Home

Geldigheid NIE nummer Spanje

Als u een nieuw NIE-nummer aanvraagt, blijft het document 3 maanden geldig. Indien u het NIE-nummer na die 3 maanden nogmaals nodig heeft, bijvoorbeeld ter identificatie bij overheidsinstellingen of de belastingdienst, dan dient u het document te verlengen voor opnieuw 3 maanden. Zoals hierboven reeds geschreven, verandert het nummer nóóit De permanente NIE heeft een geldigheid van 5 jaar. Deze NIE kunt u aanvragen bij een politiebureau met een kantoor voor buitenlanders (Oficina de Extranjeros of Oficina de Extranjería). Deze kunt u vinden via deze link, selecteer daarbij eerst de autonome provincie waar u zich bevindt en vervolgens kunt u zien welke politiekantoren de bevoegdheid hebben om een NIE toe te kennen

Uw identiteit in Spanje: NIE-nummer en Residencia

 1. Als je een nie-nummer aanvraagt en het document daarvan ontvangt heb je 3 maanden de tijd om door middel van dit nummer een offieciële handeling te verrichten, zoals een bankrekening openen, huis kopen of huren, electra/water of telefoon aanvragen. Doe je dit niet binnen die 3 maanden na afgifte dan vervalt het document
 2. Het NIE-nummer kan in Spanje worden aangevraagd bij een hoofdbureau van politie (comisaría) in uw woonplaats of de (grotere) stad die het dichtst bij uw woonplaats is gelegen. Ook is het mogelijk in Nederland een NIE-nummer aan te vragen via het Spaans Consulaat in Amsterdam
 3. BELANGRIJK: Indien u langer dan drie maanden in Spanje gaat verblijven, bent u verplicht om aldaar een verklaring van inwoner van de EU aan te vragen. U krijgt dan automatisch een NIE-nummer toegewezen. In dit geval, kunt u geen NIE-nummer via het Consulaat aanvragen
 4. Dit nummer is dus noodzakelijk voor alle aankopen en contracten die een buitenlander in Spanje doet of afsluit. Bij de aflevering van het NIE ontvangt u ook een attest Certificado de No Residente waarop het nummer vermeld is
 5. Wanneer u in Spanje bent, kan u een NIE-nummer aanvragen via het lokaal politiekantoor. U dient hiervoor persoonlijk aanwezig te zijn. Dit is de gemakkelijkste manier als u ter plaatste bent en veel tijd heeft. Het is immers gebruikelijk dat u een maand moet wachten vooraleer u een afspraak kan bekomen

in Spanje, kunnen een Fiscaal Identificatienummer verkrijgen dat begint met de letter M, van tijdelijke aard is (totdat zij een identificatienummer voor buitenlanders (NIE) verkrijgen) en, in voorkomend geval, eveneens door de belastingdienst wordt afgegeven U moet een Spaans NIE nummer aanvragen als u langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje wenst te verblijven. Wanneer u in het bezit bent van dit nummer heeft u bewijs in handen dat u legaal in Spanje verblijft. Daarnaast kunt u zonder NIE nummer eigenlijk geen leven opbouwen in Spanje. U heeft namelijk een NIE nummer nodig als u Een NIE-nummer heb je nodig voor alle officiële handelingen in Spanje. Het is een bewijs dat je officieel en legaal in Spanje verblijft, en in de eerste plaats noodzakelijk als je er een woning wil kopen. Handelingen waarvoor je een Spaans NIE-nummer nodig hebt Wat is een NIE nummer in Spanje? NIE-nummer is een uniek nummer (vergelijkbaar met het BSN-nummer of Rijksregisternummer) Het is een identificatiebewijs voor buitenlanders en noodzakelijk om je te legitimeren bij overheidsinstanties en Spaanse belastingdiens Het NIE-nummer dient echter niet ter vervanging van, maar ter aanvulling op de documentatie die een Europese burger altijd, ter identificatie, bij zich moet dragen in Spanje, zoals de identiteitskaart of het paspoort. Beide dienen te zijn uitgegeven door de autoriteiten in het land van herkomst en geldig te zijn

NIE-nummer aanvragen. Na aankomst in Spanje heb je drie maanden de tijd om een NIE-nummer aan te vragen bij het Oficina de Extranjeros (de vreemdelingendienst) of de politie. Het NIE-nummer is het Spaanse equivalent van het burgerservicenummer en is specifiek voor buitenlanders In België en Nederland hanteren ze de regel dat je geen NIE nummer op het Spaanse consulaat kan aanvragen als je van plan bent om naar Spanje te verhuizen. Of ook niet als je een werk-contract of stagecontract hebt dat langer loopt dan 3 maanden. Bij verblijf van langer dan 3 maanden moet je je immers sowieso ter plekke in Spanje gaan aanmelden

NIE Nummer als verblijfsdocument aanvragen in Spanje

 1. Dit nummer moet op alle openbare documenten staan die worden afgegeven aan of behandeld worden voor de buitenlandse burger in Spanje, maar ook op alle aanvragen die hij of zij indient bij de overheid en op heel wat documenten van privé-instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, enz. Het NIE is geen identiteitsdocument
 2. Geldigheid van rijbewijs in Spanje. De geldigheid van uw Spaanse rijbewijs hangt af van uw leeftijd en uw type rijbewijs. Een motor (A-1/A-2) of auto (B-1) rijbewijs is geldig voor tien jaar als u onder de 65 bent. Een kopie van uw paspoort met het NIE nummer is ook mogelijk
 3. Puntenrijbewijs in Spanje Als u uw Spaanse rijbewijs ontvangt zult u zien dat het rijbewijsnummer gelijk is aan uw NIE. Het beginsaldo varieert van 12 tot 14 punten, afhankelijk van het feit hoelang u uw Nederlandse rijbewijs al in uw bezit heeft. Uiteraard is in Spanje de verkeerswetgeving op eenieder van toepassing
 4. De geldigheid van de verschillende hierboven genoemde rijbewijzen dienen binnen de geldigheidsperiode te vallen, de houder heeft de vereiste leeftijd om in Spanje een gelijkwaardig Spaans rijbewijs te verkrijgen en de periode van zes maanden is niet verstreken, dat de houder zijn normale verblijfstatus (residentie) in Spanje heeft gekregen (hooguit gerekend vanaf dat moment)
 5. gen. Valideer hier bij iedere verkooptransactie aan een buitenlandse onderne
 6. istratieve Samenwerking met andere Lidstaten (CLO)

U moet zelf online kijken of er afspraken uitgevallen of uren bijgekomen zijn of als het voor een NIE nummer is in Spanje bij de Spaanse Nationale politie proberen. Als u een afspraak maakt voor een andere afdeling dan waarvoor u komt, wordt u niet geholpen Verschil tusen CIF, NIF, DNI, NIE . Terug naar V Terug naar Welkom. CIF bestaat al een tijdje niet meer (Taks Identification Code) en diende voor het fiscaal identificatienummer van de bedrijven en werd gebruikt door rechtspersonen, met onbegrip van bedrijven en stichtingen, maar sinds 2008 werd deze benaming verwijderd en werd het NIF. Koninklijk besluit 1065/2007, van 27 juli Eén van de eerste stappen die u moet nemen als u een woning in Spanje wilt aanschaffen, is het aanvragen van een NIE-nummer. Het nummer ter identificatie van buitenlanders (Número de Identificación de Extranjeros) dat in Spanje wordt afgekort met NIE is een fiscaal nummer waarmee niet-residenten zich in Spanje kunnen identificeren

Additional tools ; Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer. U kunt de geldigheid van een BTW-nummer van alle lidstaten verifiëren door in het afrolmenu een lidstaat te kiezen en vervolgens het nummer in te toetsen waarvan u de geldigheid wenst na te gaan. Telefoonboek Spanje? Zoek telefoonnummer. Het beschikken over een NIE-nummer is wettelijk verplicht wanneer je langer dan drie maanden gaat wonen en werken in Spanje. Zonder NIE-nummer kun je niet legaal werken, geen salaris ontvangen, geen huis huren, geen Spaanse rekening openen, belasting betalen, een auto kopen in Spanje, of een mobiel abonnement afsluiten

Zonder NIE nummer ben je eigenlijk nergens binnen de grenzen van Spanje. Het Spaanse NIE nummer kan vergeleken worden met het BSN nummer in Nederland. NIE staat voor Número de Identificación de Extranjeros. Het NIE nummer is een uniek fiscaal persoonlijk nummer voor buitenlanders (Extranjeros) in Spanje Een NIE nummer aanvragen is nodig wanneer u een huis in Spanje wilt kopen, of (langere) tijd in Spanje wil verblijven, u heeft dan een Spaans Nie nummer nodig. Of u nu een auto wilt kopen of lange tijd wilt huren, internet wilt aanvragen of een mobiel abonnement wilt afsluiten, zonder NIE nummer lukt dit niet

NIE nummer Spanje. Als u een huis in Spanje wilt kopen is het goed te weten dat veel zaken hier net even anders gaan dan u gewend bent in Nederland of België. Een advocaat of juridisch adviseur in Spanje kan u inlichten over de belangrijkste zaken die u moet weten zodra u er serieus over denkt een huis te kopen Een NIE is een belangrijk document als je wilt verblijven en wonen in Spanje. Helaas kan het lang duren om een NIE -nummer te krijgen. Zodoende is het handig om dit artikel te lezen zodat je alsnog een NIE kan scoren. NIE is de afkorting van Número de Identidad de Extranjero, ofwel een fiscaa MY NIE NUMMER SPANJE is een online KORTING service om u te helpen uw Spaans te verkrijgen NIE NUMBER in Spanje Fast.Boek uw NIE NUMBER afspraak online bij ons vandaag en we zullen alle formulieren invullen, het enige dat u hoeft te doen is opdagen op het Spaanse politiebureau op de datum die wij u verstrekken om uw NIE Nummer Het NIE-nummer is een Spaans Fiscaal Identificatienummer voor buitenlanders (niet Spanjaarden) zoals vermeld in de Spaanse wet Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.. Dit certificaat is echter geen bewijs dat u in Spanje belastingplichtig.

U vraagt zich af of u als Nederlands ingezetene niet in Spanje in een Spaans gekentekende auto van familie mag rijden. Zover ik heb kunnen nagaan is het nog altijd toegestaan om als Nederlands ingezetene gebruik te maken van een Spaans gekentekend voertuig in Spanje. Ook zonder NIE-nummer (fiscaal nummer in Spanje) EU-landen. Met BTW-nummer-controle.nl kunt u de btw-nummers van onderstaande EU-landen controleren op geldigheid. Wilt u weten hoe de btw-nummers van alle EU-lidstaten opgebouwd zijn Het NIE-nummer blijft natuurlijk gewoon hetzelfde, want dat is, zoals eerder gezegd, persoonsgebonden. NIE nummer bij aankoop vastgoed in Spanje. Het kopen van een woning in Spanje is een economisch motief/reden om een NIE nummer te moeten hebben. Dit NIE nummer wordt op ieder relevant formulier, document vermeldt Zodra je iets officieels wilt doen in Spanje, wordt er gevraagd naar je NIE-nummer. Als je dit niet hebt, kun je ook niets. Je hebt het nodig om een bankrekening te openen, om een telefoonabonnement af te sluiten en voor vrijwel alle officiële transacties Als je met een Nederlands gekentekende auto met gekoppelde caravan/aanhangwagen in Spanje rijdt, is de caravan/aanhangwagen meeverzekerd onder de WA-verzekering van de auto. Een caravan/aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg heeft een eigen kenteken en dus een eigen groene kaart nodig, op te vragen bij de verzekeraar

Wanneer heb ik in Spanje een NIE-nummer nodig en hoe kom

NIE nummer bij het kopen van een woning. Wil je eigenaar worden van je droom huis in Spanje, dat moet je vooraf je NIE nummer aanvragen. Zonder dit nummer ben je niks en kan de notaris akte niet doorgaan. Koop je samen een huis, dan moet je alle twee een NIE nummer hebben. Je kan dus je nummer plaatselijk aanvragen in Spanje Koop jouw NIE Nummer Spanje voor £ 29.99 + IVA . Heb je een Spaans nodig NIE Aantal?Mijn NIE Nummer Spanje is een online service met kantoren in Altea ertussen Denia naar Alicante (inclusief Benidorm) aan de Costa Blanca Spanje, hoewel we in staat zijn om uw te verkrijgen NIE Number Anywhere op het vasteland van Spanje + Tenerife, Ibiza, Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura en Palmas Of je nu voor een korte tijd (voor je studie of werk) of voor een lange tijd (emigratie) in Spanje verblijft, meestal is het erg handig om over een Spaanse sim-kaart te beschikken. Met een Spaans nummer kun je vaak goedkoper bellen naar Spaanse nummers dan met je Nederlandse nummer. Daarnaast vragen veel instanties regelmatig naar een. Het NIE-nummer is een uniek, exclusief persoonlijk nummer, dat het hoofdbureau van politie toewijst aan buitenlanders die om financiële, professionele of maatschappelijke redenen betrekkingen aanknopen met Spanje. Als stagiaire is dit nummer een vereiste. Het is namelijk het nummer waarmee een Europese burger zich identificeert in Spanje Controleer elk willekeurig Europees BTW nummer op geldigheid. Omdat via deze website de VIES-service te vaak is gebruikt, is ons IP-adres geblokkeerd. Daarom hebben wij besloten om onze BTW-validatie dienst te stoppen. Via deze pagina stellen wij nu de broncode van de API beschikbaar

NIE Nummer aanvragen - exteriores

 1. Wanneer ben je resident in Spanje? Verblijf je langer dan 3 maanden in Spanje, dan word je volgens de wet gezien als resident in Spanje; Je bent dan verplicht om je Residencia aan te vragen Certificado de registro de ciudano de la Unión; Je bent verplicht om je uit te schrijven in je huidige woonland en je in te schrijven in jouw gemeente in Spanje
 2. In Spanje. Zelf. Als men besluit het NIE nummer in Spanje aan te vragen, moet dat gebeuren op het kantoor van de dichtstbijzijnde afdeling van de Nationale Politie of bij het Kantoor voor Buitenlanders (Extranjeria), afhankelijk van de plaats waar men woont. In Spanje kan men het NIE nummer ook laten aanvragen door een vertegenwoordiger
 3. der dan drie maanden in Spanje verblijven dienen slechts in bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart waaruit de nationaliteit blijkt. Langer dan drie maanden
 4. In Spanje kunt u zelf een NIE nummer aanvragen bij de Politie van uw woonplaats aldaar of u kunt een zogenaamde gestor (juridisch medewerker) inschakelen. Via een gestor Een lokale gestor of (nederlandstalige) advocaat kan u helpen bij het verkrijgen van een NIE nummer
 5. istratieve zaken in Spanje
 6. Voor wat staat de NIE nummer? De NIE, is de afkorting voor Número de Identificación de Extranjero, het betreft een fiscaal identificatienummer voor buitenlanders die langer dan 3 maanden wensen te verblijven in Spanje of die een transactie in Spanje willen afhandelen.. Waarom heeft u dit nodig? Opening van een bankrekening; De aankoop van een eigendom of de dekking van deze laatste.
 7. Geldigheid paspoort. Het is belangrijk dat je paspoort geldig is wanneer je naar het buitenland gaat. Je moet je kunnen identificeren met voor het land geldige documenten. Een paspoort is wereldwijd voor vijf jaar geldig. Sommige landen stellen echter eisen aan de geldigheid van een paspoort

Er lijkt af en toe wat onduidelijkheid te zijn over de geldigheidsduur van een heftruckcertificaat. De geldigheid van een certificaat wordt bepaald door het opleidingsinstituut waar u het certificaat behaald. Het heftruckcertificaat dat u via Heftruckcertificaat.nl / NoRisk Veiligheidsopleidingen BV behaald is 5 jaar geldig Een NIE nummer kun je het beste aanvragen bij het Consulaat van Spanje in Amsterdam, in België is dit in Brussel. Je kunt online een afspraak inplannen om je vervolgens met je paspoort of ID kaart op de datum van afspraak in Amsterdam of Brussel te melden Jullie krijgen een kopie ervan terug en binnen de 4 werkdagen krijg je dan een mail met je NIE nummer. Dit nummer heb je nodig voor een bankrekening te kunnen openen in Spanje en als je een eigendom wil kopen. EX 15 afdrukken. Spaans consulaat. Het is een persoonlijk nummer. Men heeft dit steeds nodig : Om iets aan te kopen van enige waarde

U kunt de geldigheid van een BTW-nummer van alle lidstaten / Noord-Ierland verifiëren door in het afrolmenu een lidstaat / Noord-Ierland te kiezen en vervolgens het nummer in te toetsen waarvan u de geldigheid wenst na te gaan BTW-nummer-controle.nl is een product van SkillSource . 2 1. Format btw-nummer EU-lidstaten CODE LIDSTAAT STRUCTUUR FORMAT* AT Oostenrijk ATU999999991 1 blok van 9 tekens ES Spanje ESX9999999X4 1 blok van 9 tekens FI Finland FI99999999 1 blok van 8 cijfer Fiscaalnummer: ( NIE ) Zodra u in het bezit bent van een woning in Spanje, bent u ook verplicht om een fiscaal nummer (NIE) aan te vragen. (Numero de Identificación de Extranjeros). Dit zult u ook nodig blijven hebben voor u toekomstige belastingaangiften. Uw juridisch adviseur of advocaat helpt u bij het aanvragen van een dergelijk nummer

Het NIE (Número de Identificación de Extranjero)..13 3. Inschrijving bij de gemeente (Empadronamiento en el In Spanje is het nummer 112 een algemeen noodnummer waarmee u verschillende hulpdiensten kunt verwittigen: brandweer, politiediensten, Guardia Civil. Een NIE is persoonsgebonden, maar het is geen identiteitsbewijs. Concreet: in welke gevallen heb je een NIE-nummer nodig? 1. Bij de aankoop van een woning. Dit is de meest voor de hand liggende reden. Namelijk, jij wil een woning kopen in Spanje. Zonder NIE-nummer is dit niet mogelijk. Kort samengevat is het een bewijs dat je officieel en. Het NIE-nummer is uniek en persoonlijk en wordt gebruik als een soort tracking systeem om iemands financiële activiteiten te volgen in Spanje. Het is verplicht voor alle inwoners en buitenlanders met financiële, professionele of sociale zaken in Spanje Nederlandse vertegenwoordiging(en) in Spanje. Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje; Vertegenwoordiging(en) Spanje in Nederland. Ambassade van het Koninkrijk Spanje ('s-Gravenhage

De identiteitskaart is het bewijs van uw identiteit en nationaliteit, en is verplicht voor elke Belg ouder dan 12 jaar.Het is een geldig reisdocument voor alle Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan, niet te verwarren met de verblijfsvergunning die afgegeven wordt door de lokale overheid Wanneer je verhuist naar Spanje, mogen je persoonlijke bezittingen de grens over zonder dat je er belastingen op betaalt. Voorwaarde is dat ze deel uitmaken van je verhuisinboedel vanwege emigratie binen de EU. Vestigingsnummer. Wie in Spanje een huis koopt, moet een NIE-nummer aanvragen (Numero de Identificación de Extranjeros) Een NIE (Numero de Identificacion de Extranjeros) aanvragen is noodzakelijk als je financiële belangen in Spanje hebt. Een Numero de Identificacion de Extranjeros kan vergeleken worden met het burgerservicenummer zoals we dat in Nederland hebben (voorheen sofi-nummer). Zowel residenten als niet-residenten moeten dit nummer hebben

Dit nummer is tot 5 jaar geldig, en moet aangevraagd worden in Spanje op een politiekantoor Mail ons - info@MedVillaSpanje.com - of bel ons - 0034 688 708 332 - voor vrijblijvend advies over de beste aanpak bij aanvraag N.I.E. nummer Andere punten: NIE-nummer en Spaanse bankrekening. Vooraleer u de notariële koopakte kunt ondertekenen, dient u nog twee punten in orde te maken. Eerst heeft u een NIE-nummer nodig. Dit is uw (fiscaal) identificatienummer voor de Spaanse overheid. Zonder NIE-nummer kunt u geen eigendom bezitten in Spanje Meenemen: NIE (Número de identidad de extranjero) Meenemen: je ID-kaart of paspoort (Nederlands of Belgisch) Meenemen: bewijs van 'empadronamiento' ofwel het bewijs dat je bij een gemeente staat ingeschreven. LEESTIP: Verschil tussen een NIE-nummer, empadronamiento en tarjeta residencia in Spanje Op deze internetsite kunt u naast de geldigheid van het btw-identificatienummer ook de naam- en adresgegevens van uw afnemer controleren. Is het nummer niet geldig of wijken de naam- en adresgegevens af? Neem dan contact op met uw afnemer Een andere mogelijkheid is het NIE nummer aan te vragen via een wettelijke vertegenwoordiger of advocaat in Spanje. Zowel indien u in of buiten Spanje bent, is het aanduiden van een wettelijke vertegenwoordiger een snelle en efficiënte wijze om het NIE nummer te bekomen. U zult veel tijd besparen en onnodige wachtrijen vermijden

Oh ja , als je je NIE-nummer aanvraagt als je in Spanje bent gaat het veel sneller (binnen een week) Via de Ambasade (in Belgie) duurt het weken (of nog langer) Reageren Reageren met quote. ixeniefo. Re: Aanvraag NIE-nummer in Belgie 30 april 2012 04:06. Wanneer je al in Spanje bent kan je het NIE-nummer aanvragen bij de Nationale Politie (Policia Nacional). Het nadeel van het aanvragen van het NIE-nummer in Spanje is dat je daar alleen langs kan komen op afspraak en de wachtlijst enorm lang is Dit nummer heb je nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen en toegang te krijgen tot zorg. Zorgverzekering. Stagelopen in het buitenland kan gevolgen hebben voor je zorgverzekering. In combinatie met je NIE geeft de EHIC je recht op zorg in Spanje.. - NIE Nummer (zie kopje 5) 5. NIE nummer aanvragen. Als je naar Spanje gaat verhuizen en je blijft er langer dan 3 maanden; dan moet je een NIE nummer aanvragen. Dit kun je vergelijken met het Nederlands burgersservicenummer. Je NIE nummer is erg belangrijk aangezien je deze nodig zult hebben bij het huizen kopen in de toekomts en om een.

How To Get A Spanish NIE Number: Complete Guide 2018Spanish NIE numbers explained, including how to get one

Het NIE nummer (Número de - Leven in Spanje

Het NIE nummer Wanneer heb ik een NIE nummer nodig? Van zodra een buitenlander eigenaar wil worden van vastgoed in Spanje, zal hij/zij in het bezit moeten zijn van een fiscaal registratie nummer, het NIE (Numero de Identificación de Extranjeros).Dit nummer heb je niet alleen nodig om je belastingen te betalen en een verzekering op je huis te nemen, maar heb je nodig bij een heleboel. Alles over het NIE nummer. Een zeer belangrijk document in Spanje is het NIE nummer. Dit is het Spaanse identificatie nummer voor buitenlanders in Spanje (Número de Identidad de Extranjero) en is vergelijkbaar met het Burgerservicenummer in Nederland. Dit document heeft u nodig wanneer u een woning in Spanje koopt, meer dan drie maanden in Spanje. Een NIE-nummer is een identificatienummer voor belastingdoeleinden in Spanje. Voorafgaand aan de aankoop van een woning, de verkoop van een woning, het aanvragen van een hypotheek, het starten van een bedrijf of werken in Spanje, is het wettelijk verplicht dat ieder individu een NIE-nummer heeft Een NIE nummer is verplicht ('onontkoombaar') voor alle particulieren en bedrijven c.q. rechtspersonen die als aandeelhouder en/of bestuurder bij de oprichting van een (dochter)bedrijf in Spanje betrokken zijn. Als je later toch resident wordt in Spanje behoud je wel gewoon dit nummer als jouw identificatienummer

Een Spaanse NIE-nummer: wat is het en hoe vraag ik dit aan

Niet-EU aanvragers krijgen eerst een Residencia voor één jaar, welke meestal bij vernieuwing wordt verlengd tot vijf jaar. EU-burgers hebben geen verblijfsvergunning nodig in Spanje. Degene die momenteel een verblijfsvergunning hebben, hoeven zich niet opnieuw te registreren totdat de kaart is verlopen Voor Spanjaarden is dit hun DNI nummer plus een letter. Voor buitenlanders is het hetzelfde nummer als hun NIE. Jou NIF nummer is echt niet automatisch geldig wanneer je jou NIE nummer hebt gekregen. Je moet hiervoor een aanvraag doen. EU burgers kunnen ook eerst een NIF krijgen waarna ze verplicht een aanvraag voor hun NIE moeten doen

Hva er NIE og hvordan søker man om spansk NIE nummerNIE-nummer i Spania | Alicante, Malaga, Gran Canaria og

NIE Nummer - Huis kopen in Spanje - Makelaar Costa Blanc

 1. istratieve rompslomp. Zonder een Spaans NIE-nummer werkt er niets in Spanje: aankoop/verkoop van een huis, huurcontract, arbeidscontract (seizoen), alle aankopen van onroerend goed vanaf 2.000 euro, enz. Voor alles meer dan een vakantie is een NIE-nummer nodig
 2. We heten u van harte welkom op de website van NIE-Nummer Aanvragen. Na onze eigen ervaring in de emigratie naar Spanje toe, liepen we tegen een heleboel bureaucratie, onhandige afspraken en omslachtige zaken aan jammer genoeg. De ervaringen hebben ons genoeg geleerd in ieder geval! Maar geen zorgen, ook ons is het gelukt
 3. gs- en BTW nummers. Het Spaanse BTW nummer wordt in Spanje het CIF genoemd (Certificado de Identificación Fiscal).Dit nummer bestaat uit een letter (meestal A of B) gevolgd door 8 cijfers (of 7 cijfers + een letter voor buitenlandse vennootschappen)

Jouw NIE-nummer aanvragen in enkele simpele stappe

 1. Bijgewerkt november 2019. Omdat over dit onderwerp vele juiste, maar ook half juiste en soms totaal foute verhalen de ronde doen, willen we u graag eens uit de doeken doen wat er juist moet gebeuren om uw wagen of motor in Spanje in te schrijven. Een voertuig inschrijven in Spanje is doorgaans goedkoper dan in
 2. Een NIE-nummer in Spanje is een identificatie van buitenlanders en het staat hier voor 'Número de Identificación de Extranjeros'. Dit moeten zowel residenten als niet-residenten hebben dus ook wij moesten ook dit proces geloven. Gelukkig heeft Mallorcaworks het grootste voorwerk al geregeld
 3. NIE nummer Spanje. Indien u een woning wilt kopen of verkopen in Spanje heeft u een NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjeros) nodig. Dit is een fiscaal nummer voor niet-residenten met financiële belangen in Spanje
 4. Een NIE-nummer, Numeró Identificación de Extranjeros, is te vergelijken met het Nederlandse Burger Service Nummer (BSN).Dit nummer heb je nodig bij meerdere officiële instanties. Denk hierbij ook aan het aankopen van een Spaanse woning of bij simpele zaken zoals elektriciteit of water voor de woning aanvragen
 5. Voor het kopen van een huis in Spanje is het vereist dat je in bezit bent van een N.I.E. nummer (Numero de Identificación Extranjera). Zonder NIE geen huis. En ook geen auto. Of telefoon abonnement. Het NIE heeft 2 wijzigen ondergaan. Er staat geen adres meer op. Hetgeen een verbetering is. En het certificaat heeft een geldigheidsduur
 6. Hoewel het in de meeste gebieden nog steeds gebruikelijk is om 15 dagen of langer te wachten voordat je een NIE verzamelt, kun je in sommige gebieden, bijvoorbeeld Oviedo, in Asturië (Noord-Spanje) een NIE aanvragen en verzamelen in één enkel bezoek, wat niet langer dan een half uur kan duren. 2

NIE nummer aanvragen in Spanje? I JC Costa Blanc

GELDIGHEID BTW NUMMER EUROPA: ADVERTENTIE CONTROLE FORMULIER Vul het btw-nummer in, bijvoorbeeld: 211 615 254: In ieder Europees land zijn er andere tarieven, formaten en benamingen voor BTW. De kan ingewikkeld worden bij de handel in de eengemaakte, Europese markt. Vandaar dat er een speciale richtlijn en. Een NIE-nummer aanvragen is noodzakelijk als je financiële belangen in Spanje hebt. Een NIE (Numero de Identificacion de Extranjeros) kan vergeleken worden met het burgerservicenummer zoals we dat in Nederland hebben (voorheen sofi-nummer). Zowel residenten als niet-residenten moeten een NIE nummer hebben. Deze kun je op verschillende manieren aanvragen.NIE - Zel NIE nummer: Een NIE nummer aanvragen is verplicht in Spanje, wanneer u als EU onderdaan langer dan 3 maanden gaat verblijven in Spanje (u wordt dan als resident aangemerkt). Tevens heeft u een NIE nummer nodig voor elke economische handeling in Spanje (huis kopen in Spanje, auto aanschaffen en bankrekeningnummer openen) NIE Nummer. Om in Spanje een woning te kunnen kopen is het noodzakelijk om een NIE nummer aan te vragen. Een NIE (Numero de Identificacion de Extranjeros) is goed te vergelijken met een Nederlands Burgerservicenummer. Het is niet van belang of je permanent in Spanje komt wonen of een vakantiewoning of investeringsobject koopt Het Spaanse NIE nummer van de erflater; Internationaal overlijdensattest voorzien van een apostille; Verklaring van erfrecht voorzien van een apostille (wij kunnen voor de vertaling naar het Spaans zorgen) Gegevens van de (on)roerende goederen in Spanje gelegen; Gegevens van de erfgenamen, zodat wij een tweetalige notariële volmacht kunnen opmake

NIE nummer - Vlamingen in de Wereld - Costa Blanc

NIE nummer aanvragen duurt lang. Als je een NIE nummer nodig hebt, moet je momenteel rekening houden met een langdurig aanvraagproces. Wie vandaag een afspraak wil maken bij het politiekantoor (extranjería) in Alicante of bij het Spaanse consulaat in België of Nederland kan pas over ca. 3-4 maanden terecht Als u in Nederland woond dan mag dat maar een korte tijd omdat u de mogelijkheid moet hebben om een Nederlands kenteken aan te vragen. Woond u echter in Spanje dan mag u wel er in rijden maar niet langer dan drie maanden in die tijd moet u dan wel weer een Nederlandse kenteken aanvragen

NIE Nummer aanvraagformulier in het Engels - MY NIE NUMMERNIE Nummer beantragen - Sichere, günstige und schnelle

Emigreren naar Spanje: wat moet je regelen? Tips en informati

* NIE nummer: De gestor zorgt voor uw fiscaal nummer als buitenlander in Spanje (NIE nummer). U heeft dit nummer nodig bij elke belangrijke transactie. Zonder NIE nummer kunt u geen huis kopen of huren, geen auto kopen, geen meubelen kopen, geen grote aankopen doen, u niet inschrijven bij een gemeente; kortom u heeft dit nummer overal in Spanje voor nodig NIE staat voor Número de Identificación de Extranjeros (Identificatienummer voor buitenlanders). Het heeft de vorm: X-1234567-X. Iedere buitenlander die onroerend goed bezit in Spanje moet verplicht een NIE-nummer hebben. Het NIE-nummer is de basis voor de directe belastingheffing, maar u heeft het ook nodig om bijvoorbeeld een auto te kopen Het nummer dient slechts om u te identificeren bij de nationale, regionale of lokale belastinginstanties in Spanje. Vanaf 17 april 2012 zal het weer mogelijk zijn om bij de plaatselijke politiebureaus (comisaría de policía nacional) met een volmacht een NIE-aanvraag voor een cliënt in te dienen Het NIE-nummer is het Número de Identificación para Extranjeros oftewel het id-nummer voor niet-Spanjaarden. In de meeste gevallen dient er eerst (online) een afspraak gemaakt te worden om het NIE-nummer aan te vragen en de leges kunnen voldaan worden bij elke bank in Spanje Het NIE nummer en erfrecht in Spanje. Bij een erfenis uit Spanje hebben alle erfgenamen ook een NIE nummer nodig. Het NIE nummer is een identificatienummer. Het NIE nummer kan je aanvragen bij het Spaanse Consulaat in België ( Brussel) of Nederland ( Amsterdam). Maar ook in het politie kantoor in Spanje nabij het onroerend goed

Spaans NIE nummer aanvragen in eigen land • Anbaco › Spanje

De NIE (Numero de Identidad de Extranjero) die u aanvraagt bij het consulaat van Spanje in uw eigen land heeft een geldigheid van drie maanden. Indien u van plan bent om te emigreren naar Spanje kan u een NIE met een geldigheid van vijf jaar aanvragen bij een politiekantoor in de regio waar u zichzelf inschrijft Om onroerend goed in Spanje te kopen is een NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjeros) een Spaanse bankrekening vereist. Sommige makelaars en zakenkantoren rekenen hiervoor kosten aan. Bij Z-Yachting & Golf-Estates wordt dit gratis voor u geregeld. Aankoop met hypothecaire lening Tolbadge Frankrijk (télépéage ook in Spanje en Portugal) De tolbadge is de elektronische tolbetaling in Frankrijk, Spanje en Portugal, ook wel télépeage genoemd. Gebruik zo de aparte rijstroken bij de tolpoorten en verlies bovenop de tol geen onnodige tijd door lang in de rij te staan Je NIE nummer dien je aan te vragen bij de Consulaat- Generaal van Spanje in AMSTERDAM. Op de dag en tijd van je afspraak ga je PERSOONLIJK naar Amsterdam voor de afspraak. Je wacht tot je aan de beurt bent en levert je ingevulde formulieren in. Binnen 3-6 weken zul je het NIE nummer daarna opgestuurd krijgen (waarschijnlijk per mail)

Stappenplan NIE nummer aanvragen in Spanje

Vraag met behulp van Welex in Spanje een certificaat voor een NIE-nummer aan Welke voordelen heb je bij het verkrijgen van een NIE-certificaat met Welex. Heeft u geen zin in die lange wachtrijen en al het papierwerk wat nodig is om uw NIE-certificaat te verkrijgen, dan bent u in goede handen bij Welex Een NIE nummer in een Fiscaal Identificatie nummer voor buitenlanders in Spanje zoals Sofinummer destijds of het Burger Service Nummer tegenwoordig. NIE staat voor Numero Identidad Extranjero. Dit nummer heb je nodig zodra je in Spanje gaat wonen, werken, een woning of auto koopt en een bankrekening wil openen. Wij kunnen dit nummer snel voor [ Een NIE-nummer aanvragen is inderdaad vereist om te wonen werken in Barcelona, maar eigenlijk zou het logischer zijn om het te hebben over resident worden. Om te wonen en werken in Spanje moet je als EU onderdaan ingeschreven staan in het centrale register voor EU inwoners

Het N.I.E. nummer: essentieel om in Spanje te kopen of te ..

Het huurrecht in Spanje is, uiteraard, weer anders dan in Nederland. Alhoewel de huurwet de laatste jaren is aangepast, zijn er nog een aantal 'oude' elementen waar rekening mee gehouden moet worden. Voorr het huren van een woning in Spanje als buitenlander heeft u een NIE (Spaans ID-nummer) nodig Als resident maar óók als niet-resident kunt u een auto kopen of invoeren, verzekeren en rijden in Spanje. Hier bestaat nog wel eens verwarring over. Wel dient u in het bezit te zijn van een NIE nummer in Spanje. Wanneer u een woning bezit in Spanje, dan heeft u, als het goed is, al een NIE nummer Tot voor kort had het certificaat dat hiertoe wordt uitgegeven slechts een geldigheid van 3 maanden, hoewel het NIE-nummer geldig blijft. Nu heeft ook het certificaat niet langer een beperkte geldigheidsduur, handig dus voor wie dat van hem meer dan 3 maand vóór de openbare akte al heeft verkregen

Het Nederlands en Belgisch rijbewijs in Spanje

Een tiental Britten op de Londense luchthaven van Heathrow miste op zaterdagavond een vlucht naar Spanje. Reden: hun papieren zijn niet in orde, door de brexit. Van NIE naar TIE. Tot voor 1 januari moesten Britten met een verblijf in Spanje een NIE hebben. Dat is een soort nationale identiteitskaart in Spanje, voor wie er een verblijfplaats heeft Vraag via ons eenvoudig met spoed een NIE Nummer aan via Spaanse Hypotheek. Dit kan eenvoudig via Nederland, door een advocaat de aanvraag in orde te laten maken. De formulieren worden in orde gemaakt en we maken een afspraak bij het Spaanse consulaat in Amsterdam Op zoek naar een Spanje Simkaart? Simkaarten koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui NIE-Nummer Aanvraag. We zijn graag uw specialist die uw NIE-aanvraag behandelt! We zorgen voor de juiste documentatie, we geven gedetailleerd aan wat u nog meer mee moet nemen en we zorgen voor een afspraak op maat voor u. Tarief: €55,00 inclusief IVA, exclusief leges á €9,74 per aanvraa Werken in Spanje: Vacature overzicht + Algemene informatie. Bekijk hieronder alle actuele vacatures in Spanje op dit moment. Je kunt aan de slag in verschillende steden.Klik op de vacature waarin je geïnteresseerd bent om er meer over te lezen

Ga je in Spanje wonen, dan heb je elektriciteit nodig. Er zijn in Spanje verschillende energieleveranciers actief die je huis van gas en licht voorzien. In de omgangstaal in Spanje komt de term ´luz´ naar voren als het over gas en licht en gaat. Je hebt in Spanje een vrije keuze als het gaat om het afsluiten van een energiecontract Eigenaars van een tweede verblijf in Spanje zijn verplicht om een NIE-nummer aan te vragen. Dit identificatienummer is noodzakelijk om te kunnen kopen, je hebt het dus op voorhand nodig. Het is heel belangrijk dat dit correct wordt aangevraagd en dat je het document nadien goed bijhoudt. Maar wat is het NIE-nummer precies en waarvoor dient het? Lees even verder. NIE-NUMMER IS VERPLICHT. Er zijn enkele concrete verschillen die een belangrijke rol spelen bij het kopen van een woning in Spanje. Denk hierbij aan onder meer de volgende punten: Voor de koop: Als je in Spanje een huis wilt kopen heb je een zogeheten NIE-nummer nodig van de overheid, waarvoor de wachttijd ongeveer dertig dagen is

 • NT2 leerlingen definitie.
 • Groene curry spinazie.
 • SIRE Reclame.
 • Häcker keukens onderdelen.
 • Duinkerken museum.
 • Luzern Restaurant.
 • Notaris Rotterdam zuidplein.
 • Aquariumhal aanbieding.
 • Amaretti koekjes plus.
 • Vrachtwagencombinatie te koop.
 • Prins Hendrikstraat 15 Winterswijk.
 • Brandstofpomp op kenteken.
 • Beemdkroon vermeerderen.
 • Type 64 rifle.
 • 2 Facebook accounts op 1 iPhone.
 • Inés Zorreguieta depressie.
 • Energieneutraal gebouw.
 • Jesus statue Rio height.
 • Wat is de meest effectieve behandeling van claudicatio intermittens?.
 • Groene curry spinazie.
 • Coachruimte Den Haag.
 • Prematuur 35 weken.
 • Donkere achtergrond Messenger.
 • Hoeveel Marokkanen in Duitsland.
 • Accordeon merken.
 • Stoomtreinen filmpje.
 • Handelspartners Brazilië.
 • Selamat jalan.
 • Pat Benatar in the Heat of the Night.
 • Berkelse Zweth zwemmen.
 • Cv voorbeeld student.
 • Marktplein Middelkerke.
 • Blaasontsteking wandelen.
 • Funda Zwanenburg Kastanjelaan 64.
 • Programma Volksuniversiteit Den Haag.
 • Stadsherberg de Mol menu.
 • Verbetertraject onder protest.
 • Craigslist canada cars.
 • Namen van de Heilige Geest.
 • 10 oktober Dag van.
 • Doe het zelf dinerspel.