Home

Epilepsie gevolgen

Epilepsie / Niet-zichtbare gevolgen / Gevolgen

Epilepsie kan ook het gevolg zijn van hersenletsel. In sommige gevallen kan een epileptische aanval de oorzaak zijn van hersenletsel. Zie de pagina zuurstoftekort. Epilepsie als gevolg van hersenletsel komt het meest voor bij mensen die een beroerte /CVA hebben gehad Epilepsie: de gevolgen en de invloed op je leven. Bij iemand met epilepsie ontstaat er een kortsluiting in de elektrische geleiding binnen de hersenen. Hierdoor ontstaat er een aanval, waarbij iemand tijdelijk het bewustzijn verliest of verminderd bewust is. Soms gaat het gepaard met spierkrampen en heftig schokken van het lichaam Gevolgen: Epilepsie wordt over het algemeen veroorzaakt door meerdere factoren. Erfelijke factoren spelen een rol in combinatie met omgevingsfactoren. Het kan ook een gevolg zijn van hersenletsel. Het komt ook voor dat een epileptische aanval de oorzaak is van hersenletse

Epilepsie kan ook het gevolg zijn van hersenletsel. Hersenschade of hersenletsel treedt op wanneer de hersencellen (neuronen) worden beschadigd en afsterven. Epilepsie als gevolg van hersenletsel komt het meest voor bij mensen die een beroerte /CVA hebben gehad. Bij 10% van deze mensen komt het voor met 1 of meerdere aanvallen Bij de anderen is epilepsie het gevolg van andere hersenaandoeningen, zoals hersenletsel door een ongeluk, een hersentumor, een ontsteking in de hersenen, een beroerte of zuurstoftekort. Daarnaast zijn er omstandigheden waarin een aanval wordt vergemakkelijkt, zoals stress of slaaptekort 35% van de mensen met epilepsie ervaart problemen met seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld komen door medicijnen of een veranderd zelfbeeld. Epilepsie en sek

Patiënten met epilepsie hebben als secundaire handicap vaak cognitieve functiestoornissen, zoals stoornissen in waarneming, aandacht, geheugen en concentratie Gevolgen op sociaal vlak Iemand met epilepsie kan zich erg onzeker en angstig voelen. Hoe denken anderen over epilepsie, wat gebeurt er als er weer een aanval optreedt? Het kan een poos goed gaan, maar als de aanvallen toenemen dan kan het zelfvertrouwen een flinke deuk krijgen

Epilepsie: de gevolgen en de invloed op je leven Mens en

Complicaties, problemen en gevolgen Epilepsie

Epilepsie / Neurologische gevolgen NAH / Gevolgen

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is per 1 januari 2020 een samenwerking aangegaan met het Epilepsiefonds. Alle verenigingsactiviteiten, zoals voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, worden vanaf deze datum uitgevoerd door het Epilepsiefonds Kinderen met epilepsie kunnen problemen hebben op school, omdat ze een lagere intelligentie hebben of omdat ze dyslectisch zijn. Ook hebben kinderen met epilepsie vaak problemen met hun werkgeheugen, waardoor ze allerlei problemen hebben op school. Gevolgen voor de hersenen. Het doormaken van een epileptische aanval beschadigt de hersenen niet Gevolgen: Epilepsie wordt over het algemeen veroorzaakt door meerdere factoren. Erfelijke factoren spelen een rol in combinatie met omgevingsfactoren. Het kan ook een gevolg zijn van hersenletsel. Het komt ook voor dat een epileptische aanval de oorzaak is van hersenletsel

Epilepsie kan invloed hebben op uw dagelijks leven. Niet iedereen met epilepsie mag bijvoorbeeld autorijden. Meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven vindt u bij de Epilepsie Vereniging Nederland: 0318 - 67 27 77 (ma - vr, 10.00 - 20.00 uur), www.epilepsievereniging.nl of het Nationaal Epilepsie Fonds: 0900 - 821 24 11 (ma - vr, 9.30 - 16.00 uur, € 0,10 pm), www.epilepsie.nl Een epileptische aanval is het gevolg van een soort kortsluiting in de hersenen. Miljarden hersencellen geven via elektrische prikkels opdrachten aan je lichaam en geest. Bij mensen met epilepsie raken de hersencellen plotseling overactief. Epilepsie kan aangeboren zijn, of zich later voordoen en kan op elke leeftijd voor het eerst opspelen Epilepsie: de gevolgen en de invloed op je leven Bij iemand met epilepsie ontstaat er een kortsluiting in de elektrische geleiding binnen de hersenen. Hierdoor ontstaat er een aanval, waarbij iemand tijdelijk het bewustzijn verliest of verminderd bewust is

Epilepsie kan gevolgen hebben voor het leren op school. Daarom zijn er mogelijkheden voor begeleiding op school voor kinderen met epilepsie zodat zij hun leermogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Het LWOE heeft veel specifieke ervaring in het begeleiden van kinderen met epilepsie op school Epilepsie-patiënten hebben vaak een sterk verminderde kwaliteit van leven, met bijkomende psychische aandoeningen als depressie en angstgevoelens 7. Zware epileptische aanvallen en de gevolgen van daaruit voortvloeiende valpartijen kunnen leiden tot letsel en andere aandoeningen, alsmede een verminderde kwaliteit van leven. Bij epilepsie als gevolg van verworven letsels gaat het altijd om focale epilepsie. Die kan echter ontaarden in gegeneraliseerde epilepsieaanvallen wanneer de abnormale elektrische activiteit zich uitbreidt naar de volledige hersenschors. Ze is soms moeilijk onder controle te krijgen met geneesmiddelen. Erfelijke (of primaire) epilepsie Epilepsie is een hersenaandoening die het gevolg is van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Hierdoor ontstaan aanvallen die van persoon tot persoon kunnen verschillen en waarvan de verschijnselen afhangen van de plaats waar de elektrische verstoring optreedt De aanval wordt vaak vooraf gegaan door een schreeuw, die het gevolg is van een samentrekking van de buikspieren tijdens de stuip. Daarnaast kan er een tongbeet en verlies van urine bij optreden. Absences , de zogenaamde aanvallen van 'afwezigheid', waarbij de patiënt gaat staren en het contact met de omgeving verliest, zonder daarbij bewusteloos te raken en te vallen

Epilepsieaanvallen zijn het gevolg van een abnormaal elektrisch verschijnsel in de hersenen. 1 geïsoleerde epilepsieaanval is geen chronische aandoening. Veel mensen krijgen in hun leven één keer een epileptische aanval. De ziekte 'epilepsie' krijgt men als men meerdere epileptische aanvallen doet De term epilepsie is niet synoniem met een enkele ziekte, maar weerspiegelt slechts het optreden van een verschijnsel, namelijk de epileptische aanval. Deze aanval is een episode van gedragsverandering of subjectieve beleving die het directe gevolg is van een abnormale elektrische ontlading in de hersenschors Epilepsie kan ontstaan als gevolg van een tekort aan zuurstof in de hersenen, bijvoorbeeld voor of tijdens de geboorte. Maar ook na hersenletsel als gevolg van een ongeval. Soms vindt men een afwijking in de structuur (de bouw) van het hersenweefsel zelf, maar ook van het weefsel dat de hersencellen steunt (steunweefsel) of voedt (bloedvaten)

Wat is epilepsie? - Hersenstichtin

Leven met epilepsie - Leven met epilepsie - Epilepsiefond

 1. Epilepsie wordt behandeld met anti-epileptische medicatie. Ongeveer 30% van de mensen met epilepsie wordt niet aanvalsvrij, ondanks inname van anti-epileptica. We spreken dan van refractaire epilepsie. Behandeling. U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening
 2. Er bestaan verschillende soorten epileptische aanvallen. Soms blijft een aanval beperkt tot schokjes in een hand of tot een korte 'afwezigheid'. Maar bij de aanval kan iemand ook plotseling vallen en bewusteloos raken. En onmiddellijk daarna strekken en heftig schokken met armen en benen
 3. Wie denkt dat epilepsie vooral een ziekte van kinderen en jonge mensen is, heeft het mis.1 In veel westerse landen is de incidentie van epilepsie bij kinderen gedaald en die bij personen boven de 60 jaar toegenomen.2 De hoogste incidentie van epileptische aanvallen ligt nu rond het 75e jaar.3 In het recente grote 'Erasmus Rotterdam gezondheid en ouderen'(ERGO)-onderzoek blijkt de.
 4. Ik slik medicijnen tegen epilepsie. Ik wil goed omgaan met mijn epilepsie. Deel. Facebook Twitter WhatsApp WhatsApp E-mail Zie ook. Koortsstuip. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl

Epilepsie is daar een van. In de tabel hieronder bij oorzaak 2 tot en met 8 worden de epileptische aanvallen veroorzaakt door andere, onderliggende problemen. Maar als de aanvallen blijven bestaan na het wegnemen of verdwijnen van dit probleem, dan is er wel sprake van epilepsie Epilepsie kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn van hersenletsel. Informatie over epilepsie als oorzaak vindt u verderop. Epilepsie als gevolg van hersenletsel komt vrij veel voor: ruim tien procent van de mensen met hersenletsel heeft er last van. Epilepsie kan ook pas lange tijd ná het ontstaan van het hersenletsel opspelen Er zijn bijvoorbeeld twee anti-epileptica die direct de hogere cognitieve functies beïnvloeden. Topiramaat leidt tot taalproblemen, zoals anomieen, en fenobarbital leidt tot geheugenstoornissen. Maar er zijn ook anti-epileptica die een positief effect kunnen hebben op de cognitie Ook het slikken van epilepsiemedicatie kan van invloed zijn op het schoolse functioneren. Enkele van de meest voorkomende bijwerkingen zijn: concentratieproblemen, traagheid in denken en handelen, geheugenproblemen, vermoeidheid en bij sommige kinderen sterk verhoogde activiteit tot zelfs hyperactiviteit

Epileptische aanvallen en cognitieve schade medischcontac

Gevolgen van epilepsie Epilepsie kan een chronisch karakter hebben. Elke chronische aandoening kan problemen geven van psychosociale aard zoals verwerkingsmoeilijkheden bij ouder en kind, angst voor het verloop van de ziekte en de consequenties hiervan op het dagelijks leven. De omgeving kan er negatief op reageren Verdoving Gevolgen van epilepsie Patiënten met epilepsie worden gekenmerkt door terugkerende seizures-- gedurende ongecontroleerde hersenactiviteit die kan leiden tot stuiptrekkingen en andere symptomen. Epileptische patiënten die een narcose, plaatselijke of algehele, hebben speci In vakantie tijdens slaap heeft mijn vrouw epileptische aanval gekregen. Ik ben best wel geschrokken. Dokter zei dat het 50% terug kan komen. We zijn nou terug van vakantie en ik ben begonnen met werken. Ivm met ploegen dienst werk ik af en toe in de nacht. Mijn vraag is eigenlijk of het dodelijk is als ze het weer krijgt in de nacht wanneer ze slaapt en ik er niet bij ben

Epilepsie: oorzaak, verschijnselen, behandeling, SUDEP

 1. Epilepsie: psychologische gevolgen Epilepsie is een neurologische aandoening die het is niet het product van een ander type ziekte en dat het niet besmettelijk is. Het is noodzakelijk om te vermelden dat ondanks het feit dat mensen met epilepsie aan dit soort epileptische aanvallen lijden, ze al hun dagelijkse activiteiten voor en na de aanval kunnen uitvoeren
 2. Gevolgen van medicatieresistente epilepsie Epilepsie is zoveel meer dan aanvallen alleen. De aandoening kan het leven op verschillende manieren negatief beïnvloeden. Denk maar aan de patiënt (e) die geen auto meer mag rijden omdat hij / zij recentelijk een aanval had
 3. der vaak gewezen hoeft te worden naar idiopatische epilepsie als oorzaak van de aanvallen. We kunnen nu de 'werkelijke oorzaak' zien, zoals littekenweefsel, of een kleine kluwen bloedvaatjes in de hersenen
 4. Gevolgen: Epilepsie wordt over het algemeen veroorzaakt door meerdere factoren. Erfelijke factoren spelen een rol in combinatie met omgevingsfactoren. Het kan ook een gevolg zijn van hersenletsel
 5. Autorijden en epilepsie . Bij een epileptische aanval verliest iemand vaak het bewustzijn. Dit kan gevaarlijk zijn, zeker in het verkeer. Daarom zijn er regels over rijden na een epileptische aanval. Heeft u wel eens een epileptische aanval gehad en wilt u uw rijbewijs halen
 6. Epilepsie wordt binnen de normale gezondheidszorg behandeld, al bestaan er wel een aantal gespecialiseerde epilepsiecentra. Als gevolg van epileptische aanvallen zal de kans op ongevallen toenemen. Om die reden krijg je, als de diagnose epilepsie is gesteld, bepaalde leefregels aangereikt, zoals niet meer zwemmen of (tijdelijk) geen motorvoertuigen besturen

Soms kan epilepsie veel gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Als er vragen of problemen zijn, kunt u ze bespreken met met uw huisarts. Bij sommige ziekenhuizen werken epilepsieverpleegkundigen of -consulenten die mensen met epilepsie en/of hun omgeving kunnen begeleiden Epilepsie: de vooruitzichten. Veel dieren met epilepsie hebben buiten de aanvallen om een normaal en goed leven. Met een behandeling kan het aantal aanvallen worden teruggebracht en de ernst van de aanval worden beteugeld Als gevolg van de mesiotemporale sclerose kunnen verschillende soorten epilepsieaanvallen ontstaan. Een veel voorkomende epilepsieaanval is een zogenaamde focale aanval met verminderd bewustzijn. Hierbij krijgt het kind of de volwassene eerst een vreemd gevoel in de maag die opstijgt naar de keel gevolgd door verminderd alert reageren

Veelgestelde vragen - Over epilepsie - Epilepsiefond

 1. Epilepsie als chronische aandoening. Voor epilepsie wordt hier de zorgprevalentie gepresenteerd. Volgens de algemeen gehanteerde methode waarmee morbiditeit geschat wordt op basis van huisartsenregistraties, is epilepsie een chronische aandoening (als je de ziekte eenmaal hebt, dan blijf je altijd patiënt)
 2. Epilepsie is een stoornis in de hersenen, die zich uit in de vorm van aanvallen. Jonge kinderen krijgen vaak absences. De zeldzame variant PDE treft vooral baby's. Sommige vormen van epilepsie komen alleen bij kinderen voor en gaan weer over zodra zij ouder worden
 3. Eén op de 150 Nederlanders heeft epilepsie. De aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. De soort aanvallen verschilt van persoon tot persoon. U kunt last hebben van kortdurende momenten van afwezigheid, tot herhaaldelijke schokbewegingen
 4. g slechts tijdelijk was, hebben de hersencellen in de regel geen schade opgelopen. De patiënt ondervindt geen verdere gevolgen meer van de TIA. De prognose na een TIA? Na een TIA is er een aanzienlijke kans op een beroerte. Het werken aan preventie blijft daarom altijd van groot.
 5. Epilepsie. Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening van de hersenen, gekenmerkt door aanvallen of episodes. Men kan epilepsie onderverdelen in primaire en secundaire epilepsie.Primaire epilepsie is een aangeboren vorm en is bij de kat zeldzaam (in tegenstelling tot epilepsie bij de hond).Primaire epilepsie begint meestal op jonge leeftijd
 6. In de brochure, die u vanaf deze pagina kunt downloaden, gaan we uitgebreid in op epilepsie en aanvallen, de oorzaken en de behandeling van epilepsie. Met name de gevolgen die epilepsie kan hebben op school, komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast verwijzen we met links naar documenten en relevante websites
Complicaties, problemen en gevolgen | Epilepsie

NVOG - Epilepsie (1.0) - 22-05-2014 1. Disclaimer De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor attendering op. Als u een ongeluk veroorzaakt en u niet heeft gemeld bij het CBR dat u epilepsie heeft, kan het zijn dat uw verzekering de schade niet vergoedt. Neem contact op met uw verzekeraar om te vragen of dit in uw geval zo is. U kunt bespreken dat u epilepsie heeft en of dit gevolgen heeft voor uw verzekering Epilepsie komt betrekkelijk veel voor: zo'n 40 miljoen mensen wereldwijd lijden eraan. In Nederland hebben gemiddeld zes op de duizend personen er last van. Zowel baby's, kinderen als volwassenen kunnen door epilepsie getroffen worden. In de meeste gevallen treedt epilepsie voor het eerst op bij kinderen jonger dan 15 jaar

Epilepsie komt in werkelijkheid veel vaker voor dan we denken, het wordt namelijk niet altijd als zodanig herkend en ook niet in alle gevallen door de eigenaar opgemerkt. Niet elke aanval is hetzelfde en duurt even lang. Er zijn twee vormen van epilepsie bij honden, katten en andere dieren De epilepsiepatiënt is vaak een moeilijke patiënt. Het blijft een wat ongrijpbare ziekte die heel wat impact op uw huisdier, op u en uw hele gezin kan hebben. Wie voor het eerst een epileptiforme aanval meemaakt, schrikt vaak enorm. Soms lijkt het wel of uw huisdier dood gaat op het moment van de aanval. Iets wat de ziekte nog moeilijker maakt, is dat er zeer vee Epilepsie komt veel voor. De prevalentie in Nederland is 5:1000 inwoners. geven beter inzicht in subtiele structurele afwijkingen die aan de aandoening ten grondslag kunnen liggen en in de gevolgen van een epileptisch focus voor belangrijke hersenfuncties

Een insult, ook wel toeval of aanval genoemd, is een abnormale (gesynchroniseerde) ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen ten gevolge van een epileptische of niet-epileptische oorzaak. Insulten zijn zeer variabel in hun uiting; tonisch-clonische convulsies, dagdroomachtige absences of het subjectieve gevoel van een aura zijn stuk voor stuk uitingsvormen van een insult Bij epilepsie en probleemgedrag kunnen mediërende factoren een rol spelen, dat zijn factoren die het verband tussen die twee verklaren. Bijvoorbeeld het niet of anders binnenkomen van informatie als gevolg van epilepsie, zoals in het voorbeeld van Marinka Grofweg is epilepsie in twee groepen in te delen: Primaire epilepsie: Bij primaire epilepsie treden er aanvallen op zonder dat er een onderliggende oorzaak voor te vinden is. In de meeste gevallen zien we de eerste aanvallen al op jonge leeftijd, meestal voor het vierde levensjaar. Primaire epilepsie wordt zelden bij katten gezien

Oorzaken en triggers van epileptische aanvallen - Dossier

Epilepsie kan gepaard gaan met stuipen, maar niet alle stuipen worden veroorzaakt door epilepsie. Het verschil tussen bijvoorbeeld een koortsstuip en epilepsie is dat een koortsstuip enkel optreedt bij koorts, voornamelijk bij jonge kinderen tot ongeveer 6 jaar. Het heeft in de regel geen nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind Eén op de 150 Nederlanders heeft epilepsie. De aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen Meestal is epilepsie het gevolg van een beschadiging van de hersenschors. Dat kan zijn door littekenweefsel dat is ontstaan door infectie (bijvoorbeeld na hersenvliesontsteking), een ongeval, een hersenbloeding of na een hersenoperatie De gevolgen zijn 'generaal' (algemeen) en tonen verschijnselen in het hele lichaam. We kennen diverse onderverdelingen: Een tonisch-clonische aanval komt het vaakst voor. Je hele lichaam verstijft en je verliest je bewustzijn. Daarna gaat je lichaam schudden, als gevolg van ongecontroleerde spiersamentrekkingen Wat stel je vast bij epilepsie? Een arm, been of het hoofd maakt plotseling oncontroleerbare schudbewegingen. Het slachtoffer verliest opeens bewustzijn en spant ongewild zijn spieren aan

Epilepsie Cijfers & Context Oorzaken en gevolgen

Dergelijke problemen kunnen bij epilepsie niet alleen het gevolg zijn van vooroordelen die bestaan tegen de aandoening, maar ook van de reële beperkingen die de aandoening met zich mee kan brengen in het dagelijks leven. Naast een eventuele medicamenteuze behandeling kan er ook behoeften zijn aan psychosocial Het hebben van epilepsie kan gevolgen hebben op uw leven. Het is van belang om de medicatie op vaste tijden in te nemen. Stress, spanningen, gebrekkige nachtrust en overmatig alcoholgebruik kunnen soms een epileptische aanval uitlokken Een epileptische aanval tijdens het rijden kan ernstige gevolgen hebben. Iemand met epilepsie kan daarom niet geschikt zijn om een motorvoertuig te besturen. In de wet zijn regels opgenomen over epileptische aanvallen en het rijden met een auto, motor, bus, vrachtwagen of trekker Wat zijn de gevolgen van epilepsie? Nogal wat epilepsiepatiëntjes functioneren verstandelijk minder goed of hebben: leerproblemen, ontwikkelingsachterstand... sociaal: zwemmen en fietsen kan bijvoorbeeld enkel begeleid, maar globaal proberen we kinderen een zo normaal mogelijk leven te geven

Epilepsie - Wikipedi

Ruim een kwart van de mensen met een verstandelijke beperking heeft epilepsie. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe groter de kans op epilepsie. Lastig is dat de aanvallen vaak moeilijk te herkennen zijn. De verschijnselen kunnen veel lijken op gedrag dat mensen met een verstandelijke beperking normaliter vertonen atonische aanvallen (akinetisch) - de patiënt sterk daalt als gevolg van verlies van spierspanning (met focale epilepsie - kan atonie afzonderlijke spiergroepen: gezicht - verzakking van de onderkaak, de hals - de patiënt zijn hoofd opknoping zittend of staand), de duur van een aanval minder dan een minuut; Atonie bij afwezigheid begint geleidelijk - de patiënt komt langzaam tot rust, met geïsoleerde atonische aanvallen - daalt scherp Gevolgen van epilepsie Epilepsie kan een chronisch karakter hebben. Elke chronische aandoening kan problemen geven van psychosociale aard zoals verwerkingsmoeilijkheden bij ouder en kind, angst voor het verloop van de ziekte en de consequenties hiervan op het dagelijks leven Epilepsie is een aandoening in de hersenen waarbij iemand aanvallen krijgt. Deze aanvallen worden veroorzaakt door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Bij een epileptische aanval worden een aantal hersencellen overactief en gaan veel meer elektrische impulsen afgeven dan normaal Soms in het bewustzijn nog intact, verminderd of helemaal afwezig. Deze vorm komt het meest voor, bij ruim tweederde van de patiënten. Vrijwel iedereen die na zijn dertigste epilepsie krijgt, heeft partiële epilepsie. Gegeneraliseerde aanvallen. Bij deze vorm zijn beide hersenhelften betrokken en is er altijd een bewustzijnsstoornis

Video: Psychische gevolgen epilepsie / neuropsychologie

Aangeboren afwijkingen door anti-epileptica kunnen zeer divers zijn. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn een gespleten lip of gehemelte, een spina bifida (open ruggetje) of een hartafwijking. Ook achterstand in ontwik- keling of gedragsproblemen kunnen voorkomen De epilepsie reageert niet op anti-epileptica (medicijnen tegen epilepsie). Kinderen hebben vaak een te klein hoofd. Hersenschade die ontstaat als gevolg van late diagnose of behandeling is onomkeerbaar. Diagnose. Het type epileptische aanvallen en de EEG kenmerken zijn weinig specifiek Epilepsie vindt plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Hierdoor ontstaan toevallen of epileptische aanvallen, wat zich kenmerkt als aanvalsgewijs en herhaaldelijk optreden van abnormaal gedrag

Epilepsie bij kinderen - Nederlands Herseninstituut

Benigne Rolandische epilepsie. Dit is een vorm van focale epilepsie bij kinderen tussen 3 en 12 jaar, met voornamelijk nachtelijke aanvallen. Hierbij treden tonische of clonische trekkingen op in één lichaamshelft inclusief de gelaats- en keelspieren, met als gevolg een onvermogen tot spreken en speekselvloed Epilepsie komt voor bij 16 tot 25% van alle mensen met en VB. Bij mensen met een VB die in een instelling wonen komt epilepsie in 30 tot 70% van de gevallen voor. Deze vallende ziekte wordt bijna altijd veroorzaakt door hersenafwijkingen. De behandeling is meestal met behulp van medicatie Meer weten? Kijk op www.rijnstate.nl/epilepsie Bij de anderen is epilepsie het gevolg van andere hersenaandoeningen zoals hersenletsel door een ongeluk, een hersentumor, een ontsteking in de hersenen, een beroerte of zuurstoftekort. Daarnaast kunnen zaken zoals stress of slaaptekort een aanval vergemakkelijken. Verstandelijk gehandicapten hebben vaker last van epilepsie dan anderen

Leefregels epilepsie Baden Voor mensen met epilepsie kan het nemen van een bad gevaarlijk zijn. Als iemand in bad een aanval krijgt, kan dit grote gevolgen hebben. Als u meer dan 2 jaar geen aanvallen heeft gehad, is het nemen van een bad geen bezwaar. Als u nog wel aanvallen heeft, ook al zijn het er maar weinig, wordt he Epilepsie en het WKZ uitklapper, klik om te openen. Sommige kinderen groeien over de aandoening heen, anderen gebruiken medicijnen of ondergaan een operatie. Het UMC Utrecht Hersencentrum doet veel onderzoek naar epilepsie en is daarom gespecialiseerd in hersenchirurgie en moeilijk behandelbare epilepsie

Ratten krijgen epilepsie van een cannabisantagonist Tineke van Rijn, Martin Perescis, Gilles van Luijtelaar, Donderscentrum voor Cognitie, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen. Het stilleggen van het endogene cannabissysteem kan grote gevolgen hebben voor het goed functioneren van onze hersenen Over het algemeen hebben mensen met epilepsie dezelfde mogelijkheden om te werken als mensen die geen epilepsie hebben. Epilepsie is echter bij iedereen anders. De gevolgen ervan in het dagelijks leven verschillen daardoor per persoon. Wanneer iemand, ondanks medicijnen, aanvallen blijft houden, kan het lastiger zijn een geschikte baan te vinden Wij weten heel veel van epilepsie en de gevolgen hiervan. Onze begeleiding, zorg en woningen passen we hierop aan. Zo woon jij fijn en veilig. Graag vertellen we je meer over onze woningen, begeleiding en zorg

Epilepsie is een van de meest voorkomende neurologische problemen bij de kat en de hond. Bij epilepsie heeft een dier regelmatig 'aanvallen' Gevolgen conversiestoornis. Als gevolg van deze klachten voel je je beperkt in je doen en laten: je durft niet goed meer ergens naartoe, Expertisecentrum epilepsie en slaapgeneeskunde. Lees meer over de behandeling van conversiestoornis of bekijk het overige behandelaanbod. Somatiek en psyche home Epilepsie brengt ook gevolgen met zich mee specifiek voor schoolgaande kinderen. Niet alleen door mogelijke sociale problemen of persoonlijkheidsveranderingen, ook andere zaken spelen een rol. Absences beginnen meestal op de leeftijd dat de kinderen naar de basisschool gaan en worden niet altijd meteen opgemerkt, zodat ten onrechte wordt gedacht aan verstrooidheid of onoplettendheid (epilepsie)verpleegkundigen, gedragsdeskundigen die bij de persoon met epilepsie zijn betrokken. Daarnaast gaat het om de communicatie tussen professionals en ouders, partners, leerkrachten, werkcoaches, behandelaars en andere relevante personen in de begeleiding van iemand met epilepsie

Epilepsie bij honden. Ik wil bij deze mijn ervaringen delen over de fatale gevolgen van genetische epilepsie bij mijn hond Ziba, hieronder staat het verloop zoals ik het toen als dagboek heb bijgehouden maar nu schrijf ik allereerst hoe ik nu achteraf het aangepakt zou hebben wat naar mijn mening een veel positiever gevolg had gehad Als deze kortsluiting zich regelmatig voordoet, is er sprake van epilepsie. Het gevolg van de kortsluiting noemt men dan een epileptische aanval. Een epileptische aanval bestaat in allerlei soorten, vormen en sterktes. De hoedanigheid van een epileptische aanval is onder meer afhankelijk van: De plaats waar de 'kortsluiting' ontstaa

Begeleiding - Epilepsie

1 Epilepsie als gevolg van traumatisch hersenletsel Boudewijn Gunning, neuroloog en psychiater voor kinderen met epilepsie SEIN Noord-Oost Nederland. 2 (kinder)epilepsiecentrum SEIN Zwolle Eveline Hagebeuk Boudewijn Gunning Mireille Bourez Dick Lindhout Anita Geertsema 14 bedden, 360 nieuwe/jr Oorzaken van epilepsie. Zoals hierboven aangegeven begint epilepsie in een epileptogeen focus waar het evenwicht tussen remmende en stimulerende factoren is verstoord. Dit kan een aangeboren gevoeligheid zijn, de zogenaamde primaire epilepsie, of een gevolg van andere lichamelijke afwijkingen, de zogenaamde secundaire epilepsie Robbe kampt met epilepsie na aanval met baseballknuppel: Excuses interesseren met niet, ik draag gevolgen voor de rest van mijn leven 01/02/2021 om 18:04 door Thijs Pattyn De Ieperse.

Epilepsie en de wettelijke gevolgen voor bepaalde beroepen. V. vbrs 24-06-2012 13:48 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator. Wat kunnen we als CNV Vertrouwenspersonen adviseren aan onze cliënten wanneer ze door epilepsie bijv. de beroepen van chauffeur, schipper, etc. niet meer mogen uitoefenen voor een niet onaanzienlijke periode die. Sommige vormen van epilepsie die 's nachts bij kinderen optreden vinden plaats zónder zichtbare aanvallen, maar de effecten zijn dramatisch. Onzichtbare epilepsie met dramatische gevolgen Basiscursus Epilepsie. De e-learning Epilepsie besteedt onder andere aandacht aan onderwerpen als vormen, oorzaken en gevolgen van epilepsie en de manier waarop je daarmee om kunt en moet gaan. De cursist krijgt toelichting, maakt opdrachten, denkt na over casussen en krijgt beeldmateriaal te zien van verschillende epileptische aanvallen Michelle leeft met de vreselijke gevolgen van epilepsie 'Sommige vriendinnen lieten me plots links liggen uit angst dat ik tijdens het uitgaan een aanval zou krijgen. Epilepsie is een gevolg van een neurologische aandoening die optreedt in de hersenen van een dier. Een epileptische aanval op een ziek dier uitlokken kan: ernstige stress; plotselinge harde geluiden of lichtflitsen; vermoeidheid, een scherp falen van de hormonale achtergrond, sterke emoties (angst, vreugde)

Symptomen, gevolgen, oorzaken, behandeling, Infantiele spasmen, of epileptische spasmen*, zijn een zeldzame vorm van epilepsie die voorkomt bij kinderen onder de twee jaar. Ongeveer 1 op 2000 kinderen wordt erdoor getroffen. De gemiddelde beginleeftijd is 4 maanden, maar hij kan variëren van 1 maand tot 2 jaar Die informatie vindt u in dit boek. Hier kunt u lezen wat epilepsie is, welke aanvallen er zijn en wat de gevolgen zijn voor u en voor de mensen om u heen. Het boek is geschikt voor iedereen met epilepsie, of u nog aanvallen heeft of niet. Ook voor ouders met een kind dat epilepsie heeft, is dit boek een uitstekend naslagwerk 22 Ik voel me onvoldoende in staat mijn leven met epilepsie in te richten naar mijn zin een actieve rol te spelen bij de behandeling mij aan het medicatieadvies van mijn arts te houden andere keuzes te maken dan mijn arts adviseert de zorg (tijdig) te regelen die ik nodig heb om met de gevolgen van mijn epilepsie om te gaan Lichamelijke veranderingen mijn eetlust is veranderd mijn gewicht is. SINT-PIETERS-LEEUW: - Op maandag 8 februari kleurt het op heel was plaatsen paars als steun voor de Epilepsie Liga. Ook Sint-Pieters-Leeuw steunt de actie door het gemeentehuis paars te belichten. Epilepsie is wereldwijd de meest voorkomende chronische hersenaandoening. In België heeft 1 op 100 mensen epilepsie. In onze gemeente zou dit dus over ongeveer 35

Epilepsie en uitvalsverschijnselen < Alles over tumoren

 1. Epilepsie - CV
 2. Epilepsie (toevallen) - NVv
 3. Risico's van epilepsie LWO
 4. Home - Epilepsie verenigin
 5. Epilepsie bij kinderen Gezondheidsne

Epilepsie Gevolgen - Vinden

 1. Epilepsie NHC
 2. Wat is een epileptische aanval en wat zijn de oorzaken
 3. Gevolgen Epilepsie - Vinden
 4. Epilepsie - Kinderneurologie
Geniet, maar drink met mate! - Lesmateriaal - WikiwijsHersenontsteking Encefalitis / Hersenletsel door infectieHersenchirurgie kan bij kinderen met epilepsie uitkomstEpilepsie bij een kind: epilepsie verdwijnt vaak met deJens Dendoncker wordt het gezicht van Epilepsie Liga: &quot;Ik
 • Myobrace volwassenen.
 • Hashtag ideas.
 • Seeing the number 3.
 • Telraam groep 3.
 • Pessarium ring silicone.
 • Melktert recept.
 • Euros Dirham Dubai.
 • Hielspoor behandeling injectie.
 • Blue Velvet Full Movie 123movies.
 • Sportbroek dames HEMA.
 • Ameland foto's.
 • Bijzonderheden Madeliefje.
 • VakantieVeilingen Dyson.
 • WordPress mobile plugin.
 • Taltz reuma.
 • Patroon baby trui maat 80.
 • Verduisterende rolgordijnen met motief.
 • Kenmerken hyperrealisme.
 • Kikkererwten wortel.
 • BMW F11 forum.
 • Sony PlayStation 4 Platinum headset.
 • DB planner.
 • Ketting slaat over bij kracht zetten.
 • Vredehofstraat 6 Soest.
 • Campo Alegre vrouwen.
 • Yoga bolster Sale.
 • Camping Bloemenrivièra glijbaan.
 • Kylie Minogue familie.
 • Maçonnieke symbolen.
 • Vacatures Center Parcs Heijderbos.
 • Diego Maradona vermogen.
 • Blaasontsteking wandelen.
 • Gellak Roermond.
 • Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000.
 • Kosten dagvaarding.
 • Grote gum.
 • Colitis kat.
 • Freemake Video Converter.
 • VVV Susteren.
 • Maagverkleining kosten.
 • Fluconazole Sandoz 150 mg.