Home

Wat is plagiaat

Wat is plagiaat en hoe kan ik plagiaat voorkomen? Plagiaat is het presenteren van werk, bedoeld of onbedoeld, als eigen werk terwijl dit afkomstig is van een ander. Plagiaat is dus een schending van het intellectuele eigendom van een ander. Als je plagiaat pleegt, pleeg je fraude en dit is strafbaar plagiaat Het zonder toestemming kopiëren van andermans werk en dat uitgeven (bij teksten) of op de markt brengen (bij ontwerpen en beeldende kunst) als eigen werk. Korte passages uit een tekst mogen wel worden overgenomen, maar altijd met bronvermelding plagiaat. (engels: plagiarism) Het overnemen van de ideeën of woorden van iemand anders, of het opzettelijk gebruiken van iemands werk zonder de bron te vermelden. Bron: aat-ned.nl

Alles over plagiaat Wat is het? Voorkomen Voorbeelde

Plagiaat is het kopiëren van ideeën van anderen zonder naar de bron te verwijzen. Plagiaat gaat dus verder dan het kopiëren van teksten: op ieder moment dat je een idee van een ander gebruikt in je werk, moet je de bron vermelden. Het maakt daarbij niet uit wat deze bron is Plagiaat is het overnemen van andermans werk in je paper of scriptie en doen alsof het je eigen werk is. Vaak worden jouw schoolopdrachten gecheckt door plagiaatscanners zoals Ephorus en TurnItIn. Veel (hoge)scholen en universiteiten gebruiken deze scanners om jouw werk te vergelijken met ander bestaand werk

Wat is plagiaat? Het wordt gedefinieerd als Het proces van het kopiëren van de gegevens van internet of het idee van iemand te krijgen en het vervolgens te delen als je eigen gegevens, wordt plagiaat genoemd Plagiaat is het letterlijk overnemen van andermans tekst, songtekst, muziek, script of illustratie zonder de herkomst te vermelden. Ook het stelen van een nog niet uitgewerkt idee is plagiaat Wat is plagiaat? het woordelijk overnemen van (passages uit) het werk van een ander zonder aan te geven dat het andermans woorden zijn en/of zonder vermelding van de precieze vindplaats van de passage

Plagiaat - 11 definities - Encycl

 1. Wat is de betekenis van Plagiaat? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 15 betekenissen van het woord Plagiaat. Door experts geschreven
 2. Plagiaat is een koopje en daaropvolgende publicatie van content die door iemand anders is gemaakt en doet alsof het materiaal van jou is. Ook al is dergelijke praktijk onaanvaardbaar, het is vaak gebruikt door studenten
 3. Met het plegen van plagiaat riskeer je de kans op een onvoldoende en kun je zelfs van je opleiding worden gestuurd. In deze video leggen we uit wat plagiaat.
 4. g van de oorspronkelijke maker een exact idee of product afgeleid van een bestaande bron als nieuw en origineel doorgeeft. Daarom is het verplicht om te controleren op plagiaat voordat u een opdracht indient of inhoud op uw site publiceert
 5. Het schrijven over je eigen persoonlijke ervaringen, het verwerken en opschrijven van de resultaten van je eigen onderzoek en het gebruik van eigen afbeeldingen, diagrammen en tabellen wordt niet aangemerkt als plagiaat. Ook als je eigen conclusies trekt over een bepaald onderwerp is dat geen plagiaat
 6. Wat is plagiaat ? Als je niet of niet correct naar je bronnen refereert, pleeg je plagiaat. Je evaluatoren kunnen dan geen correct oordeel over je kennis, inzicht en vaardigheden vormen, en bovendien laat je zo uitschijnen dat je werk dat door anderen gedaan is zelf uitgevoerd hebt. Daarom is plagiaat een vorm van examenfraude

Plagiaat betekent het hergebruiken van andermans werk Wanneer je het complete werk van iemand anders (of onderdelen van het werk van iemand anders) overneemt en net doet alsof het je eigen werk is dan spreken we van plagiaat Plagiaat: wat is het, wat zijn de sancties, en hoe valt het te voorkomen? Studentenhandleiding Editie 2009-2010 (versie 7 december 2009) Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen . 1 Inhoud 1. Waarom aandacht voor plagiaat? 2 2. Wanneer is er sprake van plagiaat? 3 3. Wat zijn de.

En wat plagiaat betreft: daar is hier sprake van - het is, ongeacht of er auteursrecht op een werk rust, niet toegestaan om te doen alsof je een werk gemaakt hebt, terwijl dat niet zo is; de koper wordt dan immers bedrogen omdat hij denkt een origineel werk te kopen Plagiaat is het onzorgvuldig of zonder correcte bronvermelding overnemen van gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen. Volgens artikel 21 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie wordt dit gezien als fraude. Plagiaat komt overal voor, niet alleen bij academici. Voor meer info, klik hier Plagiaat is het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bronvermelding. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt in de wetenschap gezien als een vorm van fraude Wat is plagiaat? Plagiaat of letterdieverij is het overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding . Hierbij wordt een werk van literatuur , wetenschap of kunst gebruikt en vervolgens gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur , waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is Plagiaat voorkomen is dus belangrijk. Iemand kan expres proberen te frauderen, maar plagiaat kan ook een ongelukje zijn. Zonder foute bedoelingen moet je dus ook goed opletten. Wat is plagiaat? Plagiaat is het gebruiken van andermans werk (in veel gevallen tekst) onder jouw eigen naam, zonder de bron erbij te noemen

Het idee van de term is te voorkomen dat wetenschappers geen oud onderzoek als nieuw neerzetten (wat men daar ook van mag vinden) en heeft daarom geen enkel nut in een leerproces. Verder geldt in het onderzoek dat men vaak met anderen samenwerkt en dus bij het overnemen van eerdere werken ook bijna altijd van mede-auteurs plagiaat pleegt Veel wat plagiaat zou kunnen zijn, kan overigens opgelost worden door het citaatrecht. Een gedeelte uit een werk mag overgenomen worden in een groter werk, maar dan moet er wel aan juiste naamsvermelding gedaan worden. Dat laatste is precies waar het meestal met plagiaatzaken mis gaat Wat is plagiaat? Voor het begrip plagiaat bestaan verschillende definities. Wikipedia geeft ons de volgende definitie: Plagiaat of letterdieverij is het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Degene die plagiaat pleegt is plagiator of plagiaris

Engelse zanger beschuldigt Famke Louise van plagiaat

Betekenis Plagiaat

 1. Plagiaat is een synoniem voor auteursrechtenschending. Als je plagiaat pleegt, presenteer je de ideeën, bevindingen of tekst van een ander alsof het jouw eigen ideeën, bevindingen of tekst zijn
 2. Plagiaat. Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren. Onder citeren verstaan we: het weergeven van wat een ander heeft gezegd, geschreven of gemaakt
 3. Wat is plagiaat? Plagiaat is het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bronvermelding. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt in de wetenschap gezien als een vorm van fraude. Hoe kunt u plagiaat voorkomen? Parafraseren - In eigen woorden ideeën of teksten van een ander weergeven

Er duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen. Bij parafraseren is het belangrijk dat je de ideeën van de ander echt in je eigen woorden omschrijft. Alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien, is niet voldoende. Dat wordt als plagiaat beschouwd Plagiaat is het kopiëren van het werk van iemand anders, en doen alsof dit van jezelf is. Als je tekst van iemand anders gebruikt moet je duidelijk aangeven van wie de tekst afkomstig is. Doe je dat niet dan lijkt het alsof je de tekst zelf hebt geschreven terwijl dat niet zo is en dat is plagiaat. Fraude is een vorm van bedrog Ik mis hier pedagogiek met wat meer diepgang. Leren doe je vrijwel altijd met en van anderen, het maken van fouten hoort daarbij en plagiaat wordt als ernstigheid enorm overschat boven het zelf bedenken van teksten die qua inhoud ook vrijwel altijd van anderen komen Plagiaat is het (letterlijk) overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding. Vaak zal iemand die plagiaat pleegt daarnaast dus ook auteursrechten schenden, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn

Video: Wat is plagiaat? Definitie Consequenties Vermijdin

Wat is plagiaat? (Soorten plagiaat + voorbeelden en quiz

Wat is fraude en plagiaat? Spieken tijdens een tentamen, knip- en plakwerk en teksten overnemen zonder bronvermelding: voor de HvA zijn dit voorbeelden van fraude en plagiaat. Niet alleen jij krijgt straf, ook degene die medeplichtig is, loopt de kans op straf En wat van al van jou is, kan je niet stelen zoals dat bij plagiaat wel kan. De commissie 'Citeren' van de KNAW deed onderzoek naar 'zelfplagiaat', nadat het NRC hoogleraar Peter Nijkamp ervan had. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, detecteert plagiaat software geen plagiaat, maar alleen overeenkomsten. Voorbeeld van een gedetecteerde overeenkomst Prorail is van plan te investeren de komende jaren te investeren in stations: stations krijgen meer liften, hellingbanen, sanitaire voorzieningen, camera's en andere technische snufjes (Prorail, 2019) Begrijp wat plagiaat is. Volgens Van Dale is de definitie: het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken. Hieronder valt dus niet alleen het letterlijk overnemen van het werk van iemand anders, maar ook het imiteren ervan Plagiaat is het overnemen van iemand anders zijn werk en dit niet op de goede manier vermelden in je bronnenlijst. Wat het gevolg hiervan is, is dat je iemand anders zijn werk presenteert als jou eigen. Wat een schending is van intellectuele eigendom van een ander persoon. Het werk van een ander moet als zodanig herkenbaar zijn

10 vormen van plagiaat - Scribb

 1. Plagiaat is het overnemen van stukken van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Alle uploads worden hierop gecontroleerd. Constateren of vermoeden we bij de beoordeling van een toets/bewijslast onregelmatigheden of bedrog (plagiaat of fraude)? Dan wordt de instituutsopleider geïnformeerd. De NSPOH bestraft alle gevallen van geconstateerd bedrog en informeert de deelnemer.
 2. Wat is plagiaat? Het woordelijk overnemen van (delen van) het werk van een ander zonder hierbij te verwijzen naar deze tekst. Het omschrijven van (delen van) het werk van anderen zonder aan te geven van wie dit werk is of waar het gevonden is
 3. Ach, wat is plagiaat? De plagiator is dit keer Rene Diekstra, hoogleraar in de psychologie te Leiden. De details van het geval van letterdieverij hebben in alle kranten gestaan, behalve in NRC Handelsblad, het dagblad dat zelfs in dit soort affaires de nuance zoekt
 4. Een student Integrale Veiligheid levert een assessment in dat verdacht veel op het werk van zijn klasgenoot lijkt. 'Plagiaat', zegt de examencommissie. 'We hebben wel samengewerkt, maar ons eigen werk geschreven', zegt de student, die in beroep gaat tegen de schorsing van zes maanden die hem is opgelegd. De betreffende student ontkent plagiaat gepleegd te [
 5. Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Hieronder volgt nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden daarvan. Dit is echter geen uitputtende lijst
Literatuurlijst volgens de APA-regels

Zo voorkom je plagiaat Educatie en School

Plagiaat scanner: 20% overeenkomst medestudenten? Geplaatst door de TopicStarter: 20-03-13 19:20 . Ik heb nog nooit eerder te maken gehad met verslagen die door een plagiaat scanner gehaald werden en ik snap er niet zoveel van Wat is plagiaat en welke stappen kan ik ondernemen als ik plagiaat ontdek? Plagiaat is geen wettelijke term en wordt niet in de Auteurswet genoemd. Vaak gaat het om situaties waarbij iemand het werk van een ander namaakt en presenteert als het zijne, waarbij inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht

Beschuldigd van plagiaat? Sta sterk met De

Richtlijnen staat wat onder fraude verstaan wordt en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Fraude en plagiaat vallen onder Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en in ernstige gevallen onder het wetboek van Strafrecht. Plagiaat wordt daarnaast nog beheerst door de Auteurswet. Wil je precie Wat houdt plagiaat in? Vraag: Iemand heeft een liedje van mij gebruikt, daarop een nieuwe tekst gemaakt, het opnieuw opgenomen en het onder een andere titel uitgebracht op cd. Daarbij heeft hij alleen zichzelf vermeld als componist

Plagiaat Checker Gratis - Online Plagiaatcontrol

Plagiaat en schending intellectuele eigendom

 1. Wanneer u vals speelt door plagiaat te plegen, bedriegt u uiteindelijk uzelf, omdat u de kans hebt laten liggen om kennis over een specifiek onderwerp te vergaren. Deze vaardigheden kunnen u van pas komen tijdens uw leven, dus plagiaat moet koste wat kost vermeden worden. Soorten plagiaat. Sommige vormen van plagiaat zijn duidelijk
 2. De beste plagiaat checker. Je komt heel wat plagiaat checkers tegen. Bij de een betaal je tussen de € 5 en € 20 per tekst, de ander is gratis. Over het algemeen werkt een gratis plagiaat checker net zo goed als een betaalde versie. Wel heb je bij de gratis versie beperkte mogelijkheden
 3. st grof onzorgvuldig is om andermans werk te copy-pasten. Eventueel zou het nog acceptabel kunnen zijn als je slechts werken kopiert en in een reader knikkert (dat is immers het doel van zo'n reader, en die zijn vaak zo specifiek voor het vak van de docent dat ze daarbuiten niet echt zinnig zijn), maar andermans.

Plagiaat, of eigenlijk: inbreuk op auteursrecht. Verrekte irritant, want jij hebt er zo je best op gedaan. Gelukkig is jouw werk automatisch auteursrechtelijk beschermd en daarom mag je actie ondernemen. Hoe je die inbreuken opspoort, wat je kunt doen en hoe, krijg je helemaal voorgeschoteld Je kunt plagiaat voorkomen. Ontdek wat plagiaat precies inhoudt.Er bestaan veel soorten plagiaat, van klonen tot recyclen. Ken de verschillende soorten plagiaat om ze te voorkomen (alleen beschikbaar in het Engels).. Zorg dat je weet hoe bronvermelding werkt Wat nu wel en niet plagiaat is en wat de consequenties zijn lees je in het nieuwe Punt magazine. De straffen op plagiaat worden bij Avans uitgedeeld door examencommissies. De strafmaat hangt volgens Gerte Fokkema, docent en voorzitter van meerdere examencommissies, af van verschillende factoren

Plagiaat Schriftelijk: studenten Talencentrum

Dat is zo. Alle creatief werk, dus audio, video, geschreven, geschilderd, gefotografeerd (vergeet vast nog wat) werk bevat direct auteursrecht. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Je mag dus als het gaat om plagiaat wel citeren, daarmee beantwoord je de vraag. Het gevaar is dat je dan wel het auteursrechtenverhaal niet meeneemt Wat is plagiaat? Plagiaat, losjes gedefinieerd, is de handeling van passing off iemand Elsea € ™ s werk als uw eigen. Werk kan omvatten geschreven materiaal, mondelinge toespraken, beeldende kunst werk, of muziek. Bijvoorbeeld, een rapper die monsters een muziekstu Wat is een goeie anti-plagiaatscanner die ik kan downloaden op m'n computer? Ik moet een essay inleveren op de universiteit en ik wil kijken hoe het zit met de plagiaat met betrekking tot mijn essay. Ik zou ook graag 2 documenten van mijzelf willen vergelijken met elkaar die ik op mijn computer heb staan

Conceptueel model: Wat is de mediërende variabele?

Wat is de betekenis van Plagiaat - Ensi

 1. Wat is plagiaat of auteursrechtinbreuk? Soms verschijnt er een werk op de markt dat verdacht veel lijkt op iets wat jij al eerder hebt gemaakt. Dat er dan sprake is van inbreuk is niet per definitie het geval
 2. Wat is Ephorus? Ephorus is een handig online programma dat dient als hulpmiddel voor de docent in de strijd tegen plagiaat. Studenten die werk inleveren dat door een ander is gemaakt, vallen met dit programma eerder door de mand. Ephorus helpt de docent dus bij het beoordelen van de authenticiteit van ingeleverd werk van studenten. Gelijkeni
 3. Welk lidwoord (de of het): de plagiaat of het plagiaat, wij helpen je graag
 4. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt beschouwd als wetenschappelijk wangedrag
 5. Plagiaat Wat is plagiaat? Plagiaat is het gebruiken van materiaal van iemand anders en net doen of je het zelf gemaakt hebt. Twee voorbeelden:. Je levert een verslag van iemand anders in en je doet net of jij de schrijver ben

Plagiaat checker: tool om plagiaat online te detectere

Als plagiaat gelden alle gevallen waarin gesuggereerd wordt dat er sprake is van eigen werk terwijl dat in werkelijkheid niet zo is Onder plagiaat wordt verstaan: alle gevallen waarin wordt gesuggereerd dat het gaat om eigen werk terwijl dat niet het geval is Plagiaat en fraude: wat wel en niet mag Tijdens je studie schrijf je essays, rapporten en scripties. Daarvoor krijg je studiepunten. Je moet voor die studiepunten een individuele, originele en creatieve prestatie leveren. Je mag daarbij geen plagiaat plegen. Plagiaat is het niet-correct gebruikmaken van schriftelijke bronnen Wat is plagiaat eigenlijk? We spreken van plagiaat wanneer een door jou geschreven stuk te veel lijkt op dat van een ander. Het is niet zo dat het precies overeenkomt met de andere tekst, het kan ook zijn dat enkele zinsdelen er teveel op lijken Wat maakt plagiaat slecht? Er zijn veel redenen waarom plagiaat als moreel verkeerd en oneerlijk wordt beschouwd. Hier zijn een paar: Plagiaat is een vorm van diefstal. Hoewel het misschien minder ernstig lijkt dan diefstal van fysieke eigendommen, is het net zo erg. Als je plagiaat pleegt, steel je intellectueel eigendom. Plagiaat is bedrog

Wat is plagiaat en hoe voorkom je het? Scribbr - YouTub

Plagiaat Checker - 100% Gratis Plagiaat Controleren Onlin

Plagiaat is daarmee bijna altijd een inbreuk op auteursrecht. Als iemand vergeet bij een citaat aan te geven van wie het afkomstig is, noemen we het plagiaat en is het een inbreuk op auteursrecht. Wanneer er wel netjes aan de regels van het citaatrecht wordt voldaan, is datzelfde overgenomen stukje werk, opeens geen plagiaat meer Plagiaatchecker - Plagiat.nl plagiaat checker. Gratis controle op plagiaat en betaald plagiaatrapport. Prijs vanaf $5 voor het volledige rapport Wat is plagiaat? Plagiaat wordt gezien als het overnemen van stukken, gedachten of redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor jouw eigen werk. Er is dus sprake van het gebruik van een werk van een ander, zonder die ander te vermelden als bron, maker, etc. Plagiaat wordt overigens niet in de wet omschreven, maar bijvoorbeeld wel door diverse universiteiten en ook heel belangrijk, Buma. Laat ik hier nogmaals zeggen, dat plagiaat gepaard gaat met _gebrek aan citaten_, wat het werk van anderen voorstelt als het uwe.Het is niet dat aanhalingstekens een magische bezwering zijn die je van de haak haalt.U moet duidelijk zijn wie de bron is van de woorden, of deze nu letterlijk zijn gekopieerd of niet, al dan niet geparafraseerd, 'geciteerd' of niet.Citeren is de magische bezwering. Wat is plagiaat precies? Goed, laten we maar eens binnen bij het begin. Wat is plagiaat eigenlijk? We spreken van plagiaat wanneer een door jou geschreven stuk te veel lijkt op dat van een ander. Het is niet zo dat het precies overeenkomt met de andere tekst, het kan ook zijn dat enkele zinsdelen er te veel op lijken

Wat is plagiaat en hoe voorkom je het in je scriptie

Plagiaat en plagiaatcontrole voor de masterproef

2. Wat is plagiaat? Plagiaat is volgens de universitaire regeling van de UL: het bedoeld of onbedoeld presenteren van woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma's enz. die van een ander afkomstig zijn, als eigen werk. De universitaire regeling rond plagiaat is te vinden op Wat is plagiaat? Bronnen en het gebruik van bronnen Plagiaat is het presenteren van stukken tekst als eigen werk, terwijl deze tekst geschreven is door iemand anders. Bij het schrijven van werkstukken, opdrachten en scripties is het weergeven van een goed onderbouwde redenering of analyse van belang Plagiaat is een vorm van examenfraude die bestaat uit elke overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen,...) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm Plagiaat vernietigt uw carrière leven. Lange tijd geleden, studenten kunnen niet schijnen te weten of het papier dat zij ingediend bevatte inhoud. Alles wat ze wisten was dat ze al werden geconfronteerd met de misdaad. Helaas hebben ze geen toegang tot de service, zoals Plagiarisma Wat moet vergeleken worden? We moeten eerst vaststellen over welke werken we het hier hebben. Welke werken moeten we met elkaar vergelijken om te kunnen vaststellen of er sprake is van plagiaat. We hebben twee logo's, het logo van Engelse AHOY en het logo van het Rotterdamse AHOY

Virgil Abloh opnieuw beschuldigd van plagiaat - ModeDit is géén Land Rover Defender, maar de Ineos GrenadierFilm by the Seaposter 20176 Handige Tips voor het Inbinden en Printen van je Scriptie

Dan wil je niet eerst zoeken wat de URL van de plagiaat tool is, opnieuw inloggen, zoeken naar de student, het juiste werk en dan het rapport bekijken. Dat hoeft dus gelukkig niet! Bij Urkund zit er direct een link naar het rapport. Wij hebben deze wens als belangrijk benoemd, omdat het anders niet werkbaar is Wat is plagiaat? 'Plagiaat is het uitgeven of publiceren van een werk van een ander alsof het het zijne is' - artikel 13 en 14 Auteurswet. Er bestaan vele definities, maar waar het op neerkomt is dat je vrijelijk citeert uit andermans werk en dat vervolgens publiceert alsof het een door jou vervaardigd origineel werk is Echter, plagiaat hoeft niet per definitie te betekenen dat je iets gestolen hebt. Er wordt anno 2015 zoveel geschreven dat het daadwerkelijk voorkomt dat twee mensen per ongeluk vrijwel precies hetzelfde schrijven. Daarom is het handig om de teksten die je produceert online te controleren op duplicaten, zodat je niet per ongeluk plagiaat pleegt

 • Kazoo spelen.
 • Merovingian Franks.
 • Sony Stock Nasdaq.
 • Trainingsschema Defensie.
 • AMD processor kopen.
 • Cao detailhandel 2021 loonsverhoging.
 • Te koop Haarlem Hoog.
 • Montana cans logo.
 • Beste stoppen met roken app 2020.
 • Handjeklap met iemand spelen.
 • Slagroomtaart met mascarpone.
 • Famadihana.
 • Nike air max zool laat los.
 • Prinses tekenen.
 • WK shorttrack 2020.
 • Hoe noem je de harde bulten aan de binnenkant van de benen paard.
 • Tempo Textron.
 • Spy shop Nieuwegein.
 • Tweelingbroer Louis 14.
 • Bouwtekening aanhanger.
 • Museum wenskaarten.
 • Camping jeugd Nederland.
 • Hydroxyzine ervaringen.
 • Bomen kopen Noord Holland.
 • Logo Universiteit Leiden.
 • Everglades betekenis.
 • Samenvatting Geschiedenis Tweede Wereldoorlog havo 3.
 • Domino's de mare.
 • Chili sin carne gezond.
 • Crest Glamorous White strips review.
 • Slavenarmband goud met diamant.
 • Kapper voor probleemhaar.
 • Suske en Wiske lezen op iPad.
 • Hoeveel hersencellen verlies je bij een kopbal.
 • Jaguar SUV prijs.
 • Proeflokaal Bregje.
 • Ambivalent gehecht gevolgen.
 • Wikipedia discuswerper.
 • Boeddhistische tempel.
 • 5 hiaa onderzoek.
 • Media Markt Groningen.