Home

Ostium internum

u·ter·ine os·ti·um of u·ter·ine tubes. [TA] the uterine opening of the oviduct. Synonym (s): ostium uterinum tubae uterinae [TA], ostium internum, uterine opening of uterine tubes. Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012 ostium: [ os´te-um ] ( L. ) an opening or orifice . adj., adj os´tial. ostium abdomina´le the fimbriated end of the fallopian tube. ostium cardi´acum the orifice between the esophagus and the stomach. coronary ostium either of the two openings in the aortic sinuses that mark the origins of the left and right coronary arteries. ostium inter´num. De isthmus is de overgang van corpus naar cervix en is 1 cm lang. De cervix is maximaal 4 cm lang en bestaat ut het cervixkanaal en de portio cervicis (= het deel van de cervix dat uitmondt in de vagina). De overgang van cervix naar corpus uteri wordt gemaakt door het ostium internum, de overgang naar de vagina door het ostium externum Het ostium internum kan geheel (placenta praevia totalis) of gedeeltelijk (placenta praevia partialis) bedekt worden door de placenta. Een placenta praevia marginalis bevindt zich minder dan 20 mm van het ostium internum, maar bedekt deze niet The internal urethral orifice is the opening of the urinary bladder into the urethra. It is placed at the apex of the trigonum vesicae, in the most dependent part of the bladder, and is usually somewhat crescent-shaped; the mucous membrane immediately behind it presents a slight elevation in males, the uvula vesicae, caused by the middle lobe of.

Ostium internum definition of ostium internum by Medical

Ostium internum uteri definition of ostium internum

 1. der ver gevorderd is dan verwacht dan wordt dat hier vermeldt. Ook als er een tweeling (gemelli) is gezien
 2. Encyclopedia article about ostium internum by The Free Dictionar
 3. der dan 10 mm vanaf het ostium internum is de kans op een succesvolle vaginale baring lager en valt een primaire sectio te overwegen. Er is ruimte voor individualisering van het beleid na counseling van de patiënt die een trial of labour overweegt bij een placentalokalisatie
 4. Blijkt het niet mogelijk het ostium internum met de sonde te passeren, dan zal ook het inbrengen van het IUD een probleem vormen. Kan het ostium internum wel gepasseerd worden dan kan doorgegaan worden met de inbrengprocedure. Open de verpakking aan de zijde, die het verst is gelegen vanaf het IUD
 5. Het ostium internum wordt niet gepasseerd: uterus verder strekken en voorzichtig opnieuw proberen. Oefen nooit kracht uit! Evt. dilateren, bijv. met een Karmancatheter met een doorsnede van 4 of 5 mm: de dunste eerst. Evt. alsnog cervixanaesthesie
 6. Dit zogenaamde ostium internum anatomicum van het cervixkanaal is hier reeds bekleed met endometrium dat lager in het cervixkanaal overgaat in het hoogcilindrisch slijmvormende endocervixepitheel (ostium internum histologicum; zie fig. 1.3)
 7. Complicaties tijdens je zwangerschap is natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten. Toch heb je dit soort dingen vaak niet in de hand en is het niet verkeerd om goed voorgelicht te zijn

Een placenta praevia is tot dicht bij of over het ostium internum van de cervix geïmplanteerd, waardoor ernstig bloedverlies kan ontstaan. Tegenwoordig wordt de diagnose echoscopisch (vaginaal) gesteld, waarbij aangegeven wordt of de placenta over het ostium internum ligt of hoe ver de placenta hiervan verwijderd is24. Er zijn vier types23 ostium L opening, monding; - aortae, het ostium tussen linker hartkamer en aorta ascendens; - arteriosum, slagaderlijke opening van de hartkamers; - mitrale, resp. tricuspidale, verbindingsopening tussen linker- resp. rechterboezem en kamer van het hart (zie ook valvula); - uteri, baarmoedermond; - venosum, aderlijke opening van het hart (rechterboezem) Ostium urethrae internum (Urethra feminina) [ATI-ConceptId: 4464] is gender-specific, whilst Ostium urethrae internum [ATI-ConceptId: 7338] is generic CLICK TO GO TO THIS STRUCTURE/CONCEPT Edi o. uterinum tubae uterinae. Look at other dictionaries: ostium anatomicum uteri internum Synonym: ostium uterinum tubae, ostium internum, uterine opening of uterine tubes. (05 Mar 2000) Lexicographical Neighbors of Ostium Internum. ostiole ostioles ostiomeatal complex ostiomeatal unit ostitic ostitis ostium ostium abdominale tubae uterinae ostium aortae ostium appendicis vermiformis

Inwendige vrouwelijke geslachtsorganen gezondheid

Ostium urethrae internum (Urethra masculina) / Internal orifice of male urethra What is it? Information about the structure/concept [?] This section defines the structure/concept that this page is about. Not reviewed. Reviewing status. Approved The concept is approved by 3 experts and is locked for editing Medical Definition of Ostium uteri internum. 1. An elongated constriction at the junction of the body and cervix of the uterus. Synonym: isthmus uteri, Guyon's isthmus, orificium internum uteri, os uteri internum, ostium uteri internum

os·ti·um (ŏs′tē-əm) n. pl. os·ti·a (-tē-ə) 1. A small opening or orifice, as in a body organ or passage. 2. Any of the small openings or pores in a sponge, through which water is drawn in. [Latin ōstium, door, opening, from ōs, mouth; see ōs- in Indo-European roots.] American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. ostium anatomicum uteri internum — [ TA] anatomical internal os of uterus: the internal orifice of the uterine cervix, marking the anatomical point at which the cervix opens into the corpus uteri; it may not correspond to the histological internal os ( o. histologicum uteri . Medical dictionary De verhouding tussen de rand van de placenta en het ostium internum zal op die manier het best kunnen geëvalueerd worden. Bij zwangeren die geen prenatale echo's laten uitvoeren (gelukkig zeldzaam) en geen bloedverlies hadden, kan een hoofd dat zich hoog boven bekkeningang bevindt op het einde van de zwangerschap de aanwijzing zijn voor een placenta praevia

Japanese dictionary search results for ostium uteri internum Japanese dictionary search results for internum ostium uteri Het ostium internum is tijdens de menstruatie iets gemakkelijker toegankelijk en de fundus voelt stevig aan, waardoor de kans op perforatie vermindert. Bovendien is latere controle van de positie van het IUD eenvoudiger ostium urethrae internum accipiens. SECTION Item or Ref ID Value or text Identification TA code A09.4.02.001 Entity ID number THA:3384 Language TA98 Latin preferred term ostium urethrae internum accipiens. Analysis of words ostium noun, declension.

Internal urethral orifice - Wikipedi

ostium internum uteri 子宫内口,输卵管子宫口. Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典). 2013 ostium anatomicum uteri internum [TA] anatomical internal os of uterus: the internal orifice of the uterine cervix, marking the anatomical point at which the cervix opens into the corpus uteri; it may not correspond to the histological internal o ostium answers are found in the Taber's Medical Dictionary powered by Unbound Medicine. Available for iPhone, iPad, Android, and Web

Sistem reproduksi

Cervical canal - Wikipedi

ostium internum uteri الفوهة الرحمية الباطنة. English-Arabic Medical Dictionary. 2013 Ostium internum information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Ostium uteri internum vidinė gimdos anga statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Ostium uteri internum ryšiai: platesnis terminas - gimdaryšiai: platesnis terminas - gimd Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) ostium urethrae internum. Interpretation Translatio Ostium urethrae internum information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues

Ostium - 4 definities - Encycl

 1. How do you say Ostium urethrae internum? Listen to the audio pronunciation of Ostium urethrae internum on pronouncekiw
 2. Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word ostium urethrae internum: Click on the first link on a line below to go directly to a page where ostium urethrae internum is defined
 3. O. üteri, baarmoedermond, de openingen van het kanaal door de portio vaginalis van de baarmoeder, naar de baarmoederholte, en naar de schede (Ostium internum en externum). O. venosum, aderlijke opening van het hart = ostium atrio-ventriculare
 4. as - šlapimo pūslėryšiai: platesnis ter
 5. ostium uteri: translation [TA] external os of uterus : the external opening of the cervix of the uterus into the vagina; called also external orifice of uterus . Medical dictionary
 6. Ostium urethrae internum (n.) ↕ Benign neoplasm of urinary organs D30 (en) [Classe] Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs C68 (en) [Classe
 7. ostium urethrae internum NA الفوهة الإحليلية الباطنة. English-Arabic Medical Dictionary. 2013

Vulva - Wikipedi

 1. ostium of uterus - это... Что такое ostium of uterus? матки отверсти
 2. inschrijfformulier Hands-on training echoscopie: placentalokalisatie in relatie tot ostium internum 20-02-2019 Inschrijven helaas niet meer mogelijk de cursus is reeds gestart
 3. Ostium uteri — Schematische Darstellung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane mit Gebärmutter (Uterus), Gebärmutterhals (Zervix), Eileitern, Eierstöcken (Ovar) und Vagina. Die Cervix uteri (auch einfach als Cervix oder Zervix bezeichnet; aus
 4. ale. ostium abdo

Hier die Übersetzung Deutsch ↔ Englisch für Ostium nachschlagen! Kostenfreier Vokabeltrainer, Konjugationstabellen, Aussprachefunktion Als Ostium (lat. Eingang, Plural Ostia oder Ostien) wird in der Anatomie eine Öffnung eines Hohlorgans bezeichnet. Der Begriff wird sowohl für Einmündungen in ein anderes Organ verwendet (z. B. die Öffnung der linken Herzkammer zur Aorta hin - Ostium aortae) wie auch für Öffnungen zur Außenwelt hin (z. B. die Scheidenöffnung - Ostium vaginae)

ostium atrioventriculare sinistrum 15. ostium cardiacum 16. ostium ejaculatorium 17. ostium ileocaecale 18. ostium internum 19. ostium internum uteri 20. ostium lacrimale 21. ostium of fallopian tube 22. ostium of uterine tube 23. ostium of uterus 24. ostium of vermiform appendix 25. ostium pharyngeum: 26. ostium pharyngeum tubae auditivae 27. Moška sečnica je dolga okoli 20 cm. Izvira v sprednjem spodnjem delu sečnega mehurja z notranjim ustjem sečnice (ostium urethrae internum) in nato poteka skozi obsečnico in penis ter se končuje v glavici penisa.Moško sečnico delimo v naslednje odseke Synonyms for ostium lacrimale in Free Thesaurus. Antonyms for ostium lacrimale. 17 words related to lacrimal apparatus: anatomical structure, bodily structure, body structure, complex body part, structure, eye, oculus, optic.... What are synonyms for ostium lacrimale Disclaimer. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only

Synonyms for ostium aortae in Free Thesaurus. Antonyms for ostium aortae. 3 words related to aortic orifice: orifice, porta, opening. What are synonyms for ostium aortae ostium urethrae internum/externum. ostium ure ¯ thrae inte ¯ rnum/exte ¯ rnum, urinrørets hhv. indre åbning fra urinblære Opslag afkortet, da du ikke er logget ind

Define ostium lacrimale. ostium lacrimale synonyms, ostium lacrimale pronunciation, ostium lacrimale translation, English dictionary definition of ostium lacrimale. Noun 1. lacrimal apparatus - the structures that secrete and drain tears from the eye anatomical structure, bodily structure, body structure, complex body.. anat. med. internal os [Ostium uteri internum, Orificium internum canalis isthmi] innerer Muttermund {m} anat. VetMed. pyloric orifice [Ostium pyloricum] Pförtnermund {m} anat. VetMed. pyloric orifice [Ostium pyloricum] unterer Magenmund {m} anat. VetMed. ureteral opening [Ostium ureteris] [orifice of ureter] Harnleitermündung {f} anat. med. Define ostium abdominale tubae uterinae. ostium abdominale tubae uterinae synonyms, ostium abdominale tubae uterinae pronunciation, ostium abdominale tubae uterinae translation, English dictionary definition of ostium abdominale tubae uterinae. n. pl. os·ti·a 1. A small opening or orifice, as in a body organ or passage. 2. Any of the small openings or pores in a sponge, through which water. Ostium secundum atrial septal defect - How is Ostium secundum atrial septal defect abbreviated Dictionnaire médical français-russe. ostium de l'utérus. Interprétation Traductio

Placenta praevia: wat is het en hoe wordt het - 24Baby

Ostium internum - definition of ostium internum by The

ostium Oceani: az óceán kapuja {gibraltári-szoros} aperite ostium! nyissatok ajtót! forum internum: belső forum ostium ii n: ajtó főnév. bejárat ige főnév. kapu főnév. sal.ju.ut. /uteri. {salvo iure uterinorum} megtartom ugyanazon anyához tartozók jogá dict.cc | Übersetzungen für 'internal orifice of the uterus [Ostium uteri internum Orificium internum uteri]' im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,.

It is Ostium secundum atrial septal defect. Ostium secundum atrial septal defect listed as osASD https://acronyms.thefreedictionary.com/Ostium+secundum+atrial+septal+defec labium anterius ostii uteri 27. labium posterius ostii uteri 28. leiomyoma uteri 29. ligamentum latum uteri 30. ligamentum teres uteri 31. margo uteri 32. myoma uteri myoma of uterus 33. orificium externum uteri 34. orificium internum uteri 35. os uteri 36. os uteri externum 37. os uteri internum 38. ostium internum uteri 39. ostium uteri 40. Look at other dictionaries: Ostium uteri — Schematische Darstellung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane mit Gebärmutter (Uterus), Gebärmutterhals (Zervix), Eileitern, Eierstöcken (Ovar) und Vagina. Die Cervix uteri (auch einfach als Cervix oder Zervix bezeichnet; aus Deutsch Wikipedi Močová rúra (lat. uretra, gr. ourethra) je trubica, do ktorej vyúsťuje močový mechúr.Zúčastňuje sa na mikcii (močení).. Ženská močová rúra (urethra feminina) má jednoduchý hviezdicovitý prirez, je asi 3 - 5 cm dlhá, prebieha a ústi pred vagínou do vestibulum vaginae, kde je otvor ostium urethae externum, čo je sagitálna štrbina asi 2 - 3 cm dorzálne od klitorisu Ostium Ureteris Vasa (MMXXI) Vide Ostium Ureteris albumuelOstium Ureteris In English uel Ostium Ureteris Nedir. intra locum. Ostium Ureteris album. Ostium uretrae internum - - amboss. 2. Wichtigste. imagini. Imagini Factors Which Contribute To Or Prevent Sloughing Of The Die ureterostien sind einmndungendie. imagini. Imagini Congenital.

Uitleg echoformulier Ouders van N

матки отверстие. dic.academic.ru RU. EN; DE; FR; ES; Запомнить сайт; Словарь на свой сай Ostium n uteri, äußerer Muttermund m. Fachwörterbuch Medizin Englisch-Deutsch. ostium of the uteru inside of something We saw the internal compartments of the machine.· within the body Her bleeding was internal.· concerned with the domestic affairs of a nation, state or other political community. The nation suffered from internal conflicts. the minister of internal affairs concerned with the non-public affairs of a company or other. operatie van ostium urethrae internum 2. operatie van perivesicaal weefsel 1. operatief herstel van blaas 16. operatieve biopsie van vesica urinaria. revisie ureter-blaas anastomose. revisie van operatief herstel van blaasexstrofie. revisie van stoma van blaas. robotgeassisteerde intracavitaire brachytherapie van blaas ostium of the uterus - это... Что такое ostium of the uterus? отверстие матк

Ostium internum Article about ostium internum by The

 1. Ostium, Lido di Ostia Picture: La sala interna - Check out Tripadvisor members' 2,407 candid photos and videos of Ostium
 2. excisie van afwijkend weefsel van ostium urethrae internum. excisie van koepel van blaas. excisie van perivesicaal weefsel 1. excisie van trigonum vesicae van vesica urinaria. gecompliceerde partiële cystectomie. laparoscopische partiële cystectomie. Open partial urinary cystectomy 2
 3. Canalis cervicis, önde cavum uteri'ye açılan ostium uteri internum, arkada vagina'ya açılan, ostium uteri externum adlı iki geçiti vardır. Portio vaginalis, Cervix uteri'nin vagina içinde yer alan kısmıdır. Burada ostium uteri evternum doğurmamışlarda yuvarlak, doğurmuşlarda ise transversal yarık şeklindedir. 83
 4. Disastro!!! Naufragio barca catamarano al porto di Roma ad Osti
 5. ostium ilioccocolicum in Chinese : 结肠口. click for more detailed Chinese translation, definition, pronunciation and example sentences
 6. Foto van Macellaio Matto, Lido di Ostia: La sala interna - bekijk 2.499 onthullende foto's en video's van Macellaio Matto gemaakt door Tripadvisor-leden

ostium atrioventriculare commune (latin) Közös szívpitvar-kamrai nyílás, primaer szívpitvar-kamrai nyílás (anatómia) ostium cardiacum (latin) Gyomorszáj, gyomorkapu (anatómia) ostium internum (uteri) (latin) Petevezeték méhüregi nyílása (anatómia) ostium Oceani (latin) Az óceán kapuja Gibraltári-szoros. ostium pharyngeum. Foto van Bagnolo Ristorante Pizzeria Griglieria, Ostia Antica: sala interna - bekijk 4.934 onthullende foto's en video's van Bagnolo Ristorante Pizzeria Griglieria gemaakt door Tripadvisor-leden urethral ostium. urethral orifice. Fachwörterbuch Medizin Englisch-Deutsch. 2013. urethral opening. Ostium, Lido di Ostia Picture: La sala interna - Check out Tripadvisor members' 2,470 candid photos and videos Insegna a guscio in Plexiglass per @trattoria_antichisapori_ostia un brand realizzato da @besmileroma Illuminati - Insegne Luminose. January 18 at 4:07 AM. Nuova insegna x Urban Food & Fruit | esterna e interna.

E mentre ad # Ostia crescono i malumori per la pista ciclabile sul # l... ungoMuro, a New York crescono le piste ciclabili: Under the plan, the city will ban cars from the inner lane of the Manhattan-bound side of the Brooklyn Bridge to build a two-way bike lane.In announcing the plan, the de Blasio administration said it was time to bring both bridges -into the 21st century and embrace the.

anatomi genitalia (internal dan eksternal)

Modus partus placenta praevia marginalis - Richtlijn

 1. insertie flexi-
 2. insertietechnieken - anticonceptie-online
 3. 5 Cervix mijn-bs
 4. ostium internum Archieven - Babytijd
 5. Betekenis Ostium
VASEKTOMI | Medical ReviewPPT - Urinary system Systema urinarium Excretory systemHarnröhre (Urethra) - Anatomie & Klinik | KenhubAcoustic rhinometry: anatomic correlation of the first twoNasal Valve: anatomy and physiology | Brazilian Journal ofAkademik Sunum
 • Space Shuttle re entry.
 • Fender serial numbers database.
 • Poppenhuis electra.
 • Witcher 1 Xbox.
 • Beste stoppen met roken app 2020.
 • Oortampon hoe lang laten zitten.
 • Wat is Pegida.
 • Zwemmen Zeeuwse Kust.
 • Mobiele airco bijvullen.
 • Luxe belegde broodjes bestellen.
 • SSRI gewichtstoename.
 • Automaterialen Schiedam.
 • Ezelsbruggetje formule.
 • Bekende drugs.
 • Gorgonen 2:12.
 • INTERVAL Engels Excel.
 • RD nl taal.
 • Wat is Pegida.
 • Camouflagenet 6x6.
 • Bosch bgl8sil6 in'genius prosilence.
 • Bewijs puzzelwoord.
 • Trollbeads Pandora.
 • Spelregels handboogschieten.
 • Tentdoek waterdicht.
 • Justin Hartley films.
 • Wanneer is een meloen rijp.
 • Gevulde omelet vegetarisch.
 • Men's Health voedingsschema.
 • Gin tonic glitter.
 • Sky cinema UK tv guide.
 • Cool minecraft skins.
 • Garage te huur Kasterlee.
 • Renault clio gris urban.
 • Rinus vd Velde.
 • Prins Hendrikstraat 15 Winterswijk.
 • Hertstraat 11 Oostende.
 • Touzani 152.
 • Knoprot rhododendron.
 • Kaia Gerber net worth.
 • Camping jeugd Nederland.
 • Schrootjes plafond wit.