Home

GroenLinks Standpunten

Dit zijn al onze standpunten aan de hand van 10 thema's. Wij strijden voor een eerlijk Nederland waarin we de klimaatcrisis aanpakken en zorgen voor een sterke publiek sector Onze standpunten. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. RozeLinks is actief op diverse gebieden. Soms alleen, soms in samenwerking met andere organisaties of groepen. Lees hier hoe we denken over bepaalde onderwerpen en van waaruit we actie ondernemen. Mijn GroenLinks. Zoeken. standpunten. Wij maken Den Haag klimaatneutraal en zorgen voor schone lucht, groene ruimte en duurzame banen. Wij zorgen voor ons eigen welzijn én voor dat van de generaties... GroenLinks wil (straat)bomen, parken en natuurgebieden veel beter beschermen en versterken GroenLinks wil een economie en een leefomgeving die gezond, aantrekkelijk en duurzaam zijn. Schone energie en een circulaire economie hebben de toekomst. Ze houden de wereld en de regio leefbaar en gezond voor nieuwe generaties. Ze bieden kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Alle standpunten GroenLinks

Op deze pagina vind je een overzicht van onze belangrijkste standpunten. Op deze pagina vind je een overzicht van onze belangrijkste standpunten. Scroll naar beneden. Cookies. We Door jouw steun als lid van GroenLinks werken we samen aan een eerlijke economie en bestrijden we de klimaatcrisis Standpunten. Een schone wereld betekent schone lucht, bodem en water en daar kunnen we zelf onze verantwoordelijkheid in nemen. Maar we moeten wel snel en kordaat handelen... GroenLinks wil iedereen de kans geven om mee te doen, gezien, gehoord en geaccepteerd te worden GroenLinks wil inzetten op een betere, gelijkmatige groenkwaliteit en groenbeheer. Groen wat op elkaar is afgestemd en aan elkaar verbonden is. Onkruidbestrijding met chemische middelen zoals Round-Up gebruiken we niet Geld en groei niet als algemene waarden van vooruitgang; Meer aandacht voor gezondheid, klimaat en gelijkheid; Politiek die meer gericht is op duurzaamheid Een groener Oss en ecologisch bermbeheer. In Oss worden teveel bomen gekapt en teveel bermen gemaaid. Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2020 heeft GroenLinks Oss een opiniebegroting ingediend genaamd Een stap in de groene richting.Hierin pleit GroenLinks voor het stoppen met voorbereiden van een Noordelijke Randweg, starten met ecologisch bermbeheer, een klimaatbos en het instellen van.

Standpunten GroenLinks

 1. Op deze pagina vind je onze belangrijkste standpunten. We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen
 2. Op deze pagina vind je een alfabetisch overzicht van onze standpunten. Op deze pagina vind je een alfabetisch overzicht van onze standpunten. Scroll naar beneden. Cookies. We GroenLinks wil eerlijke en groene belastingen. De meeste belastingen liggen bij de nationale overheid, maar ook als gemeente kunnen we dingen doen. Lees meer
 3. Standpunten Kom in actie. Zoeken. GroenLinks. Roosendaal. Doe mee. Home. standpunten. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. In 1990 ontstond GroenLinks uit vier partijen die samen vonden dat groene politiek een sterke partij nodig heeft
 4. Standpunten. Standpunten. Wonen. Door beleid van het Rijk en woningbouwcorporaties is het aantal huurwoningen de afgelopen vijf jaar afgenomen en zijn de huren fors gestegen. Dat moet veranderen. PAL GroenLinks wil dat de huren worden verlaagd en dat er voldoende betaalbare woningen zijn,.
 5. Gebruik de zoekfunctie om specifieke standpunten te vinden of ga naar de alfabetische lijst met standpunten. fiets een uitstekend alternatief voor de auto. GroenLinks wil fietsen... Lees meer. Mensen met een beperking. GroenLinks vindt dat ook gehandicapten volwaardig mee moeten kunnen doen in onze samenleving. Lees meer
 6. Dat betekent een einde aan oneerlijke concurrentie en een steuntje in de rug voor wie dat nodig heeft. GroenLinks pleit voor een sociale bijstand die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. GroenLinks wil dat elk kind naar de kinderopvang kan, ongeacht of hun ouders werken of niet

standpunten GroenLinks

Standpunten Kom in actie. Zoeken. GroenLinks. Apeldoorn. Doe mee. Home. Standpunten. Volgens GroenLinks Apeldoorn is dat breder dan financieel-economische waardecreatie. Lees meer. Werk. Mensen kunnen werk belangrijk vinden om zich te ontwikkelen, om betekenis aan het leven te geven, of gewoon om zichzelf te kunnen redden Standpunten. A-1 Verdeling van woordvoerderschap binnen de fractie. De wijze waarop de dossiers onderling zijn verdeeld. Lees meer. GroenLinks wil het Keurmerk Coffeeshops voortzetten. Wel voegen we de voorwaarde van ecologische wietteelt toe aan het Keurmerk Coffeeshops en we willen legale.. Standpunten Standpunten. Milieu. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Wij zorgen voor schone lucht en een schone bodem. Kampen maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie, we bouwen energieneutraal en richten lokale energiecoöperaties op. Mijn GroenLinks. Zoeken. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. GroenLinks Standpunten Kom in actie Nieuws Agend

GroenLinks wil dat er meer geld komt voor opvang van vluchtelingen in de regio. Dit zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen. Nederland moet, samen met het bedrijfsleven, investeren in de economie van de opvanglanden en het scheppen van banen voor vluchtelingen én burgers aldaar Lees onze standpunten. Vastberaden voorwaarts. In mei 2018 presenteerden we het coalitieakkoord Onze mensen Onze afdeling Nieuws Agenda Naar GroenLinks.nl. Mijn GroenLinks In 1990 ontstond GroenLinks uit vier partijen die samen vonden dat groene politiek een sterke partij nodig heeft. Gebaseerd op een linkse vrijheidslievende traditie hebben we maatschappelijke wortels in de milieubeweging, de protesten tegen kernenergie, de vredesbeweging, de vakbeweging, progressieve religieuze groeperingen, het feminisme en de strijd voor homo-emancipatie Onze standpunten. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Groen en milieu. Klimaatverandering GroenLinks wil een schone, toegankelijke en aantrek- kelijke binnenstad. Vervuilend vervoer heeft hierin geen plaats. Met het autoluw maken van de Lange Haven..

Dit zijn onze belangrijkste standpunten. We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Doe mee en word lid Op deze pagina vind je onze belangrijkste standpunten. Op deze pagina vind je onze belangrijkste standpunten. Scroll naar beneden. Cookies. We gebruiken functionele en analytische GroenLinks staat voor waar het ècht om gaat! SPEERPUNTEN 2018-2022. Lees meer. Werkgelegenhei GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Doe mee en word lid! Standpunten Kom in actie. Zoeken. GroenLinks. Utrecht. Doe mee. Standpunten. Afval Afvalinzameling. Grondstoffen zijn eindig

Hieronder vind je een overzicht van onze standpunten. We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen Standpunten. Deel op social media GroenLinks wil dat iedereen zich betaalbaar en duurzaam kan vervoeren. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om met de bus of de trein te reizen, ook voor mensen... Lees meer. Wonen Betaalbaar wonen. In Zuid-Holland zorgen we voor voldoende betaalbare woningen Standpunten. Afval Afval. Wij zijn er trots op dat mede door GroenLinks het scheiden van huishoudafval in Amersfoort verder is verbeterd. GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op.. Standpunten. Dierenwelzijn Dierenwelzijn. Dieren verdienen een goede behandeling. GroenLinks wil van Hardenberg een mens- en diervriendelijke gemeente maken! GroenLinks staat voor ecologische duurzaamheid en wij willen het milieu zo min mogelijk belasten en zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare natuurlijke..

Standpunten. Verkiezingsprogramma GroenLinks Wassenaar, gemeenteraadsverkiezingen maart 2018. GroenLinks streeft naar een groen, sociaal, solidair en in alle opzichten zelfstandig en toegankelijk Wassenaar voor iedereen. Lees meer. GroenLinks. Standpunten Kom in actie Nieuws Agenda Standpunten. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Sport De coalitie van CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 werken de komende vier jaar samen in het belang van de Barendrechtse samenleving. In het... Lees meer. Energie Klimaatneutraal. GroenLinks maakt van Barendrecht een. GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Doe mee en word lid! Standpunten. Actief burgerschap! GroenLinks wil dat inwoners samenwerken met hun gemeente GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Standpunten. Verkiezingsprogramma GroenLinks Purmerend 2018-2022. GroenLinks Purmerend heeft 4 van de 37 raadszetels in Purmerend. Lees meer. GroenLinks. Standpunten Kom in actie Nieuws Agenda

Standpunten Amsterdam GroenLinks

GroenLinks wil zich in Dinkelland onderscheiden door ervan uit te gaan dat er grenzen zijn aan economische groei, en dat we daardoor voor grote veranderingen staan. Net zoals een boom op volwassen leeftijd stopt met groeien, maar daarna wel doorgaat met leven en laten leven, kunnen wij als samenleving ook de prioriteit verleggen naar sterk en krachtig (onder-)houden van onze samenleving Op deze pagina vind je een overzicht van onze belangrijkste standpunten. Op deze pagina vind je een overzicht van onze belangrijkste standpunten. Scroll naar beneden. Cookies. We GroenLinks kiest niet voor investeringen in asfalt, maar in openbaar vervoer. Autorijden veroorzaakt drie keer zoveel CO2-uitstoot als reizen met de trein... GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Doe mee en word lid! Standpunten. Verkiezingen Verkiezingsprogramma 2018-2022. Verandering begint in Alkmaar! En hier kun je lezen wat we gaan veranderen en hoe we dit gaan doen GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Doe mee en word lid! Standpunten. Energie 1. Energie & klimaat. Energietransitie is ijkpunt voor beleid in de raadsperiode 2018 - 2022

Onze mensen - lokaal - Apeldoorn | GroenLinksOnze mensen | GroenLinks Edam-Volendam

Standpunten Kom in actie. Zoeken. GroenLinks. Oegstgeest. Doe mee. Standpunten Standpunten. Sociaal & Gezond. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Het huidige systeem is gebaseerd op wantrouwen. Er is veel repressie en controle, en weinig ruimte voor flexibiliteit GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone energie, Meer werk en Eerlijk delen. Doe mee en word lid! Standpunten. Armoedebestrijding. GroenLinks wil dat mensen die in armoede leven ruimhartig worden ondersteund Standpunten. Asbest Asbest. Overijssel heeft nog veel asbestdaken die door verwering een gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. GroenLinks wil af van het economisme waarin maatschappelijke problemen tot economische kwesties worden herleid. In plaats daarvan werken we in Overijssel aan.. Mensen met een beperking moeten betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. GroenLinks wil daarom dat er bovenop de belastingverlaging voor lage inkomens nog een extra belastingvoordeel voor hen komt. We stoppen de afbouw van de sociale werkvoorzieningen en vormen ze om tot sociaal ontwikkelbedrijven

Onze mensen - lokaal - Provincie Drenthe | GroenLinks

Economisme GroenLinks

Standpunten. Standpunten. Verkiezingsprogramma 2018-2022. GroenLinks gaat samen met het bedrijfsleven en inwoners werken aan een circulaire en schone economie. Economie mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en het welzijn van mens en dier GroenLinks en verbindt daarmee een lokale met een landelijke partij. De PCR heeft de afgelopen raadsperiode deel uit gemaakt van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De standpunten van Progressief Rhenen / GroenLinks staan in het verkiezingsprogramma 2018-2022 die je hieronder kunt downloaden GroenLinks. Oegstgeest. Doe mee. Standpunten Standpunten. Wonen. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Juist nu is een pro-actieve woonvisie nodig waarin we toewerken naar gasloze wijken. We moeten meer bouwen voor het sociale en middensegment Een overzicht van onze standpunten. Scroll naar beneden. Cookies. We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke Onze mensen Onze afdeling Agenda standpunten Naar GroenLinks.nl Standpunten. Standpunten. Werk & onderwijs. GroenLinks zorgt voor nieuwe werkgelegenheid door middel van duurzame investeringen. Wij investeren fors in banen voor de toekomst met projecten voor schone energie en groene technologie. Analfabetisme; Landschap & Natuur

Standpuntoverzicht GroenLinks

Standpunten. Standpunten. Open bestuur. GroenLinks kiest voor een open manier van besturen. Dat houdt in dat er binnen de door de provincie gestelde kaders veel ruimte wordt gegeven aan initiatieven van burgers en organisaties. De provincie geeft de kaders aan voor het beleid,. Standpunten van GroenLinks Voorschoten. We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen Home Standpunten. Kernenergie. GroenLinks is tegen kernenergie. Daarom willen we de kerncentrale in Borssele sluiten en geen nieuwe kerncentrales meer openen. Kerncentrales kosten vele miljarden euro's en zijn niet winstgevend. Kernenergie drukt bovendien duurzame stroom van de markt

Standpunten GroenLinks Leeuwarde

Armoede GroenLinks

Drenthe is de stilste provincie van ons land. Hier kennen we rust en ruimte. Daar willen we zuinig op zijn. Naast bebouwde gebieden en auto-, spoor- en waterwegen zien we in Drenthe veel natuur en landbouw. Samen tekenen die ons Drentse landschap GroenLinks spreekt zich uit tegen de groei en Tweede Kaagbaan. Op ieder niveau moet de momenteel onderschatte geluidsoverlast erkend worden als een probleem. Een oplossing ligt niet in de groei van Schiphol, maar in groei van alternatieven Tien Speerpunten 2018-2022 1. Om de doelstellingen 'aardgasvrij in 2030' en 'energieneutraal in 2040' te bereiken, moet bij iedere nieuw te realiseren bebouwing energieneutraal en gasvrij bouwen gestimuleerd worden GroenLinks zorgt ervoor dat klimaat en duurzaamheid in Oegstgeest bovenaan de politieke agenda staan. Wij willen dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, samen met onze bewoners wordt vormgegeven en uitgevoerd, dat projecten natuurpositief worden ontwikkeld en dat de transitie leidt tot een economie zonder verspilling. 1 GroenLinks wil schone lucht voor iedereen, kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos op straat spelen. Voldoende groen en natuur is onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. Standpunten Standpunten. Groen & Leefomgeving

Abortus GroenLinks

 1. Informatie over de standpunten van GroenLinks landelijk kun je vinden op de landelijke website van GroenLinks. Als je op zoek bent naar de standpunten van GroenLinks in De Ronde Venen, dan kun je kijken op de website van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen
 2. Standpunten Standpunten. Zorg. GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Wij willen kleinschalige verzorgingsteden en -dorpen
 3. Standpunten. GroenLinks streeft naar een groen, sociaal, solidair en in alle opzichten zelfstandig en toegankelijk Wassenaar voor iedereen
 4. GroenLinks. Goes. Doe mee. Standpunten Standpunten. Diversiteit. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Diversiteit. Goes is een veelkleurige gemeente. Mensen met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en seksuele geaardheden hebben hun plek in de Goese samenleving
 5. GroenLinks kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. In Goes krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. In Goes gebruiken we geen stok om mensen uit een uitkering te krijgen, maar begeleiden we ze naar een baan. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans

Standpunten GroenLinks Vlaardinge

Vrijheid en veiligheid GroenLinks

Standpunten GroenLinks De Wolde

Blijf op de hoogte. Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks. Volg ons op. Word lid! Word actief; Contact; Twitter; Facebook; Privac Standpunten Kom in actie. Zoeken. GroenLinks. Zwolle. Doe mee. Home. Onze mensen. Deel op social media Deel op social media Deel op social media Deel op social media. Wethouders. Monique Schuttenbeld. Wethouder. Klaas Sloots. Mijn GroenLinks. Zoeken. Gebruik de zoekfunctie om specifieke standpunten te vinden of ga naar de alfabetische lijst met standpunten. Standpunten GroenLinks Heerlen. Burgerparticipatie. Betaalbare woningen. Veiligheid. Diversiteit. Jeugd. Klimaat . Cultuur. Blijf op de hoogte. Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks

Al sinds 1946 zaten er met regelmaat vertegenwoordigers van (voorlopers van) GroenLinks in de raad. Na magere jaren zonder vertegenwoordiging haalden we in 1998 weer twee zetels, in 2002 één, en sinds 2006 twee. In 2014 had GroenLinks voor het eerst ook een wethouder in het college: Paul Smeulders GroenLinks vindt dat iedere inwoner van Rotterdam recht heeft op een passende woning, betaalbaar en energiezuinig. Dat is nu niet zo. Er zijn lange wachtlijsten in de sociale huursector. Voor starters en huurders is het lastig een woning te kopen. Uit veel woningen lekt energie weg. Daar zijn prima oplossingen voor. GroenLinks wil bestaande woningen verduurzamen en heldere aanvullende eisen.

Standpunten - Apeldoorn GroenLinks

Onze standpunten GroenLinks

 1. Belangrijkste standpunten GroenLinks
 2. Standpunten - Westland GroenLinks
 3. Standpunten GroenLinks Den Helder GroenLinks
 4. Standpunten - Utrecht GroenLinks
 5. Standpunten - Amersfoort GroenLinks
 6. Standpunten - Hardenberg GroenLinks

Standpunten - Home GroenLinks Wassenaa

 1. Standpunten - Barendrecht GroenLinks
 2. Standpunten - Maastricht GroenLinks
 3. GroenLinks GroenLinks staat voor Goede zorg, Schone
 4. Standpunten GroenLinks Dinkellan
 5. Standpunten GroenLinks Oldamb
 6. Standpunten-lokaal GroenLinks
GroenLinks zet in op duurzaamheid bij plannen RijnhavenVerkiezingsprogramma GroenLinks Den Haag: meer aandacht

Standpunten - Alkmaar GroenLinks

 1. Sociaal & Gezond GroenLinks
 2. Standpunten - Provincie Overijssel GroenLinks
 3. Mensen met een beperking GroenLinks
Prijzen BIJ-vlindervriendelijke tuinen | GroenLinksStandpunten - PvdA-GroenLinks KoggenlandRotonde Van der Valk Vught moet nu echt veiliger
 • Recepten tegen stress.
 • Don't cry for me argentina origineel.
 • Belegde broodjes Destelbergen.
 • Jumbo online bestellen lukt niet.
 • Hamilton X1 One Prime Buggy regenhoes.
 • Lods plus beau village de france.
 • DANSLAB Noord.
 • Merovingian Franks.
 • Weta workshop games.
 • Bruggen in Zeeland.
 • Kamerfontein Blokker.
 • Wrap je keuken nl.
 • Opgezette melkklieren niet zwanger.
 • Gorgonen 2:12.
 • Roti.
 • Dubbel glas jaren 30 woning.
 • Thora Birch 2019.
 • Antlers hond.
 • Inca rituelen.
 • Linux mint installeren op usb stick.
 • Landal luxe huisjes.
 • Pokemon Cupcake Toppers.
 • Dragon Ball Z name.
 • Boottocht Harderwijk naar Volendam.
 • Jumbo Golf sale.
 • Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen.
 • Herfst achtergrond laptop.
 • Paracetamol 1000 mg 100 stuks kopen.
 • Fotoalbum kopen Blokker.
 • Varicocele operatie.
 • Biotine Kruidvat review.
 • Tandarts Waddinxveen Boemerang.
 • GTA5. mods.
 • Philcars.
 • Klassieke Hollandaise saus.
 • IRig HD A.
 • Lymfangioleiomyomatose.
 • Zweedse krant kopen.
 • Reddingsbrigade kleding.
 • Houtskool masker.
 • Goud laten smelten.