), en wat je ervoor terugkrijgt (geld, plezier, kennis)

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1: Kiezen en Ruilen (4e

Opofferingskosten = de waarde van de alternatieven die worden opgeofferd. Budgetlijn. Resultatenmatrix. Dominante strategie. Tit-for-tat. Bindende afspraken. Meeliftersgedrag. Hfst 2. Kinderbijslag. Lorenzcurve. Cumuleren van inkomens en personen. Nivelleren en denivelleren. Consumeren . sparen of lenen lesbrief economie: levensloop hoofdstuk kiezen het kopen van goederen door consumenten noemen we consumeren. als bedrijven (kapitaal)goederen kopen om te kunne opofferingskosten zouden dus 3 x € 0,25 = € 0,75 zijn. b. Ernst zou in de vrijkomende tijd 4/5 x 40 kranten kunnen be zorgen en daar 32 x € 0,25 = € 8,- mee verdienen. Dat bedrag zal De budgetlijn gaat nu lopen van 25 cola naar 10 bundels belminuten. e opofferingskosten. nettobaten - opofferingskosten = gecorrigeerde nettobaten. wat heb ik? hoeveel kan ik van wat kopen? budgetlijn. B = p1 x q1 + p2 x q2. p = product. q = hoeveelheid. B = budget. aan 1 product: q = B / p. ruilen. niet ruilen = autarkie. wederzijdsvoordeel. ruilverhouding Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie

Kosten baten analyse en opofferingskosten - (economie

Ch03-Consumer Behavior Samenvatting Leren Communiceren hfst. 2 & 9 Bloedgasmodule Despite facing challenges at the domestic level along with a rapidly transforming global landscape JD Sales - asd HET essay 4 - Grade: 8.5 Uruguay travajo Economic challeges A1 OE39B Professionele vaardigheden 2A Cayleigh Kooter Arresten major 10 goederenrecht Samenvatting Methodiek Periode 3 Samenvatting. 1) Specialisatie is het zich toeleggen op iets specifieks. Dit kan op verschillende gebieden: In de studie wordt een specifieke afstudeerrichting ook. 1) Let op: Spelling van 1858 transactio, Lat., transaction, Fr., vergelijk, vereffening, minnelijke schikking. Transigeren, transiger, Fr., in der minn..

Praktische Economie - 1 voor niets gaat de zon op - maaikekuiper woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen 1 Begrippenlijst Economie Levensloop H1,H2,H3 Begrippenlijst door een scholier 1235 woorden 6 november ,7 68 keer beoordeeld Vak Economie BEGRIPPEN H1 KIEZEN Consumptie De uitgaven van een consument/overheid aan goederen voor eigen gebruik Investeren Kapitaalgoederen worden aanschaft door een bedrijf om er geld mee te verdienen. Schaars Een product is schaars, als er een offer of inspanning. Economie pincode heel katern 1 VWO 4 en andere samenvattingen voor economie , Economie en Maatschappij. katern 1 hoofdstuk 1 + 2 samenvatting voor VWO 4. boek: pincode Bingo Crisis en Jong & Oud 1-6 bingo card with Free!, 1 alternatief aanwendbaar, 10 koopkracht, 11 middelen, 12 opofferingskosten, 13 schaarste, 14 vrije goederen, 15 absoluut voordeel, 16 algemeen aanvaard ruilmiddel and 17 arbeidsdelin Opofferingskosten: De kandidaat kan analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes. Prijzen en budgetlijn: De kandidaat kan analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes

 • Bomen kopen Noord Holland.
 • Quesadilla recept kip.
 • Stargirl Legends of Tomorrow.
 • James Bailey.
 • Cupcakes tekenen in stappen.
 • Leeftijd winterbanden.
 • Jamie Oliver 5 ingrediënten pasta.
 • Fuengirola markt.
 • Trainingsshirt Rode Duivels.
 • Regels taxivervoer corona.
 • Psyduck Evolve.
 • Bevooroordeeld.
 • Bloedprikken Epe.
 • Bmw 1 serie marktplaats.
 • Kuhn maaier GMD 500.
 • Alphabet stock advice.
 • The Hunger Games 2 IMDb.
 • Shape sportschool.
 • Army Camouflage.
 • Edugo sint bernadette sint bernadettestraat gent.
 • Symptomen eenzaam konijn.
 • PHP HTML.
 • Ppm stabilizer.
 • Chinees restaurant Weesp.
 • Lil Peep afkomst.
 • Duurzame laarsjes.
 • Esch sur Sûre meer.
 • Timberland 6 Inch boots heren sale.
 • Waar is Wally uitleg.
 • Italiaanse achternamen.
 • Grote gum.
 • Asiel Sneek.
 • 5150 Supercharged.
 • Strawberry fields videoclip.
 • Alleengeboren tweeling boek.
 • Calicivirus mens.
 • Shih Tzu trimsalon.
 • Vermox bcfi.
 • Architectural Digest.
 • Velgmaat auto kenteken.
 • Cocktailjurk Glitter.