Home

Epiglottitis antibiotica

Omdat volwassenen vaker een epiglottitis krijgen die is veroorzaakt door andere verwekkers dan Hib, beschouwt men breedspectrumantibiotica, bijvoorbeeld amoxicilline-clavulaanzuur, als middelen van eerste keus.8 10 Tweede- en derdegeneratiecefalosporinen (ceftriaxon, cefotaxim, cefuroxim) zijn middelen van tweede keus.5 Zowel de cefalosporinen als amoxicilline-clavulaanzuur zijn werkzaam tegen ?-lactamaseproducerende Hib en ?-hemolytische streptokokken Wel blijkt uit een prospectief eerstelijnscohortonderzoek bij patiënten met acute keelpijn (n = 14.610 van wie 5243 geen antibiotica kregen, 2501 een uitgesteld recept voor antibiotica en 6269 direct antibiotica) dat een ernstige ontsteking van de tonsil (OR 1,92; 95%-BI 1,28 tot 2,89) en ernstige oorpijn (OR 3,02; 95%-BI 1,91 tot 4,76) geassocieerd zijn met het vóórkomen van purulente. Ceftriaxone is the antibiotic of choice (DOC) for epiglottitis. This agent is a third-generation cephalosporin with broad-spectrum activity against gram-negative organisms, lower efficacy against.. Behandeling van epiglottitis. Normaal gesproken volgt er een ziekenhuisopname bij vermoeden van epiglottitis. Bij tekenen van een afsluiting van de bovenste luchtwegen of een snelle verergering van de klachten, is vervoer per ambulance geïndiceerd, waarna behandeling met antibiotica volgt De infectie wordt behandeld met antibiotica. Epiglottitis kan, in tegenstelling tot laryngitis subglottica, op alle leeftijden voorkomen. De eerste president van de Verenigde Staten van Amerika, George Washington , is op 67-jarige leeftijd aan epiglottitis overleden

Epiglottitis: een kinderziekte bij volwassenen

Acute keelpijn NHG-Richtlijne

 1. Acute epiglottitis is een ziekte van het strottenhoofd veroorzaakt door een hemofiele staaf van type b, leidend tot acute respiratoire insufficiëntie (acuut respiratoir falen van het obstructieve type); snel progressieve ontsteking van de epiglottis en de hypofarynx omringende weefsel, gekenmerkt door symptomen van ademhalingsmoeilijkheden opgebouwde gevolg van zwelling van de epiglottis en.
 2. Pelvic inflammatory disease (PID) is een ontsteking in het kleine bekken als gevolg van het opstijgen van bacteriën vanuit de vagina en de endocervix naar het endometrium, de tubae en de ovaria, die zich kan uitbreiden naar het peritoneum
 3. Zonder antibiotische therapie kan een infectie veroorzaakt door Hib snel fataal verlopen. Dit geldt met name voor epiglottitis, bacteriëmie, meningitis en sepsis. Onder adequate antibiotische therapie is de case-fatality rate van invasieve infecties 3-6% (Collins 2018)
 4. der voor omdat tegen de verwekker, de Haemophilus influenzae type B gevaccineerd wordt. Bij epiglottitis is het strottenklepje ontstoken en gezwollen
 5. Epiglottitis is a cellulitis of the supraglottis that may cause airway compromise. An airway emergency, especially in children, and precautionary measures must be taken. Epiglottitis is classically described in children aged 2 to 6 years of age; however, it may manifest at any age, including in n..

Alternatieve antibiotica; Desensitizatie; Indeling type allergie; Proefbehandeling; Stappenplan beleid bij allergie; Indienen. Inloggen; Log in op SWABID met IDM Auth epiglottitis Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; Adviezen ≥ 18 jaar Prioriteit Score Medicatie Opmerking; Score: 6 / 8. Epiglottitis. Bij een acute ontsteking van het strotklepje is het kraakbeenplaatje ontstoken dat de opening van de luchtpijp afdekt bij het slikken. Artsen zetten antibiotica in om de infectie te bestrijden. Een adequate behandeling in het ziekenhuis kan epiglottitis genezen Antibiotica zijn zelden geïndiceerd. Bij ernstige faryngotonsillitis, Ernstige infecties van oor, neus en keel (bv. mastoïditis, peritonsillaire infectie, epiglottitis): Volwassenen en kinderen ≥ 40 kg lichaamsgewicht: Intraveneus: volgens de fabrikant: 750 mg tot 2 g elke 8 uur óf 2 g elke 12 uur, maximaal 12 g/dag Omdat epiglottitis bijna altijd wordt veroorzaakt door bacteriën zullen antibiotica worden gegeven. Eerst via een infuus, later gewoon als tablet of capsule. Engelse term. inflammation of the epiglottis, epiglottitis Epiglottitis can cause a number of complications, including: Respiratory failure. The epiglottis is a small, movable lid just above the larynx that prevents food and drink from entering your windpipe. But if the epiglottis becomes swollen — either from infection or from injury — the airway narrows and may become completely blocked

Epiglottitis Medication: Antibiotics, Analgesic-antipyretic

Epiglottitis is a rapidly progressive bacterial infection of the epiglottis and surrounding tissues that may lead to sudden respiratory obstruction and death. Symptoms include severe sore throat, dysphagia, high fever, drooling, and inspiratory stridor Acute epiglottitis 18 Laryngitis stridulosa 18 Acute infecties van de lage luchtwegen bij kinderen 19 Bronchiolitis 21 antibiotica aan bod komen, wordt ook aandacht besteed aan virale infecties, gist- en schimmelinfecties, antivirale middelen en antimycotica die relevant zijn voor d Kroep, ook wel laryngotracheobronchitis of tracheale bronchitis genoemd, is een ademhalingsziekte die meestal op gang wordt gebracht door een acute virusinfectie van de bovenste luchtwegen. De infectie maakt dat de binnenkant van de keel opzwelt, waardoor de normale ademhaling belemmerd wordt en de kenmerkende blafhoest, stridor en heesheid ontstaan

Acute epiglottitis wordt meestal veroorzaakt door een bacterie, waarvan de Haemophilus influenzae type b (Hib) de beruchtste is. Antibiotica kunnen soms de ontwikkeling van een abces uit een peritonsillair infiltraat voorkomen. 14 Een peritonsillair abces vereist vaak chirurgisch ingrijpen en geneest daarna doorgaans restloos antibiotica kunt slikken om een bekende of vermoede bacteriële infectie; Epiglottitis wordt gekenmerkt door ontsteking en zwelling van uw epiglottis. Het is een potentieel levensbedreigende ziekte. De epiglottis ligt aan de basis van uw tong. Het bestaat voornamelijk uit kraakbeen epiglottitis Adviezen; Adviezen ≥ 18 jaar Prioriteit Medicatie Opmerking; Medicatie: amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen. Opmerking: amoxicilline indien gevoelig. Antibiotica. De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen: amoxicilline + clavulaanzuur; External antimicrobial resources. Epiglottitis: symptomen. Epiglottitis is er altijd een noodgeval, Omdat ademhalingsproblemen zich binnen zes tot twaalf uur na het begin van de ziekte kunnen ontwikkelen.Bel onmiddellijk een arts, zelfs als blijkt dat de symptomen mogelijk door een andere aandoening zijn veroorzaakt Daarom willen we u deze keer in ONsalus alle informatie bieden met betrekking tot acute epiglottitis: symptomen en behandeling. Belangrijkste symptomen van acute epiglottitis Acute epiglottitis kan dodelijk zijn als deze niet correct wordt behandeld , dus het is belangrijk om goed op de symptomen te letten

Epiglottitis: symptomen & behandeling ontsteking

Epiglottitis is historisch een aandoening die vaker voorkomt bij kinderen, maar komt vaker voor bij volwassenen. Het vereist een snelle diagnose en behandeling bij iedereen, maar vooral bij kinderen, die kwetsbaarder zijn voor ademhalingscomplicaties Laryngitis Epiglottitis acuta Maligne otitis externa Orale candidiasis Otitis externa Parapharyngeaal abces/ Retropharyngeaal abces Parotitis Perichondritis Peritonsillair abces Pharyngitis Tonsillitis. Opmerkingen: Primair analgetica en neusdruppels; geen antibiotica Voor pediatrische patiënten: zie antibiotica in de kindergeneeskund

Epiglottitis - Wikipedi

 1. Een acute obstructie van de bovenste luchtwegen is een blokkade die plotseling optreedt in uw bovenste luchtwegen - het deel van uw ademhalingssysteem dat bestaat uit de luchtpijp, het strottenhoofd en de keel. Een verstopping hier kan voorkomen dat je lichaam voldoende zuurstof krijgt. Ontdek wat de oorzaak is en wanneer u medische noodhulp nodig heeft
 2. Epiglottitis wordt als een medisch noodgeval beschouwd. Als u of een geliefde deze symptomen ervaart en u vermoedt epiglottitis, bel dan 9-1-1 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulpafdeling. Oorzaken . De meest voorkomende oorzaak van epiglottitis is de Haemophilus influenzae type b (Hib) -bacterie, die ook meningitis en longontsteking.
 3. Richtlijnen SWAB De SWAB formuleert landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt. De SWAB-richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformulari..
 4. Epiglottitis en supraglottitis zijn ontstekingen van een deel van de luchtwegen (het strottenhoofd). De behandeling gebeurt steeds in het ziekenhuis, en bestaat uit toediening van zuurstof via een masker en van antibiotica via een infuus. In zeer ernstige gevallen is intubatie nodig
 5. o Epiglottitis: urgentie, vereist onmiddellijke hospitalisatie (antibiotherapie mag niet ambulant gestart worden). o Antibiotica moeten niet worden toegediend aan dragers (al dan niet na behandeling) van groep A strepto-kokken, behalve bij outbreaks van reumatische koorts
 6. Epiglottitis oorzaken • Epiglottitis wordt veroorzaakt door een bacterie-infectie.Bij kinderen is de meest voorkomende oorzaak de H. influenza die zeer besmettelijk is, zodat de andere gezinsleden ook met antibiotica moeten worden behandeld. • Volwassenen met verzwakte weerstand als gevolg van leukemie, de ziekte van Hodgkin, AIDS of behandeling met chemotherapie wegens kanker hebben een.
 7. Epiglottitis, akut. 10.05.2019. Basisoplysninger Definition. Bakteriel infektion i hypofarynx som omfatter epiglottis ; Udvikles hurtigt indenfor få timer og præges af inspiratorisk respirationsbesvær med ru stridor ; Betydelige synkesmerter, høj feber og medtaget almentilstand; Forekoms
Ventilatie en oxygenatie | Medics4medicsPPT - Casus 7: kind met stridor PowerPoint Presentation

Epiglottitis is een ontsteking van het strotklepje, de epiglottis Dit is een klepje van kraakbeen en bindweefsel dat bij het slikken de luchtweg afsluit zodat er geen voedsel of drank in de luchtpijp komt. Door een snelle zwelling van de epiglottis en de daaromheen gelegen structuren kan een plotse ademhalingsobstructie ontstaan. Dit afsluiten van de luchtweg kan bij epiglottitis ontzettend. Die Letalität einer Epiglottitis liegt bei bis zu 20 %. Eine schnelle Diagnose und eine konsequente Einleitung der richtigen Therapie sind absolut entscheidend. 6 Therapie. Die Therapie besteht in Intubation und Gabe von wirksamen Antibiotika. Bewährt haben sich Cephalosporine der 3. und 4 Epiglottitis is een weinig voorkomende, moeilijk te herkennen en levensbedreigende aandoening. Epiglottitis is e Keelontsteking behandeling: antibiotica, medicatie & kruide

Epiglottitis (=supraglottitis) definitie: ontsteking van het strotteklepje (epiglottis) Oorzaken: Bijna altijd door een bacterie en dan specifiek Haemophilus influenzae type b. Verder door H. influenzae type A en F, H. parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Beta-hemolytische streptokok groepen A/B/C en F, verbranding, inname van irriterende stoffen, na een transplantatie Epiglottitis is een ernstige ontsteking van het strotklepje (epiglottis) dat in het strottenhoofd gelegen is.De functie van het strottenklepje is voorkomen dat dranken en voedsel in de luchtpijp komen, bij het slikken sluit het strottenklepje de luchtpijp af en zorgt dat het eten in de slokdarm terecht komt van therapie of profylaxe door middel van antibiotica. Maatregelen: Contactonderzoek, profylaxe. Meldingsplicht: Groep C. Symptomen: Belangrijkste: meningitis, epiglottitis, pneumonie en septische artritis.€ Versiebeheer Vastgesteld en goedgekeurd LOI op 4 juni 2019. Gepubliceerd op 5 augustus 2019. Dosering antibiotica bij nierfunctiestoornis (Meander MC) Spiegelcontrole geneesmiddelen (Meander MC) Bloedspiegels aminoglycosiden en vancomycine bij dialyse patiënte

Epiglottitis lijkt hierdoor steeds meer een ziekte van volwassenen te worden. Aan de hand van een ziektegeschiedenis wordt duidelijk dat het na het stellen van de diagnose epiglottitis via nasofaryngoscopie van belang is snel te behandelen met antibiotica, de patiënt zorgvuldig te observeren en een goed luchtwegplan te hebben Bij penicilline allergie: zie Odin-protocol 'Werkwijze bij antibiotica gerelateerde overgevoeligheid' (Odin 049799). In veel gevallen zijn cefalosporines veilig te geven Acute epiglottitis: Verwekker Haemophilus influenzae: Dagdosis ceftriaxone 1 X 2 g I.V. ofwel cefotaxime 3 X 2 g I.V. Opmerking Levensbedreigend; bewaking is noodzakelijk. Vermoedelijke duur behandeling 7-10 dagen. HET EMPIRISCH GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA: EMPIRISCHE THERAPIE BIJ VOLWASSENE Alternatieve antibiotica ; Overig. Intrinsieke resistenties; Reservelijst antibiotica; Indienen. Inloggen; Log in op SWABID met IDM Auth epiglottitis Adviezen; Opmerkingen; Adviezen ≥ 18 jaar Prioriteit Medicatie Opmerking; Medicatie: amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg. Heb ik antibiotica nodig? Meestal niet. Deze aandoening wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een virus en antibiotica doden geen virussen. In de meeste gevallen zal je immuunsysteem erin slagen het virus te bestrijden. In sommige gevallen zijn bacteriën wel de oorzaak

2 Empirische antibiotica therapie 1. is er infectie 2. is het een bacteriële infectie 3. is antibiotische therapie nodig 4. wat is het meest aangewezen antibioticum wat is de focus wat zijn dan de verwachte kiemen wat is het gevoeligheidspatroon wat zijn de lacunes van dit antibioticum farmacokinetiek - farmacodynamiek dosis en interval wat zijn de nevenwerkingen wat is de kostprijs Oorzaken. Reserve antibiotica; Antivirale middelen; Indicaties carbapenem antibiotica; OPAT (iv antibiotica thuis) Achtergrond informatie OPAT; Lijst OPAT middelen; Overig; Indienen. Epiglottitis Adviezen; Bronnen; Adviezen ≥ 18 jaar Prioriteit Medicatie Opmerking; Prioriteit: 1e keus.

MONOBACTAMS A. Penicillines Beta-lactam antibiotica (1) a) penicilline -vooral gram positieven: streptococci, enterococci (meningococci)(anaeroben) b) ampicilline amoxycilline (breed spectrum peni) c) (methicillin)/ oxaxilline (penicillinase resistent) d) amoxycillineclavulaanzuur - penicilline spectrum + H. influenzae + enterobacteriaceae Toenemende resistentie van S. pneumonia, N. Voor u gevonden Strotklepje-ontsteking behandeling in de regio Doesburg. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio Andere invasieve infecties met H. influenzae type b kunnen met dezelfde antibiotica behandeld worden. Epiglottitis is een medische urgentie die naast intraveneuze antbiotica een onmiddellijke intubatie vereist. Preventie Er is een geconjugeerd vaccin tegen H. influenzae type b beschikbaar. Het vaccin ka Als u een CT-scan kunt verdragen, kunnen ze dit uitvoeren om epiglottitis te diagnosticeren. Om te bepalen hoe u uw opgezwollen huig moet behandelen, zal uw arts uw huig uitzweten en het monster naar de kweek sturen. Als de oorzaak bacterieel is, kan uw arts u behandelen met antibiotica

Video: epiglottitis AntibioticaBoekj

Hibhaemophilus influenzae type b-ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus influenzae type b (Hib). Als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit noemen we invasieve ziekten. Hib-vaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma 03 Antibiotica; 04 Bacteriele infecties; 05 Infecties bij kinderen. 05.1 Botten en gewrichten; 05.2 Centraal zenuwstelsel; 05.3 Huid en weke delen; 05.4 KNO-gebied en de mondholte; 05.5 Luchtwegen; 05.6 Oogheelkunde; 05.7 Sepsis; 05.8 Tractus digestivus; 05.9 Urinewegen; 06 Overig; 07 Parasitaire infecties; 08 Profylaxe en vaccinaties; 09 Gist. Zowel bij HIB meningitis als bij epiglottitis is een behandeling met antibiotica effectief. Het kind dient bij HIB meningitis en bij ademhalingsproblemen door epiglottitis zo snel mogelijk in het ziekenhuis opgenomen te worden. Als iemand HIB meningitis heeft komt het zelden voor dat deze een tweede persoon in zijn omgeving aansteekt Epiglottitis is een bacteriële infectie waardoor de epiglottis zeer snel ontvlamt. Als de epiglottis zwelt, kan dit ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken. Als de luchtweg wordt geblokkeerd, kan het fataal zijn. Zwelling kan ook voortvloeien uit een verwonding. Epiglottitis is soms wel supraglottitis genoemd

Vaak zijn mensen klagen over een stijve nek, keelpijn en koorts als voorkomende symptomen van een ziekte, en vinden het moeilijk om de exacte oorzaak te bepalen van deze symptomen. Op het eerste gezicht lijken deze symptomen niets met elkaar te maken te hebben, maar er is een diepere relatie tussen hen Antibiotica dragen niet bij aan een vermindering van (zeldzame) ernstige complicaties. Plaats van antibiotica. Antibiotica zijn in de regel dus niet geïndiceerd bij acute middenoorontsteking (GRADE 1A) Orale antibiotica kunnen de duur van de pijn en de koorts verkorten bij (GRADE 2A): bilaterale acute otitis media bij kinderen jonger dan 2 jaa Epiglottitis (ICD-10: J05.1) est inflammatio epiglottidis, structurae cartilaginea pharyngis.Est necessitas medica, saepe contagione haemophili influenzae causa.. Tractatio morbi per antibiotica vel glucocorticoida commendatur. Praeventio per vaccinum Hib fit

Ontsteking van het strottenhoofdklepje - Epiglottitis

Epiglottitis Epiglottitis wordt vooral gezien bij kinderen in de leeftijd van twee tot zeven jaar. Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door een acuut begin met hoge koorts, keelpijn en slikklachten. Het kwijlen staat op de voorgrond. Er ontstaat een progressieve benauwdheid als gevolg van de luchtwegobstructie met een hoorbare inspiratoire stridor M Epiglottitis als zeldzame en levensbe-dreigende oorzaak van acute keelpijn heeft een meer prominente plaats ge-kregen; adequate diagnostiek kan de van antibiotica, zoals bijwerkingen, resistentievorming en medicalisering, maakt dat antibiotica niet worden ge

Epiglottitis bij volwassenen in de huisartsenpraktijk

Epiglottitis is de ontsteking van de epiglottis door een infectie. Het is een meer algemene aandoening bij kinderen tussen 2 en 7 jaar oud en als de symptomen niet vroegtijdig worden opgespoord, kan dit levensbedreigend zijn. De bacterie die verantwoordelijk is voor het teweegbrengen van de symptomen van de epiglottis is de zogenaamde Haemophilis influenza type b, die verschillende ziekten kan. Wat Is Epiglottitis? Epiglottitis is een ernstige aandoening die ontsteking en zwelling van de epiglottis, het gedeelte van het weefsel aan de bovenkant van de luchtpijp veroorzaakt. Wanneer een bacteriële infectie, virus of keel letselschade de epiglottis, wordt het ze Acute epiglottitis: Verwekker Haemophilus influenzae: Dagdosis cefuroxime 150 mg/kg in 3 giften I.V. Opmerking Praktisch altijd is intubatie of tracheotomie noodzakelijk: 5. Acute laryngitis stridulosa: Verwekker virussen: Dagdosis geen antibiotica: 6 Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen De herziene standaard 'Acute keelpijn' van het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij keelpijn die korter dan 14 dagen bestaat en waarbij een infectieuze oorzaak wordt verondersteld.1 Voor keelpijn bij een subacute thyreoïditis wordt verwezen naar de NHG-Standaard 'Schildklieraandoeningen'

Alternatieve antibiotica; Desensitizatie; Indeling type allergie; Proefbehandeling; Stappenplan beleid; Indienen. Inloggen; Log in op SWABID met IDM Auth epiglottitis Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; Adviezen ≥ 18 jaar Prioriteit Medicatie Opmerking; Medicatie: amoxicilline. Antibiotica om de infectie te behandelen Anti-inflammatoire geneesmiddelen, corticosteroïden genaamd, om zwelling van de keel te verminderen Vloeistoffen die via een ader worden toegediend (door IV) Outlook (Prognose) Epiglottitis kan een levensbedreigende noodsituatie zijn. Met de juiste behandeling is het resultaat meestal goed Epiglottitis: H. influenzae type b 6. Ceftriaxone 50 mg/kg (1 g) IV daily . 5 days Consider addition of Dexamethasone . Gingivostomatitis. In immunocompromised In immunocompetent (only if within 72 hours of onset with severe pain and dehydration) Herpes simplex virus . Aciclovir 500 mg/m 2 IV 8H (3 months. Epiglottitis. Extra informatie . Documenttype: Richtlijnen. Beroep: Arts Artsen-specialisten Ziekenhuisapotheker. Thematiek: Antibiotica, Ziekenhuizen. Advies- en overlegorgaan: Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) Laatst gewijzigd: 14-03-2017. Publicatie datum

Epiglottit : oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een pulmonale uiting van een systemische inflammatoire respons. Door activatie van neutrofielen vindt er een sekwestratie van neutrofielen plaats in de pulmonale microcirculatie, resulterend in een inflammatoir exsudaat Daarom is het zo belangrijk om antibiotica te vinden die goed kunnen werken tegen Pseudomonas. Penicillines van de vierde generatie Een ander medicijn, piperacilline, werd gesynthetiseerd dat krachtiger bleek te zijn dan de derde generatie penicillines bij de behandeling van Pseudomonas en andere Gram-negatieve organismen die in de darmen leven (een familie van bacteriën genaamd.

Acute epiglotitis (acute epiglottitis) wordt vaak veroorzaakt door virussen of bacteriën, Gedeeltelijk gegeven antibiotica plus hormooninhalatie om ontstekingsregressie te bevorderen. Complicatie. Epiglottische complicaties Complicaties bij kinderen met hoge koorts Zowel bij HIB-meningitis als bij epiglottitis is een behandeling met antibiotica effectief. Het kind dient bij HIB-meningitis en bij ademhalingsproblemen door epiglottitis zo snel mogelijk in het ziekenhuis opgenomen te worden. Als iemand HIB-meningitis heeft komt het zelden voor dat deze een tweede persoon in zijn omgeving aansteekt Antibiotica 104 Algemeen 104 Antibiotica bij pneumonie 105 Antibiotica bij urine- weginfecties (UWI's) 108 Antibiotica bij meningitis/ encefalitis 110 Epiglottitis en laryngitis sub- glottica (pseudokroep) 215 Onderste luchtweginfectie (OLWI) 217 Acute bronchiolitis 217 Pneumonie 21

Elke dag worden velen van ons verergerd door een gemeenschappelijk gezondheidsprobleem dat beperkt is in de hoeveelheid schade die het kan aanrichten KOORTS BIJ KINDEREN 1. Kliniek. * niet betrouwbaar: te ver van ziekenhuis/ niet begrijpen erns Aanvallen van benauwdheid en holle blafhoest, die enige uren kunnen duren en berusten op droge strottehoofdsontsteking Epinephrine, also known as adrenaline, is a medication and hormone. As a medication, it is used to treat a number of conditions, including anaphylaxis, cardiac arrest, asthma, and superficial bleeding. Inhaled epinephrine may be used to improve the symptoms of croup. It may also be used for asthma when other treatments are not effective. It is given intravenously, by injection into a muscle.

Pelvic inflammatory disease NHG-Richtlijne

codering, zie bijlage 4: Lijst antibiotica). Als een patiënt meer dan 1 antibioticum toegediend krijgt worden alle antibiotica, met een maximum van 3 geregistreerd. • reden (indicatie) voor AB gebruik (volgens aangelev erde indeling, zie bijlage 1: codeboek prevalentieonderzoek, tabel 5 ) epiglottitis: Therapie : Mond en bovenste luchtwegen: faryngitis/cervicale lymfadenitis: Therapie : Mond en bovenste luchtwegen: herpes simplex stomatitis : Therapie : Mond en bovenste luchtwegen: influenza: Therapie : Mond en bovenste luchtwegen: laryngitis: Therapie : Mond en bovenste luchtwegen: laryngo-tracheo-bronchiti Raadpleeg het lokale protocol voor isolatiebeleid. Indien geen lokaal protocol beschikbaar is, kan gebruikt worden gemaakt van de WIP richtlijn Indicaties voor isolatie.Indien een ziekte of verwekker niet wordt genoemd is er geen isolatie noodzakelijk Hoorcolleges Inleiding rechtspsychologie IPR samenvatting BPR HC 1 - College-aantekeningen 1 17 resumenhistologa 100907231805 phpapp 01 150415184855 conversion gate02 Hoofdstuk 8 - Samenvatting Bestuursrecht in het AWB-Tijdperk Tentamen 11 April, vragen en antwoorden VVV week KNO - Mond en Keel Ear - Overzicht anatomie oor: van buiten naar binnen KNO VVV coschap - elearning kno vvv Sturing en. Faryngitis tonsillitis - PAMM Blauw | online antibioticum formularium | bacteriële infecties | KNO-gebied en de mondholt

Haemophilus influenzae type b-infectie LCI richtlijne

Antibiotica van de eerste therapielijn en preparaten van de volgende fasen worden toegewezen. Ceppodoxime verwijst naar antibacteriële middelen van de tweede-derde behandelingslijn. Het is niet een reserve antibioticum zoals cefepime, imipenem of, beter gezegd, wordt beschouwd als een fallback, die proberen als eerdere pogingen zijn ondoeltreffende behandeling Wat heb ik aan mijn hoofd? Bijgesteld 13-11-2017 Leerdoelen Aan het eind van deze les weet je een aantal ziektebeelden op het gebied van de KNO die regelmatig bij de huisarts tegen kan komen 1.Keelontsteking 2.Neusverhoudheid 3.Bijholteontsteking 4.Morbus Pfeiffer 5.Vergrote neusamandel 6.Epiglottitis 7.Heesheid 8.Pseudokroep 9.Roodvonk 1.Keelontsteking (farynchitis) Een keelontsteking (of.

Epiglottitis - Eerste Hulp Wik

antibiotica. Als die lijn was gevolgd was er nu geen reden voor verder onderzoek. Deze patiënt is echter wel herhaaldelijk met antibiotica behandeld, en er is nu een verwachtingspatroon bij de ouders ontstaan dat elk recidief ook weer antibiotisch behandeld dient te worden. Om te voorkómen dat dit kind nu voortdurend behandel Acute keelpijn wordt vaak gezien in de huisartsenpraktijk. Soms gaat het echter om een ernstiger beeld dan banale faryngitis. In dit artikel wordt er een casus beschreven van een twintigjarige dame die zich aanbiedt op de huisartsenpraktijk met acute keelpijn, sliklast en koorts. Initieel wordt er gedacht aan acute faryngitis en wordt er een symptomatisch beleid ingesteld Intraveneuze antibiotica, steroïden en vloeistoffen worden gebruikt om bacteriële tracheitis of epiglottitis behandelen. Steroïden kan in pilvorm worden gegeven om te helpen verminderen zwelling voor mensen die lijden aan het kruis. Beslaan een badkamer met een warme douche is een mogelijke behandeling voor kroep Over het algemeen volstaan dan uitleg omtrent het gunstige natuurlijke beloop en adequate pijnstilling. Bij ernstig zieke patiënten, peritonsillair abces, lymphadenitis colli of een verhoogd risico op complicaties kunnen antibiotica geïndiceerd zijn. Wees alert op een zelden voorkomende en levensbedreigende epiglottitis Laryngitis is wanneer uw strottenhoofd of stembanden ontstoken raken door overmatig gebruik, irritatie of infectie. Het komt in zowel acute als chronische vormen voor

Epiglottitis - Treatment algorithm BMJ Best Practic

Disclosure belangen sprekers nascholing Dyspnoe 22 november 2018 (Potentiële) Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijke relevante N.v.t. relaties met bedrijve Bij epiglottitis is de gehele ademhaling nog maar beperkt mogelijk. Bij deze toestand zijn kinderen rustig, en kiezen ze ook de houding waarbij de benauwdheid het minste last geeft. Oorzaken De oorzaak van epiglottitis is de bacterie Haemophilus influenzae type B. Het gebied rond het strotklepje in het strottenhoofd zwelt sterk op en sluit daarmee het bovenste deel van de luchtpijp af

epiglottitis SwabI

 1. Epiglottitis • Bijkomende onderzoeken: -Bloedname(+ tryptase na acute onset: DD allergische reactie) -Hemocultuur:vóór opstart antibiotica -(RX):'Thumbprint' teken (voornamelijk bij kinderen) • Therapie: -Antibiotica: •1stekeuze: Amoxiclav •2dekeuze: 2deof 3degeneratie cefalosporine
 2. Cutibacterium acnes (formerly Propionibacterium acnes) is the relatively slow-growing, typically aerotolerant anaerobic, Gram-positive bacterium (rod) linked to the skin condition of acne; it can also cause chronic blepharitis and endophthalmitis, the latter particularly following intraocular surgery.Its genome has been sequenced and a study has shown several genes can generate enzymes for.
 3. Alternatieve antibiotica ; Desensitizatie; Indeling type allergie; Proefbehandeling; Alternatieve antibiotica ; Overig. Intrinsieke resistenties; Reservelijst antibiotica; Indienen. Inloggen; Log in op SWABID met IDM Auth Central Authentication. Om veiligheids redenen en toekomstige mogelijkheden is de procedure van SWABID verbeterd

Epiglottitis - Medicinf

Samenvatting pediatrische pathologie 2 and other summaries for Pediatrische pathologie 2, Verpleegkunde. Samenvatting van het vak pediatrische pathologie 2 in 50 paginas

 • Corona Amerika.
 • Rotterdamse kranten.
 • Weetjes over de seizoenen.
 • Inbetween gordijnen kant en klaar.
 • Tumor koorts.
 • OTTOBRE 6 2013.
 • Honing kopen imker.
 • Universal pictures actors.
 • Chilly bottle review.
 • Triumph Speedmaster 1200.
 • Moringa kopen in Nederland.
 • Sportcarver.
 • Salora TV afstandsbediening app.
 • Regels taxivervoer corona.
 • Hoeveel Belgen hebben meer dan 5 miljoen euro.
 • FM 70 ZeroTurn elektrische zitmaaier prijs.
 • Illuminatie confirmed.
 • Baby 1 maand voeding.
 • Cruella de Vil car.
 • Moviprep Forum.
 • Dorpstraat 17 Luyksgestel.
 • Botanica online.
 • Flapoorstickers kopen.
 • Standbeeld Einstein De Haan.
 • Giardia snaptest betrouwbaarheid.
 • Canada Frans gedeelte.
 • Handtekening tekenen in Excel.
 • Toyota ravier 2019.
 • Cytopoint hond.
 • Suske en Wiske lezen op iPad.
 • Vruchtje te klein voor 8 weken.
 • Alfalfa kiemen.
 • MasterChef Australia 2019 winner.
 • Buikademhaling stress.
 • Kerstbomenkwekerij.
 • UNIQLO Rotterdam.
 • David Bowie biography.
 • A Brief History of Time bol.
 • Verkade koekjes Digestive.
 • Perliet Brico.
 • Toyota Auris Hybrid 2012 handleiding.