Home

DBC heupprothese

Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle Alleen DBC trajecten met een verkoopprijs van € 1,- of hoger worden meegenomen voor de berekening; Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup . Jaar Gemiddelde verkoopprijs ; 2012: € 9.010,00 2013: € 8.685,00 2014: € 8.540,00 2015: € 8. Er zijn twee soorten heupprothesen: een gecementeerde of ongecementeerde heupprothese. Het belangrijkste verschil zit in de manier van vastzetten: bij een gecementeerde heup wordt de heup direct met cement (een soort twee componenten lijm) vastgezet; de ongecementeerde heup zit klemvast en moet vastgroeien aan het bot Alles wat u moet weten over de heupprothese De heupprothese en de bijbehorende operatie is ongetwijfeld één van de grootste success stories uit de medische geschiedenis. Zo'n kunstgewricht zorgt ervoor dat u zonder pijn weer probleemloos kunt bewegen. De uitvinding van dit kunstgewricht komt op naam van de Engelse orthopeed Sir John Charnley. Na veel [ Een totale heupprothese (Figuur 3.) ofwel kunstheup is een vervanging van uw eigen heupgewricht. Zowel de heupkop als de heupkom wordt vervangen. Er zijn op dit moment twee soorten heupprothesen: de ongecementeerde en de gecementeerde prothese

Metaal op Metaal (MoM) heupprothese Een aantal jaar geleden bleek dat het percentage Metaal-op-Metaal-heupprothesen dat vervangen moest worden in Nederland relatief hoog was. Al eerder was vanuit de registers in Engeland en Australië gebleken dat deze MoM-heupprothesen in een vroeg stadium vervangen moesten worden Mensen bij wie een heupprothese is geplaatst moeten ervan uit kunnen gaan dat deze prothese een aantal jaren meegaat. Maar helaas is een heupprothese niet voor eeuwig: ook een prothese kan slijten. Gelukkig is de moderne heupprothese vaak in staat om meer dan 10 jaar mee te gaan. Infectie van het gewrich Totale heupprothese: Bij een totale heupvervanging worden beide gewrichtuiteinden van de heup helemaal verwijderd en vervangen voor een kunstheup.Je krijgt dus een nieuwe heupkop en heupkom die precies in elkaar passen. Resurfacing: Bij deze prothese wordt de kop niet verwijderd van het dijbeen, maar wordt er een metalen dop bovenop gezet en vastgemaakt aan de kop Een totale heupprothese is de vervanging van de gehele heup door een prothese. Deze prothese bestaat uit een heupkom en een steel met daarop de heupkop. Er zijn verschillende redenen om een totale heupvervanging te verrichten waarvan slijtage (artrose) en een breuk van de dijbeenhals (heupfractuur) de belangrijkste zijn

Dbc-zorgproducten - DIS open dat

heupprothese te plaatsen. De totale heupprothese Bij de klassieke heupprothese is er bij de heup zo veel slijtage aanwezig dat de heupkop moet worden afgezaagd. Deze wordt vervangen door een andere kop met een steel die in het dijbeen past. In de holle kom van het bekken een kom van metaal, kunststof, een combinati 2/37 CSI MDC Lichaamslocatie Tijdslimiet art.2.6 Diagnose Toelichting chronische code 5001 art. cubiti (IWD) d5 - Arthrotomie, postoperatief 5201 handwortel/polsgewricht (IWD) d5 - Capsulotomie postoperatief 5301 middenhandregio (IWD) d5 - Endoprothese, postoperatief 5401 vingers d5 - Fractuur intra-articulair, postoperatief 5501 duim d5 - Pandakplastiek, postoperatief (König Hoe langer de heupprothese op de markt is en onderzocht wordt, hoe hoger het cijfer kan worden. De letter in de waardering geeft aan hoe groot de groep gebruikers is die meedoet aan het onderzoek. Bij een A-rating is deze groep groot. De heupprotheses die CortoClinics gebruikt, hebben ODEP-rating 13A Verder vond Hasaart dat veelvuldig meerdere dbc's voor patiënten worden geopend, terwijl dat niet nodig is. Een ziekenhuis declareert dan bijvoorbeeld een dbc voor polibezoek en later ook een dbc voor een nieuwe heupprothese. Het eerste polibezoek is al opgenomen in de dbc voor een heupprothese en wordt dan dubbel gedeclareerd. DO Veelgestelde vragen over een heupprothese 1. Hoe lang gaat een heupprothese mee? In het algemeen functioneert ruim 90% van de patiënten na 10 jaar en ongeveer 85% na 15 jaar nog goed met de heupprothese. Lichaamsgewicht, leeftijd waarop de prothese geplaatst word en activiteitenniveau hebben op de overleving van de prothese een groot effect

DBC-zorgproduct 131999052 - DIS open dat

 1. imal invasive surgery. Bij deze operatie wordt het hele heupgewricht vervangen. Dus zowel de kop als de kom
 2. Je verzekering vergoedt de plaatsing van een heupprothese of knieprothese. Soms keert de verzekeraar niet het volledige factuurbedrag uit. Er blijft dan een 'eigen bijdrage niet vergoed' openstaan. In dat geval neemt CortoClinics deze kosten voor zijn rekening. Je betaalt wél altijd zelf je eigen risico
 3. Dit zorgproduct wordt bij de verzekeraar in rekening gebracht waar u in 2019 verzekerd was (het DBC-traject kent immers een startdatum in 2019). Uw eigen risico wordt (indien nog niet verbruikt) tevens over het jaar 2019 verrekend. Uw initiële DBC-traject, wat op 1 november 2019 is gesloten, wordt vervolgd door een vervolg DBC-subtraject
 4. Voor welke heupprothese en verankermethode er ook gekozen wordt, de procedure bij de heupoperatie blijft ongeveer gelijk. De heupoperatie stap voor stap. Er wordt incisie gemaakt om toegang te krijgen tot het heupkapsel. De beschadigde heupkop wordt bij de hals afgezaagd
 5. Publicatie Acta Orthopaedica: Laag revisiepercentage na totale heupprothese met dual mobility cup na heupfractuur Lees meer . 27 december 2020. Publicatie: Risico op vroege revisie-operatie na totale knieprothese bij obesitas-patiënten Lees meer . 02 december 2020. Jaarrapportage 2020 online! Lees meer

Start zelftest heupprothese. Vraag 1. Hoe zou u de pijn beschrijven die u normaal in/rond uw heup heeft? Geen pijn. Hele lichte pijn. Milde pijn. Matige pijn. Ernstige pijn * Vraag 2. Heeft u, door uw heup, moeite met het wassen of afdrogen van uw hele lichaam? Helemaal geen moeite. Beetje moeite. Nogal wat moeite Op alle heupprothese stelen wordt bij voorkeur een keramische heupkop, verkrijgbaar in verschillende lengten, aangebracht vanwege de grote slijtvastheid. De extra lange heupkoppen en de speciale excentrische kunstheupkoppen zijn van chroomkobalt staal en worden alleen in speciale gevallen gebruikt, bijvoorbeeld bij instabiliteit Dr. Ghijselings is gespecialiseerd in alle chirurgie van de heup: een heupprothese, een kijkoperatie van de heup of een moeilijke heroperatie na een eerdere prothese is mogelijk in zijn praktijk U krijgt binnenkort in Noordwest Ziekenhuisgroep een totale heupprothese. Oftewel een geheel nieuwe heup. U wordt geopereerd en begeleid door een gespecialiseerd en ervaren team dat bestaat uit orthopedisch chirurgen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, arts-assistenten en fysiotherapeuten Als artrose of slijtage van de heup zich uitbreidt, nemen de klachten toe. Behandeling met medicijnen en fysiotherapie helpen dan vaak niet meer. Ook afvallen heeft niet altijd het gewenste effect. Pijn is de voornaamste reden om een heupprothese te plaatsen. Als u een heupprothese krijgt, dan vervangt de chirurg tijdens een operatie uw heupgewricht door een kunstheup

Heupprothese Heupprothese - Isal

Krijgt u een heupprothese of heeft u recent de operatie gehad? Dan zit u waarschijnlijk met veel vragen. We hebben de meest gestelde vragen die binnenkomen op de polikliniek orthopedie voor u verzameld Van even groot belang is dat niet alleen de kosten maar ook de effecten( kwaliteit) in kaart gebracht worden. Deze effecten kunnen gemeten worden met een scoringssysteem, zoals de Oxford Hip Score. Kosten van een totale heupprothese kunnen niet los gezien worden van de kwaliteit, d.w.z. de effecten op langere termijn Een beknelde zenuw behandelen. Een beknelde zenuw in je nek, rug, arm of ander lichaamsdeel kan erg pijnlijk zijn. Het kan je ook belemmeren in je normale dagelijkse activiteiten. Een beknelde zenuw ontstaat als omliggend weefsels zoals..

Fysiotherapie na operatie. Vorig jaar oktober ben ik voorzien van een nieuwe heup. Volgens de orthopeed moest ik aansluitend hulp van een fysiotherapeut, ik zou er op basis van de basisverzekering 1 jaar aanspraak op kunnen maken Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis voor patiënten in Noordwest-Nederland. Dichtbij als het kan en verder weg wanneer dat moet Wijzigingendocument dbc-release RZ18a 139 Bijlage 5: Transparante zorgnota - uitbreiding lijst zorgactiviteiten op nota In onderstaande tabel vindt u de zorgactiviteiten die per 1 januari 2018 op de nota moeten komen (NB: zorgactiviteiten die ook in 2017 al op nota vermeld dienen te worden, zijn niet in dit overzicht opgenomen) van indicatiediagnose en DBC Zorgproduct zoals in tabel 1 is weergegeven. Gedurende de drie contractjaren, verbreden we de scope van de behandeling, zoals in tabel 2 is aangegeven. 2. Kernpunten waardegericht inkopen van de behandeling van heup- en knieartrose Tabel 1. Zorgtrajecten geïncludeerd in het waardegerichte inkooptraject Diagnose. Heupprothese: total hip. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 17.000 heupprotheses geplaatst. Mensen bij wie de eigen heup zodanig is verwoest dat het lopen zeer pijnlijk is, komen in aanmerking voor een kunstheup. Artrose of artritis is hier in meeste gevallen de oorzaak van

Heupprothese Operatie, Pijn, Revalidatie, hoe werkt het

1.3.2 Indicator Infectie na een totale heupprothese en totale knieprothese 62 1.4 Oogheelkundige chirurgie 63 1.4.1 Indicator Visuswinst 63 1.5 KNO chirurgie 64 1.5.1 Indicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering 64 1.6 Bariatrische chirurgie en ingrepen 66 1.6.1 Indicator Percentage postoperatieve controles 6 Bij hoog fractuurrisico: geef een bisfosfonaat oraal:. alendroninezuur (70 mg/week of 10 mg/dag) of risedroninezuur (35 mg/week of 5 mg/dag); contra-indicatie voor een bisfosfonaat is een creatinineklaring < 30 ml/min heupprothese te laten plaatsen ligt uiteindelijk bij uzelf, in overleg met uw familie en uw huisarts. Een heupprothese is geen levensnoodzakelijke operatie, maar eerder een kwestie van levenscomfort. U komt theoretisch in aanmerking voor een heupprothese als: Op radiografie blijkt dat de slijtage vergevorderd is

Inbrengen van een heupprothese bij slijtage van de heup 15B033 € 8.900,00 2018011020183112 131999147 Operatie aan knie en/of onderbeen bij een ziekte van botspierstelsel 15C725 € 9.150,00 2018011020183112 199299058 Operatie huid of weke delen tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 15D075 € 9.750,00 2018011020183112 13199905 Standaard prijslijst dbc-zorgproducten PASSANTEN TARIEVEN LIJST EISENHOWER KLINIEK 2019 dbc-zorgproduct code dbc-zorgproduct consumentenomschrijving Declarati ecode Integraal tarief Ingangs- 131999051 Inbrengen van een heupprothese bij slijtage van de heup 15B033 € 8.900,00 2019010120193112 13199914

Wat is een zorgtraject? Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte Septische artritis is een bacteriële ontsteking in een gewricht. Besmetting met de stafylococcus aureus bacterie is de meest voorkomende oorzaak Als gespecialiseerd ziekenhuis zijn we in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging Bravis beschikt over een deskundig en enthousiast team van medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die voor u klaar staan. Als u voor het Bravis ziekenhuis kiest, kiest u voor betrouwbare zorg, kwaliteit en persoonlijke aandacht Heavy Metal Heupprothese Nederlandse Orthopaedische Vereniging waarschuwt. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) waarschuwt dat klachten veroorzaakt door een nieuw type heupprothese niet alleen voorkomen bij de prothesen van de firma DePuy.Deze firma heeft recent een terugroepactie (recall) gedaan voor een aantal van haar heupprotheses van het type ASR

Totale (nieuwe) heupprothese LUM

Mijn leeftijd is 75 jaar en heb ook al twee heupprotheses. In 2010 binnen een halfjaar gekregen. Knieprothese veel heftiger dan heup. Succes allen. J H | 11 augustus 2018 Goede middag op 27-JUli- 2018 heb ik in het in het ziekenhuis in Hoorn in mijn linker knie een totale vervanging gehad. helaas moest ik 3 dagen blijven omdat mijn wond niet. DBC onderhoud - de 'onafhankelijke expert op het gebied van DBC-zorgproducenten' - heeft een mooi lijstje geproduceerd met gemiddelde prijzen van enkele behandelingen. OCON - Aandoening: Revisie heupprothese www.ocon.nl. Doorgaans zijn operaties waarbij patiënten een nieuwe heup krijgen erg succesvol Hoeveel mogen zorgverleners vragen als ze het tarievenakkoord erkennen? En welk bedrag krijg je terugbetaald? Een overzicht van vaak voorkomende prestaties Heupprothese (nieuwe heup) Een versleten heupgewricht zorgt voor veel ongemak en pijn. Om een einde te maken aan deze klachten is een nieuwe heup de beste oplossing. Met een heupprothese beweegt u weer gemakkelijk en pijnvrij. De levensduur van een heupprothese is gemiddeld 10 tot 15 jaar. Een heupoperatie duurt ongeveer één tot anderhalf uur Nieuwe heup (heupprothese) Vervanging van het heupgewricht door een kunstheup (heupprothese) komt veel voor. Afdeling Een nieuwe heup Meestal is artrose de reden waarom mensen een nieuw gewricht krijgen. Artrose is slijtage van het gewricht. Dat zit zo: gewrichten worden beschermd met een laagje kraakbeen dat in de loop van het leven slijt.. Nieuwe heup plaatsen (Heupprothese plaatsen

Uitkomst revisie-ingrepen na totale heupprothese bij patiënten jonger dan 55 jaar Op 13 januari 2020 publiceerde Acta Orthopaedica het artikel Outcome of revision hip arthroplasty in patients younger than 55 years: an analysis of 1,037 revisions in the Dutch Arthroplasty Register online HMC - Haaglanden Medisch Centrum wil patiënten uit de Haagse regio dichtbij huis de beste zorg leveren. Wij bieden uitstekende medische zorg voor de inwoners uit Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en omstreken. Bijna alle specialismen zijn bij ons te vinden. Waar nodig werken verschillende specialisten in teams samen [Voorheen AZG] Groot ziekenhuis met zeer veel verschillende soorten specialismen aan boord. Werkt nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen wat betreft onderwijs en onderzoek. Informatie voor patiënten, bezoekers, professionals, kinderen en studenten Wachttijden. De wachttijd voor een bepaald specialisme is de kortste toegangstijd in het Maasstad Ziekenhuis. Hebt u bij het maken van een afspraak voorkeur voor een bepaalde arts, dan kunnen de wachttijden afwijken van wat op de wachtlijsten staat COPD is een afkorting van de Engelse term chronic obstructive pulmonary disease, een chronisch obstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende obstructie (vernauwing) in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem.Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA, maar deze term wordt officieel niet meer.

Zorgpad: Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifiekegroep van patiënten gedurende een gedefineerd tijdskade

Algemeen Ziekenhuis Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw nog twee andere pijlers: 'kind- en jeugdzorg' en 'ouderenzorg' Welk probleem lost de invoering van DBCâ€â¢s op voor de maatschappij? Deze vraag kwam naar voren tijdens een twee uur durende discussie met AIOS op de cursus management-één, Management-één is de naam van een tweedaagse cursus die 19 Assistenten in Opleiding tot Specialisten (AIOS) op 15 en 16 november volgden op het UMC Utrecht. Zij [ Ben jij enthousiast geworden over het Spaarne Gasthuis en wil jij weten welke mogelijkheden wij voor jou hebben? Bekijk dan hieronder of jouw droombaan er tussen staat. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet. Je leest hier meer over onze sollicitatieprocedure en arbeidsvoorwaarden

Metaal op Metaal (MoM) heupprothese

Beeldvormende media. De oudste methode van beeldvorming is die zoals hierboven beschreven, met alleen een fotografische film. Al vrij snel na de invoering van de röntgenfoto (Kodak ca. 1913) werd de gevoeligheid verhoogd door gebruik te maken van een extra stralingsgevoelige laag die aan een of beide zijden tegen de film aanligt en die oplicht als hij door röntgenstraling werd getroffen. Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld

OCON - Aandoening: Revisie heupprothese

 1. DBC-tarieven. Zodra u wordt behandeld in Tergooi, dan worden er kosten in rekening gebracht voor de zorg die Tergooi geleverd heeft. Deze kosten worden berekend via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC bestaat uit een vastgestelde reeks activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist die voortkomen uit een bepaalde zorgvraag
 2. De zorgverzekering van VGZ biedt u uitgebreide vergoedingen voor bijna alle zorg. Bekijk het vergoedingenoverzicht van VGZ
 3. • Metal on Metal heupprothese ; • lipofilling bij HIV-patiënten; • nieuwe behandelingstechnieken varices (spataderen); • DBC Agressieve cytoreductie in combinatie met HIPEC bij een uitsluitend peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom . De volgende zorgvormen behoren niet tot de te verzekeren zorg
 4. OLVG wil een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen in onze stedelijke omgeving. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam
 5. Bekijk de uitgebreide vergoedingen van CZ. Wat krijgt u vergoed voor uw zorg? Betaalt u eigen risico of eigen bijdrage? En waar kunt u terecht
 6. g van Hoofdstuk 4.
 7. Op de website van het revalidatiecentrum van het AZ Sint-Lucas vindt u een overzicht van de raadplegingen, ons aanbod en allerhande praktische informatie

Welke soort heupprotheses zijn er? - Dossier Heup- en

Alrijne Leiden is een sfeervol stadsziekenhuis met hoogwaardige basisziekenhuiszorg. Kijk op deze pagina voor meer informatie over ons voor wie een DBC met de diagnose knie- en of heupartrose bij de orthopedisch chirurg is gedeclareerd. Daarnaast is aan de hand van de DIS data, de ZPD data en de jaarverslagen van de Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten (LROI) het aantal patiënten met een knie- of heupprothese plaatsing in kaart gebracht DBC afleiding code & omschrijving Basis/uitgebreid Kenmerk Codestelsel, Code & omschrijving Meervoudige DBC afleiding 0000093459 zorgovername status na verwijderen heupprothese 62451000146107: History of removal of hip prosthesis (situation) 0000037825 status na verwijderen kophalsprothese heup 000003782 Een pikant detail: voor de invoering van de DBC kostte een heupoperatie (met 10 dagen opname, dat de hoogste kosten waren) omgerekend zo'n circa 4600 euro. Nu kost dezelfde operatie, met veelal 1 dag opname, 18000 euro

Inhoud basispakket zorgverzekering 2021. Hieronder vindt u een lijst met zorg die in het basispakket voor 2021 zit. Ook vindt u hier of u een eigen bijdrage betaalt en of het eigen risico geldt Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit Vanzelfsprekend goede zorg. Bij de woonzorgcentra van Sensire - ook wel verzorgingshuizen en verpleeghuizen genoemd - staan uw welzijn en woonplezier centraal, en is goede zorg een vanzelfsprekendheid DBC_DIAGNOSE 003.23 reactieve artritis, etiologie: salmonella 0117 011.90 longtuberculose 0615 013.90 tbc van het centraal zenuwstelsels nno 0411 015.00 tbc van de wervelkolom 0116 015.10 tbc van de heup 0115 015.20 tbc van de knie 015.50 tbc van de botten van de ledematen 0119 015.70 tbc van overige gespecifeerde botten 015.80 tbc van overige. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan. Het geeft ons inzicht in hoe de website gebruikt wordt en helpt ons om de gebruikerservaring te optimaliseren

Osteomyelitis is een infectie van het bot,beenmerg en beenvlies die door bacteriën wordt veroorzaakt. Deze bacteriën kunnen bij een infectie elders in het lichaam via het bloed worden meegenomen en het bot binnendringen. Ze kunnen ook het bot rechtstreeks besmetten bij een open wond of tijdens een operatie. Vaak gaat een osteomyelitis samen met een infectie van het gewricht (artritis) Het BovenIJ ziekenhuis wil hét ziekenhuis zijn, dat veilige en kwalitatief goede medisch-specialistische zorg levert aan de inwoners van de regio Amsterdam-Noord en de omliggende regio's, Zaanstreek, Waterland, Noord-Holland St Jansdal receptie (alle locaties) 0341 - 463911. Afsprakenbureau : 0341 - 463890. Poli-Apotheek St Jansdal. 0341 - 435858. Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u Hoofdstuk 2 beschrijft de essentie van het DBC-verbeterplan DBC's Op weg naar Transparantie, en de achtergrond van het verbeterplan. Hoofd-stuk 3 beschrijft de resultaten van de analyse van de gevolgen van DOT op een aantal terreinen in de ziekenhuisorganisatie. Hoofdstuk 4 bevat de kernbevindingen en hoofdstuk 5 de management- samenvatting

In een DBC systematiek zullen technologieën die binnen een omschrijving van een DBC passen automatisch kosteneffectief zijn, zowel in het gereguleerde A- als in de vrije B-segment. Indien beheersing op basis van prijs binnen de DBC systematiek niet voldoende zou zijn laat de Wet bijzonder medische verrichtingen (Wmbv) het toe om kapitaal intensieve investeringen verder te reguleren Wij werken (thuis) door en zijn gewoon bereikbaar! Vertrouwen in zinnige zorg De missie van i2i is het bevorderen van zinnige zorg. Anders gezegd, het helpen realiseren van een zo groot mogelijke waarde van zorg met de beschikbare middelen. Het bereiken van zinnige zorg is een complex samenspel van veel meningen en veel belangen. Lees mee

Startpagina - Totale heup prothese (THP) - Richtlijn

 1. Heupprothese Volume THP Aantal totale heupprothesen (THP) per ziekenhuislocatie INID003968 Volume heuprevisie zonder (verdenking op) infectie Aantal heuprevisies waarbij geen sprake is van infectie of verdenking op infectie INID003969 Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES)
 2. g en of compensaties van het CAK aan te kunnen vragen
 3. Aantal totale heupprothesen (THP) per ziekenhuislocatie INID003967 Recente fractuur: recent betekent dat de DBC/het DBC-zorgproduct van de fractuur in het verslagjaar is afgesloten of in het tijdsbestek waarop de indicator van toepassing is. INID014211 1
 4. Andere symptomen van COPD. Omdat u vaak benauwd bent, moet hoesten en kortademig bent, verbruikt uw lichaam veel energie. Bovendien is uw lichaam steeds maar bezig met vechten tegen ontstekingen in uw longen
 5. Vanaf 18 januari 2021 kan de geboorteaangifte van je baby ook in het AZ Nikolaas. Vanaf 18 januari 2021 kan je voor de geboorteaangifte..
 6. Wijzigingen DBC-pakket Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 . Gebruikersdocument uitlevering deel 1 │ v20130425 190375 Heupprothese - acetabulumcomponent. 030189 Operatieve behandeling tumor schedelbasis frontaal, sphenoid, hypofyse, orbita, transcraniële benadering

DBC = diagnose behandeling combinatie LROI = Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten FIGUUR 2. Weinig complicaties 30 en 90 dagen na de eerste totale heupprothese. VGZ is daarentegen bezig met het maken van een soort fysiotherapie DBC's (Good Practice) voor A-specifieke rugklachten en postoperatieve zorg bij een knie- of heupprothese. In plaats van een vergoeding per zitting wordt een vergoeding voor het hele traject afgesproken met een garantietermijn van een jaar,. De DBC is dus een optelsom van alle zorg die u voor een medische klacht hebt ontvangen. Zodra de DBC gesloten is, gaat uw zorgverzekeraar de rekening ver-werken. Tweede reden is dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars de prijzen van DBC's jaarlijks opnieuw afstemmen. Pas als de prijzen bekend zijn, kan het ziekenhuis DBC's aan de zorg Medisch Spectrum Enschede is een Topklinisch ziekenhuis. We bieden topklinische zorg en op een aantal terreinen bieden we zorg die verder alleen in academische ziekenhuizen te vinden is

Heupprothese UZ Leuve

Klinische paden worden steeds vaker zorgpaden genoemd vanwege het bredere transmurale karakter en de internationale afspraken over de term care pathway. Ze zijn één van de methoden om patiëntgerichte zorgprocessen transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Medisch Centrum haaglandenZet- en drukfouten voorbehoudenDBCzorgproductcodeDBC-zorgproduct consumentenomschrijving. Wilt u contact opnemen met CZ? Vind direct alle contactgegevens van de Klantenservice en een overzicht van de veelgestelde vragen

In 2008 sloot Menzis voor het eerst TopZorg-contracten af voor de behandelingen van borstkanker, meniscus, spataderen, liesbreuk en staar. Menzis breidt deze aanpak uit met nog vier behandelingen. Het gaat om het implementeren van knieprothesen, amandelen verwijderen, implementeren heupprothesen en de operatie van lagerughernia De dienst fysische geneeskunde richt zich op de diagnose en revalidatie van aandoeningen van het bewegingsstelsel en de zenuwen: botten, gewrichten, spieren, pezen, rug en nek Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem 10501002. 10501003. 10501004. 10501005. 10501008. 10501010. 11101002. 11101003. 11101004. 11101005. 11101008. 11101010. 11101011. 11301002. 11301003. 11301004.

Hoe merk ik het? Uitgezette, aan de oppervlakte gelegen aders in de benen; Hoe werkt het? Spataders zijn uitgezette, aan de oppervlakte gelegen aders in de benen Overzicht van alle initiatieven per specialisme. AnesthesiologieHeynen (2015), Epidurale analgesie peripartum; verbetering van de informatievoorziening, MUMC+Bekijk de presentatie van H. HeynenOversier (2015), Kind in nood, MUMC+Bekijk de presentatie van N Bekijk het profiel van Ruud Sijbers op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Ruud heeft 7 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Ruud en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien 3 Heupprothese 3.1 Trends en verhoudingen primaire heupprothesen en revisie-ingrepen aan de heup 3.2 Primaire totale heupprothese 3.2.1 Demografische gegevens 3.2.2 Prothesekenmerken en. Een moeder kreeg de ziekenhuisrekening van haar pasgeboren baby's per ongeluk. Ze vond 1.800 euro veel geld, maar kan niet controleren of het klopt. Kat

Kosten heupartrosebehandeling - Independe

Bekijk het profiel van Emilie den Bieman op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Emilie heeft 9 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Emilie en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Financiële uitkomsten 2014. Het resultaat over 2014 bedraagt € 4,9 miljoen positief (2013: € 10,5 miljoen). Rekening houdend met eenmalige baten en lasten bedraagt het genormaliseerde resultaat over 2014 € 10,8 miljoen (2013: € 7,1 miljoen) Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2019 (ondervoorbehoud van prijswijzigingen) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaalprijs 15A847 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A848 10010100

Heupprothese operatie (nieuwe heup) - Annatommie m

Onnodige behandelingen spekken de kas van Nederlandse ziekenhuizen. Follow the Money dook in de wereld van kijkoperaties aan de knie bij mensen van 50 jaar en ouder. Ook na invoering van een nieuwe richtlijn waarin zo'n ingreep bij verouderingsklachten wordt afgeraden, gingen deze operaties volop door. Dat leverde de Nederlandse ziekenhuizen bij elkaar een extra omzet op van 100 tot 160. View Naomi Aerts' profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Naomi has 10 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Naomi's connections and jobs at similar companies

Risico bij heup- of knieprothese niet gering medischcontac

Deel van de zorg waarover zorgverzekeraars en ziekenhuizen geen contracteerplicht meer met elkaar hebben. Dit betekent dat zij over de Diagnose-behandelingcombinaties (DBC's) die hieronder vallen, vrij onderhandelen wat betreft prijs, volume én te leveren kwaliteit 1,256 Followers, 152 Following, 951 Posts - See Instagram photos and videos from GamersNET (@gamersnetnl Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer; 13-11-2014 21:03: Tweede Kamer der Staten-Generaal: 2014-2015: 34000-XVI nr. 3 Tien bewezen en effectieve local SEO techniekenWe worstelen allemaal met één onvermijdelijk obstakel, concurrenten.Het is een dog-eat-dog wereld en als..

MedischeScholing.nl verzamelt geaccrediteerde nascholing voor de huisarts in uw regio. Onze organisatie is volledig onafhankelijk en opgericht dóór artsen 0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina's. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, thema, datum bijwerking)

 • Blue Velvet Full Movie 123movies.
 • Colitis kat.
 • Straatzand.
 • Gele passievrucht kopen.
 • Laminaat HORNBACH.
 • Gefeliciteerd 70 jaar man humor.
 • Geel strand Tenerife.
 • Caravan te koop Jabbeke.
 • Psychologie betekenis.
 • Pontiac GTO 2004.
 • Cave medisch woordenboek.
 • Kleine snelkookpan inductie.
 • Bierfabriek rosso.
 • Programma Volksuniversiteit Den Haag.
 • Line 6 Monkey.
 • Verloten Engels.
 • Titanium lyrics Madilyn Bailey.
 • Borden kopen horeca.
 • Zwarte bladzijden.
 • Koemelkvrije koekjes AH.
 • Meest voorkomende achternaam wereld.
 • Houtsnip watersnip verschil.
 • Aluminium deur met kozijn.
 • Minecraft 1.14 Herobrine mod.
 • Pedicure aan huis Amsterdam.
 • Mooij Fotografie utrecht.
 • OneDrive opslag vol.
 • Stalen frame tuinpoort GAMMA.
 • Ruben Terlou Tegenlicht.
 • Prei soldaatjes.
 • Breuken gelijknamig maken YouTube.
 • Yamaha ypt 240 lidl.
 • Dasring knopen Scouting.
 • Famadihana.
 • Brandweer nederland viadesk.
 • Vegan blog België.
 • Woorden met zak op het eind.
 • BMW 1.5 3 cilinder benzine.
 • Avondopleiding tandartsassistente.
 • Barkruk Zwart Draaibaar.
 • Filmpje Koekeloere.